Filtr

Trasa

Nový Bor – Panská skála – Jetřichovice – Mezná – Tichá soutěska – Hřensko – Pravčická brána – Königstein – Drážďany – Děčín

Svozové trasy

J1

1. den

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách do severních Čech. Zastavíme se ve městě sklářů, v NOVÉM BORU a navštívíme sklárnu s ukázkou práce sklářů i typických sklářských výrobků nebo sklářské muzeum. Krátce se projdeme městem a odjedeme do Kamenického Šenova se známými čedičovými varhany na PANSKÉ SKÁLE. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy do okolí. Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme se v JETŘICHOVICÍCH, v jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy. Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemininu vyhlídku.

2. den

Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka do vesničky MEZNÁ s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odtud sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme obdivovat výtvory lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do HŘENSKA. Procházka tímto malebným městečkem vystavěnám okolo říčky Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni přejezd ke Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska, největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, PRAVČICKÉ BRÁNĚ. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat v pěší procházce a po 6 km chůze lesem a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní Louku. Návrat na ubytování.

3. den

Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky Labe a přejezd do lázní Bad Schandau. Odtud již budeme pokračovat k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti KÖNIGSTEIN. Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a polabské pískovce. Odpoledne návštěva hlavního města Saska, DRÁŽĎAN – procházka po Brühlově terase nazývané „Balkon Evropy“, která nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy opery. Procházka dále do centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. sv. války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí. Návrat na ubytování.

4. den

Po snídani odjezd do Hřenska. Možnost plavby lodí po Labi údolím Labských pískovců do Děčína (dle jízdního řádu plavební společnosti). Po poledni návštěva DĚČÍNA, prohlídka zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se můžeme potěšit krásným výhledem, navštívit zámeckou trasu s reprezentativními prostorami a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Odpoledne odjezd z Děčína a příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, výlet do Drážďan, 3× ubytování v hotelu, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pojištění storna a LV viz str. 1 katalogu, vyhlídkové plavby a vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 250 Kč, 35 € .

Příplatky

pojištění A, B 1/1 - 900 Kč

Slevy

maximální sleva 8%

TEST RATING