Filtr

Anotace

nejkrásnější skalní města a něco navíc

Trasa

HRONOV - MLÝN DŘEVÍČEK - ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY - POLICE NAD METUJÍ - LÁZNĚ KUDOWA-ZDROJ - NÁCHOD - BROUMOVSKÉ STĚNY - BROUMOV - TEPLICKÉ SKÁLY - JAROMĚŘ - TŘEBECHOVICKÉ POD OREBEM

Svozové trasy

BRNO

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Před polednem přijedeme do HRONOVA. Po poledni se přesuneme do malé obce STÁRKOV, zhlédneme  MLÝN DŘEVÍČEK s ukázkami mlynářského řemesla i spuštěním mlýnského kola. Odpoledne navštívíme ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY a čeká nás turistický okruh po nejznámějších skalních útvarech - nenáročná trasa na cca 3 hod. K večeru odjedeme na ubytování.

2. den

Po snídani zavítáme do městečka POLICE NAD METUJÍ.  Navštívíme muzeum stavebnice MERKUR. Před polednem odjedeme do polského lázeňského městečka KUDOWA- ZDROJ, projdeme se lázeňským parkem s množstvím zeleně, květinové výzdoby i zajímavými lázeňskými stavbami. Budeme mít možnost ochutnávky zdejšího pramene či posezení v některé z mnoha restaurací a kaváren. Odpoledne navštívíme NÁCHOD. Nejdříve budeme věnovat prohlídce náchodského zámku, odkud sestoupíme přímo na trhovské náměstí s kostelem sv. Vavřince, pranýřem, kašnou i historickými budovami. K večeru nás čeká prohlídka pivovaru PRIMÁTOR. Večer se vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani odjedeme do BROUMOUVSKÝCH STĚN. Projdeme se po hřebeni Broumovských skal bohatém na zajímavé skalní útvary až k jednomu z nejkrásnějších panoramat, které se otvírá z tzv. Skalního divadla (cca 1 hod). Okolo poledne odjedeme do BROUMOVA, návštěva rozsáhlého areálu BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA. Odpoledne přejedeme k obci Slavný, odkud opět následuje krátká procházka k hřebeni Broumovských stěn k unikátním skalním útvarům ve tvaru hřibů. K večeru přijedeme na ubytování.

4. den

Po snídani  se vydáme na procházku areálem TEPLICKÝCH SKAL. Čeká nás procházka po naučné stezce údolními, skalními, chrámovými náměstími, pohledy na skalní masívy od jejich úpatí i vyhlídkami ze zříceniny skalního hradu Střmen - středně náročná pěší túra (8km), cca 3 hodiny. Po poledni zavítáme do PEVNOSTI JOSEFOV V JAROMĚŘI. Poslední zastávkou bude v Třebechovicích pod Orebem TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ. Večer návrat zpět do Brna.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 350 Kč.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 200 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%, 3. osoba na přistýlce 400 Kč.

TEST RATING