Filtr

Trasa

JIČÍN – PRACHOVSKÉ SKÁLY – HRUBÁ SKÁLA - TROSKY – KOST – DĚTENICE - KUKS – RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ – NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách do starobylého JIČÍNA, Rumcajsova města, které je branou do Českého ráje a Prachovských skal. Projdeme centrem města s Valdštejnským zámkem a historickým náměstím s řadou barokních domů. Nenecháme si ujít výstup na známou věž nad Valdickou bránou s krásnými výhledy do okolí. Pěšky se vydáme k reprezentativní Valdštejnské lodžii s barokním letohrádkem Albrechta z Valdštejna a parkem s ojedinělými dřevinami. Zajímavá je i expozice Valdštejnských snů, kde se můžeme interaktivním způsobem seznámit se znalostmi astrologie i astronomie v 1. polovině 17. stol. Odpoledne navštívíme erozí vytvořené skalní město PRACHOVSKÝCH SKAL, jednu z nejstarších přírodních rezervací v ČR. 2,5 hodinovou procházkou se vydáme k 7 vyhlídkám, vystoupáme po schodištích vytesaných do skály a protáhneme se úzkými štěrbinami mezi obrovskými balvany velkého prohlídkového okruhu. Pro fyzicky méně zdatné turisty je možné absolvovat malý okruh, který trvá jen ¾ hodiny a zahrnuje dvě nejznámější vyhlídky. Ubytujeme se v okolí Turnova.

2. den

Tento den budeme věnovat Českému ráji, jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí ČR. Po snídani se vydáme k zámku HRUBÁ SKÁLA, kde se nám otevřou nádherné vyhlídky na celý Český ráj i jeho dominantu Trosky. Poté již přejedeme do centra Českého ráje na hrad TROSKY, kterému dominují dvě věže Panna a Baba. Za pěkného počasí je z vyhlídky věže Panna vidět i Prahu, České středohoří či Krkonoše a Turnov. Vystoupáme na obě věže s krásnými výhledy. Po prohlídce hradu odjedeme k hradu KOST, jednomu z nejzachovalejších gotických hradů, který se mohutně vypíná na pískovcovém ostrohu uzavírajícím tři údolí Českého ráje. Odpoledne navštívíme Zámecký areál DĚTENICE s možností prohlídky barokního zámku, ale především návštěvy zámeckého pivovaru s prohlídkou dobových interiérů sladovny, bednárny, varny, ledárny i historických sklepů. Je zde možno spatřit ukázku výroby piva z 18. stol. podle původní receptury. Možnost posezení ve Středověké krčmě, která je dnes součástí pivovaru. Zde se přeneseme do opravdového středověku stolováním, obsluhou, oblečením i výběrem jídel a nápojů. Večer návrat na ubytování.

3. den

Po snídani odjedeme do KUKS s kdysi rozsáhlým komplexem lázní, zámku a dalších staveb, z nichž je dnes asi nejzajímavější barokní špitál milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice a unikátní barokní lékárnou. Při prohlídce areálu špitálu můžeme navštívit i lapidárium s ojedinělou sbírkou soch symbolizujících alegorie lidských ctností a neřestí od Matyáše Brauna. Po prohlídce přejedeme k zámku do RATIBOŘIC a navštívíme i BABIČČINO ÚDOLÍ. Vydáme se procházkou kolem Ludvova mlýna k pomníku Babičky s vnoučaty, k Bělidlu i k Viktorčinu splavu na řece Úpě. Před návratem do Brna uděláme zastávku v jednom z nejhezčích měst východních Čech, NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ, kde budeme obdivovat renesanční náměstí, zámek i krásné zámecké zahrady s unikátním mostem od Dušana Jurkoviče a kolekcí soch trpaslíků od Matyáše Brauna. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 2x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 350 Kč.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 800 Kč, pojištění storna.

Slevy

maximální sleva 5%, 3. osoba na přistýlce - 400 Kč

TEST RATING