Filtr

Cena zahrnuje

dopravu lux. busem, 3× ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Příplatky

1/1 – 1 250 Kč, 3× večeře – 990 Kč, pojištění A, B, C.

Trasa

alpské scenérie, překrásná jezera, honosné zámky

1. den

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Přijedeme k největšímu bavorskému jezeru CHIEMSEE, které je přezdívané "Bavorské moře". Na jednom z jezerních ostrovů nechal Ludvík II. vystavět zámek ve stylu Versailess - zámek HERRENCHIEMSEE, ke kterému se dostaneme lodí z městečka PRIEN. Zámek se pyšní Velkým zrcadlovým sálem, rozlehlými dvojitým schodištěm a impozantní galerií s freskami. Alpskou silnicí pak projedeme kolem smaragdových jezer Walchensee a Kochelsee na ubytování.

2. den

Navštívíme dějiště olympijských her GARMISCH-PARTENKIRCHENU. Z nejznámějšího střediska Bavorských Alp projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM, tento kouzelný kaňon je jedním z vrcholných zážitků dne. Zájemci se mohou vydat až k horské chatě Sachen, případně prozkoumávat městečko či zvolit jednu ze snazších turistických tras v okolí. V odpoledních hodinách se lanovkou vydáme na nejvyšší horu Německa - ZUGSPITZE, ze které se nám naskytne překrásný výhled na jezero Eibsee a údolí Höllental. Přejedeme na ubytování.

3. den

Dnes si prohlédneme městečko SCHWANGAU, ležící u Alpsee, kde budeme mít možnost koupání. Nad městem se tyčí zámek Hohenschwangau, míst kde král Ludvík II. vyrůstal. Nenecháme si ujít pohádkový zámek NEUSCHWANSTEIN s úchvatnou polohou nad strží a Labutím jezerem. Král ho nechal vybudovat podle plánů divadelního architekta Christiana Janka. Přepychové interiéry a úchvatná podívaná vám budou odměnou za 20minutový strmý pěší výstup. Nedaleko zámku se nachází most Marienbrücke, který se klene přes kouzlený vodopád Pollat a z něhož je překrásný pohled na celý zámek. Vrátíme se na ubytování.

4. den

Po snídani zavítáme na rokokový zámek krále Maxmiliána II. a Ludvíka II. LINDERHOF, který je zasazen do krásné francouzské zahrady poseté romantickými stavbami. Zámek je plný neskutečných pokladů v podobě fresek plných mýtů. Zajímavostí je, že Linderhof je jedinou stavbou, kterou Ludvík II. dokončil. Možná také proto byl jeho nejoblíbenější rezidencí až do jeho tragické smrti v r. 1886. V blízkosti zámku se zastavíme u kláštera ETTAL, barokního benediktinského kláštera původně ze 14. století v údolí řeky Ammer. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

5. den

Příjezd do Brna v pozdních nočních hodinách až časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. busem, 3× ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pojištění storna a LV, vstupy do navštívených objektů – cena cca 50 €.

Příplatky

1/1 – 1 250 Kč, 3× večeře – 990 Kč, pojištění A, B, C.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

Mapa polohy hotelu

TEST RATING