Filtr

Trasa

Budapešť – Vyšehrad – Ostřihom – Szentendre

Svozové trasy

A, B, E, F2, H, K

1. den

Odjezd z Brna cca v 5.40 hod. Prohlídku zahájíme v Pešti, které dominuje neogotická stavba Parlamentu, projdeme si střed města s populární pěší zónou Váci, navštívíme nejstarší pešťský kostel Belvárosi, dunajské Korzo s „Princezničkou”, Pařížský dům, známou Gerbeaudovu cukrárnu a také městskou tržnici. Vystoupáme na Gellérthegy, odkud budeme obdivovat nádherný pohled na Pešť. Odpoledne strávíme v termálních lázních secesního hotelu Gellért – jedna z pýchy BUDAPEŠTI, kde je kromě termálních bazénů s teplotou vody 36–38 °C a sauny také plavecký bazén v římském stylu s umělým vlnobitím. Večer se ubytujeme v hotelu na okraji města.

2. den

Ráno se vydáme lodí z Budapešti proti proudu Dunaje k hranicím se Slovenskem. Kolem poledne navštívíme STOLIČNÝ VYŠEHRAD, který patří mezi jeden z národních symbolů Maďarska. Horní hrad vysoko na skále nad Dunajem hostil ve 14. stol. setkání tří mocných evropských panovníků vč. Českého krále. Dolní palác je rekonstrukcí velkolepého renesančního sídla v italském stylu Matyáše Korvína. Dalším státním symbolem na hranicích se Slovenskem je OSTŘIHOM, která je spojována s počátkem křesťanství v Uhrách. Zdejší velkolepá bazilika střeží ostatky největšího z uherských králů Sv. Štěpána. Odpoledne se ještě zastavíme ve městě SZENTENDRE. Původní útočiště srbské menšiny v Maďarsku si dodnes zachovalo kouzelnou atmosféru minulých století. Tehdejší obyvatele města dnes připomínají jen pravoslavné svatostánky, které jsou obklopeny nespočtem galerií nejrůznějších svobodomyslných umělců. Den zakončíme večerní procházkou kolem novogotického Matyášova chrámu a Rybářských bašt, odkud se nám naskytne fantastický výhled na město. Zpět do hotelu se vrátíme večer.

3. den

Dopoledne si prohlédneme náměstí Hrdinů a Městský park Városliget. Poté navštívíme v novobarokním stylu postavené lázně Széchenyi, jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě. Disponují plaveckým bazénem, ponornými lázněmi i saunou, teplota termální vody zde je 30–38 °C. Odjezd do ČR, příjezd do Brna cca ve 22.30 hod.

Cena zahrnuje

dopravu klim.autobusem, 2× ubytování v hotelu ve dvou až třílůžkových pokojích s vl. příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pojištění storna a LV viz s. 1 katalogu, vstupy do lázní a navštívených objektů – doporučená částka cca 30 €.

Příplatky

1/1 - 690 Kč, 2x večeře - 620 Kč, plavba po Dunaji - 260 Kč, pojištění A, B, C.

TEST RATING