Filtr

Trasa

LINDERHOF – NEUSCHWANSTEIN – SCHWANGAU – GARMISCH-PARTENKIRCHEN – PARTNACHKLAMM – ZUGSPITZE – ALCHENSEE – KOCHELSEE – CHIEMSEE – HERRENCHIEMSEE

Svozové trasy

A, C, J, K

1. den

Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Odpoledne přijedeme na zámek bavorského krále Maxmiliána II., ale i výstředního krále Ludvíka II. – LINDERHOF. Vedle krásné francouzské zahrady se pyšní sbírkou fresek. Ubytování v oblasti Bavorských Alp.

2. den

Navštívíme velkolepý a pohádkový zámek Ludvíka II. NEUSCHWANSTEIN vybudovaný na prvních Alpských velikánech, projdeme se ke strži Pöllathschlucht s mostem Marienbrücke klenoucí se přes úchvatný vodopád, prohlédneme si městečko SCHWANGAU ležící u Alpsee (možnost koupání), nad ním pak zámek HOHENSCHWANGAU, kde Ludvík vyrůstal.

3. den

Návštěva oblasti GARMISCH- PARTENKIRCHEN dějiště olympijských her a nejznámější středisko Bavorských Alp. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM. Tento kouzelný kaňon je jedním z vrcholných zážitků dne. Zdatnější turisté se vydají k Alpské zahrádce, ostatní se vrátí do města nebo zvolí některou ze snazších turistických tras v okolí. Odpoledne fakultativně vyjedeme lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2 966 m), odkud se nám naskytnou překrásné výhledy na údolí Höllental a jezero Eibsee. Návrat na ubytování.

4. den

Německou alpskou silnicí projedeme kolem smaragdových bavorských jezer Walchensee a Kochelsee. Zastavíme u největšího bavorského jezera CHIEMSEE – „Bavorského moře“ v pozadí s Chiemgauskými Alpami. Ludvík II. měl jezero tak rád, že na jednom ze zdejších ostrovů postavil poctu zámku ve Versailles – zámek HERRENCHIEMSEE, největší a nejdražší zámek Ludvíka II. – Velký zrcadlový sál, rozlehlé dvojité schodiště, galerie s freskami. K zámku se dostaneme lodí z Prienu a dále překrásnými zahradami. Po prohlídce následuje odjezd domů.

5. den

Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 3× ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3× snídani, průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – cena cca 50 €.

Příplatky

1/1 – 500 Kč, 2× večeře – 1 500 Kč, pojištění A, B, C.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING