Filtr

Anotace

ryzí srdce Evropy - malebná vlámská města a přírodní půvaby, které berou dech

Trasa

BRUGGY - OOESTENDE – GENT– FORT NAPOLEON - HALLERBOS – BRUSEL - MINI EUROPE

Svozové trasy

A, B, D, E, E1

1. den

Odjezd z Brna ve večerních hodinách. Noční přejezd Německem.

2. den

Dnes nás čeká celodenní prohlídka „Benátek Severu“ - města BRUGGY (UNESCO). Město i dnes stále dýchá romantickou atmosférou belgického středověku. Společně shlédneme ty nejznámější pamětihodnosti města, například Groote Markt s městskou tržnicí, věřící jistě nevynechají návštěvu Kostela svaté krve, ve kterém je uložena schránka, která prý uchovává kapku Kristovy krve. K dalším zajímavostem patří například Kostel Panny Marie, který v sobě ukrývá Michelangelovu "Madonu s dítětem", hojně navštěvovaná je i Prašná brána a sousedící klášterní areál Begijnhof. Jelikož je Belgie čokoládovou velmocí, během odpoledne zavítáme do Muzea čokolády, kde nás čeká přehlídka výroby pralinek a čokolády včetně ochutnávky. Dále máme možnost navštívit Muzeum Hranolek. V podvečerních hodinách si nenecháme ujít plavbu na člunech po husté síti vodních kanálů, která nám město představí i z jiného úhlu pohledu. Poté odejdeme na ubytování.

3. den

Po snídani se vydáme do OOSTENDE, přístavního a lázeňského města, kde svou dovolenou často trávili belgičtí králové. Člověka z vnitrozemí uchvátí přístav s nejrůznějšími jachtami a se zvedacími mosty. Dominantou je zde Mercator, plachetnice, která byla postavena jako tréninková loď pro obchodní flotilu, dnes sloužící jako muzeum. V okolí nalezneme také pevnost FORT NAPOLEON, kterou nechal vybudovat Napoleon v roce 1811, kdy jím byla Belgie anektována. Ta se nachází na mořském pobřeží v písečných dunách. Odpoledne nás čeká prohlídka GENTU – bašty piva, kde nalezneme snad všechna piva, která nám jen přijdou na mysl. Ve středověku město patřilo k nejbohatším městům Evropy a pro svou krásu bylo srovnáváno dokonce s Paříží. Dnes v něm najdeme nejvíce chráněných historických památek v celé Belgii, v čele s působivou zvonicí Belfort, starým hradem flanderských hrabat nebo majestátní Katedrálou sv. Bavona, která ukrývá jedno z nejvýznamnějších děl světového malířství, tzv. Gentský oltář. Po prohlídce odjedeme na ubytování.

4. den

Po snídani se vydáme do hlavního města Belgie. Po cestě se zastavíme na mystickém místě zvaném Modrý les - HALLERBOS, kde v dubnu rozkvetou tisíce divokých hyacintů, které tu vytvoří hustý koberec z modrých zvonků táhnoucí se, kam jen oko dohlédne. Po této nevšední podívané budeme až do večerního odjezdu v BRUSELU (UNESCO) obdivovat zdejší „Evropskou čtvrť“, náměstí Grande-Place s úchvatnými cechovními domy a historickou budovou radnice, čůrajícího chlapečka, úchvatná pitoreskní zákoutí ve čtvrti Marolles, Královský palác a také tzv. Mont des Arts, tedy „Horu umění“ s muzei zásadního významu. Nadto je Brusel rájem pro milovníky nákupů – luxusních butiků a obchodních domů je tu více než dost a nákupy si můžeme užít třeba v Galeriích sv. Huberta. Máme i možnost návštěvy MINI EUROPE – zábavního parku s modely více než 350 evropských památek.

5. den

Příjezd do Brna v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2 × ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 80 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING