Filtr

Anotace

krajinou pískovcových věží a skal s plavbou po Labi

Trasa

ZÁKUPY - ČESKÁ KAMENICE - DĚČÍN - BAD SCHANDAU - KÖNIGSTEIN - LABSKÉ PÍSKOVCE - WEESENSTEIN - GROSSEDLITZ - BASTEI - PIRNA - PILLNITZ

Svozové trasy

B: pouze Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, D, E2, F

1. den

Odjezd v brzkých ranních hodinách z Brna. Naší první zastávkou bude renesanční zámek ZÁKUPY obklopený anglickým parkem a terasovitou barokní zahradou.V nedaleké ČESKÉ KAMENICI se projdeme jedním z nejzachovalejších historických městských center severních Čech, památkovou zónou s téměř 40 objekty od gotiky až po secesi. Poslední zastávkou bude město mostů na Labi, brána do Českého Švýcarska, nejníže položené město v České republice – DĚČÍN. Večer se ubytujeme.

2. den

Po snídani nasedneme na výletní loď a vydáme se na jedinečnou plavbu po Labi, během které si budeme užívat nádherná přírodní panorama s výhledy na dominanty Českého Švýcarska. Cílem naší plavby bude příhraniční městečko BAD SCHANDAU, které je uznáváno jako nejstarší lázeňské město v Sasku. Poté se vydáme navštívit „Saskou Bastilu“ – pevnost KÖNIGSTEIN, původní středověký hrad patřící českým knížatům, později nedobytná věznice tyčící se na izolované skále nad Labem. Zbude-li nám čas, projdeme se k pískovcové věži Barberina, která byla dlouho symbolem Saského Švýcarska. Vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani budeme projíždět chráněnou krajinnou oblastí LABSKÉ PÍSKOVCE. Dnešní putování zahájíme na zámku WEESENSTEIN. Naší další zastávkou budou zahrady zámku GROSSEDLITZ, které patří mezi nejpozoruhodnější zahradní areály v Německu a ne nadarmo se mu přezdívá „Saské Versailles“. Před návratem do hotelu vyjedeme k světoznámé vyhlídkové plošině BASTEI a pokocháme se překrásným panoramatickým rozhledem na bizarní skalní útvary, skalní hrady i řeku Labe.

4. den

Po snídani zavítáme do romantického města PIRNA, které je považováno za bránu do Saského Švýcarska. Naší poslední zastávkou bude zámeček PILLNITZ zrcadlící se v hladině řeky Labe a jeho nádherné zahrady. Rozlehý park vábí k procházkám, oranžérie a skleník s palmami lákají k prohlídkám exotických pokladů. Do Brna přijedeme ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 3x ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

plavba Děčín - Bad Schandau - 230 Kč, vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 250 Kč + 30 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 100 Kč, 3x večeře - 620 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING