Filtr

Trasa

SARAJEVO - PODGORICA - SKADAR - ROZAFAT - KRUJA - TIRANA - DRAČ - BERAT -GJIROKASTËR -TEPELENË - APOLLÓNIA - OHRIDSKÉ JEZERO - LIN - OHRID -SKOPJE

Svozové trasy

E1, H

1. den

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Naše cesta povede přes Maďarsko a Chorvatsko do hlavního města Bosny a Hercegoviny – Sarajeva, kde se ubytujeme.

2. den

Dopoledne věnujeme prohlídce SARAJEVA, které patří k nejhezčím evropským hlavním městům a hostilo i zimní olympiádu v roce 1984. V historickém centru města objevíme bývalou radnici stavěnou našimi krajany a novorenesanční Národní divadlo, Latinský most z roku 1565 i místo, odkud vystřelil Gavrilo Princip na následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Samozřejmě také uvidíme významné muslimské památky, mešity Aliho a Gazi Husreva z 16. stol., tržiště Baščaršija, kryté tržiště Bezistan pravoslavnou i katolickou katedrálu, synagogu i válečné hřbitovy. Odpoledne budeme pokračovat v cestě po území Bosny a Hercegoviny přes malebný národní park Sutjeska do Černé Hory, kde v jejím hlavním městě PODGORICA přenocujeme.

3. den

Po snídani přejedeme do Albánie, kde nás přivítá město Shkodër (česky SKADAR), které navštívíme. Dopoledne navštívíme pevnost ROZAFAT, která se majestátně tyčí nad městem Skadar. Strategické místo 130 m nad hladinou moře u soutoku řek Drina, Kira a Buna bylo podle vykopávek osídleno už v době bronzové. Později si zde Illyrové postavili pevnost, kterou pak osídlili Benátčané a Turci. Všechny tyto národy se podepsaly na architektonickém vzhledu pevnosti, ze které se dodnes bohužel dochovaly jen rozvaliny. Z nich je však pěkný výhled na město i na SKADARSKÉ JEZERO hraničící s Černou Horou. Po krátké zastávce v centru Skadaru se cestou do hlavního města Albánie Tirana, zastavíme ještě ve starobylém městě KRUJA, kde žil a bojoval proti Turkům národní hrdina Albánie, Skanderbeg. Při podvečerní procházce po centru města TIRANA se seznámíme s dějinami a hlavními zajímavostmi města a následně se ubytujeme.

4. den

Po snídani navštívíme město Durrës – česky DRAČ s monumentálním amfiteátrem. Při návštěvě města se také podíváme na skvělé nově otevřené archeologické muzeum a na jeho historické centrum. Poté přejedeme do města BERAT (UNESCO), které leží v centrálně-jižní části Albánie. Toto město je také nazýváno Albánský Bělehrad, je nejstarším a nejkrásnějším albánským městem. Berat je oblíbeným cílem výletů pro svoji romantickou polohu i pro řadu památek (kostelíků, mešit i světských staveb) spojených s oběma náboženstvími. V pozdním odpoledni pak zamíříme k albánské riviéře, kde poblíž města Vlora ve Valonském zálivu budeme ubytováni.

5. den

Tento den věnujeme výletu do města GJIROKASTËR (UNESCO), do města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy, typickými pro jihoalbánskou architekturu. Navštívíme zde hrad i etnografické muzeum, původně rodný dům diktátora Envera Hodži. Na zpáteční cestě se zastavíme v městě TEPELENË, v rodišti svébytného Ali paši tepelenského, známého i z románu hrabě Monte Christo. Vrátíme se na ubytování poblíž města Vlora.

6. den

Dopoledne, ještě v Albánii, navštívíme jednu z význačných albánských archeologických lokalit v kraji Fier, jedná se o pozůstatky starověkého města APOLLÓNIA. Toto antické město založené již v 6. století př. n. l. řeckými osadníky bylo význačným přístavem a střediskem vzdělanosti, v době římské dokončoval zde své vzdělání i pozdější první římský císař Augustus. Po prohlídce Apollónie pak už budeme směřovat k OHRIDSKÉMU JEZERU do Makedonie, jednomu z nejstarších jezer na světě. Budeme mít možnost ochutnat věhlasné korány (ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních průzračných vodách, v rybářské vesničce LIN, kde se také nachází vykopávky s antickými mozaikami. Poté odjedeme do makedonského Ohridu, kde se ubytujeme.

7. den

Tento den strávíme v OHRIDU. Podnikneme plavbu po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Naoma. Odpoledne se vrátíme do Ohridu, místa kde působili sv. Kliment a Naum, žáci sv. Cyrila a Metoděje. Lodičkami se můžeme vydat k pramenům Černého Drinu, bude možnost se i vykoupat v jezeře a posedět si v kouzelných restauracích u jezera. Na břehu jezera se nachází řada obchůdků s místními suvenýry, z nichž nejoblíbenější jsou šperky z „ochridských perel.“ Navštívíme katedrální chrám sv. Sofie, malý kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad Ohridským jezerem a nově obnovený kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona. V kostele sv. Bohorodičky uvidíme velmi vzácné fresky. Vrátíme se na ubytování v Ohridu.

8. den

Ráno se už vydáme na cestu k domovu. Uskutečníme ještě krátkou zastávku v hlavním městě Makedonie SKOPJE. Projdeme se přes slavný kamenný most a náměstí Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samuela. Prohlédneme si centrum Matky Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele a také tržiště Bitbazar. Poté už budeme projíždět Srbskem, Maďarskem a Slovenskem.

9. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klimatizovaným autobusem, 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7× snídani, 6× večeři, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 30 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 2 200 Kč, pojištění storna a LV.

Slevy

maximální sleva 5 %.

TEST RATING