Filtr

Anotace

prestižní letovisko Salou a výlety do blízkého okolí

Trasa

SANTA MARIA DE POBLET - SANTA MARÍA DE VALLBONA DE LES MONGES - SANTES CREUS - REUS - SANT SADURNÍ D´ANOIA - VILLAFRANCA DE PENEDÉS - ROC DE SANT GAIETÁ - CAMBRILS - TARRAGONA

Svozové trasy

PROGRAM A - BRNO, E
PROGRAM B - svoz na letiště Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec - 800 Kč

1. den

PROGRAM A - Odjezd z Brna v dopoledních hodinách.

2. den

PROGRAM A -V dopoledních hodinách přijedeme do oblasti Costa Dorada, v odpoledních hodinách se ubytujeme.
PROGRAM B - Odlet z Prahy do Barcelony, transfer k ubytování v hotelu v letovisku Salou, na pobřeží Costa Corada.
Dále společný program A i B.

3. den

Po snídani odjedeme na celodenní výlet ke katalánským středověkým klášterům. Podnikneme nezapomenutelnou Ruta de Cister – Cestu po cisterciáckých klášterech na pomezí Aragonu a Katalánska. Navštívíme slavné cisterciácké kláštery SANTA MARIA DE POBLET (UNESCO), SANTA MARÍA DE VALLBONA DE LES MONGES a konečně SANTES CREUS. Románské založení staveb s pozdějšími gotickými dostavbami vytvořily z klášterů monumentální dominanty, působivě zlatavě zasazeny do typicky hornatého kraje. V klášterech jsou uloženy ostatky cisterciáckých mnichů svatého Bernarda z Alciry, Svatého Bernarda z Calbó. Vrátíme se na ubytování.

4. den

Dopoledne budeme mít možnost koupání, v odpoledních hodinách navštívíme hlavní město kraje Bajo Campo, město REUS. Město zažilo svůj zlatý věk v 19. století, kdy bohaté rodiny města, ale i radnice města vybízely nejproslulejší architekty nově se rodícího svébytného architektonického stylu secese – modernismu, ke smělým projektům. Navštívíme také skvělé muzeum nejslavnějšího rodáka Antoni Gaudího (je zde i jeho rodný dům) - Gaudí Centre Reus na náměstí Mercadal. Projdeme se úzkými uličkami města, nádhernými právě večer, kdy je vše podsvíceno. Kouzelná zákoutí města s kavárničkami, bary a cukrárnami zvou k posezení a nahlédnutí do života místních lidí. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

5. den

Po snídani odjedeme k celodennímu výletu do nejvýznamnější vinařské oblasti Sant Sadurní d´Anoia a Villafranca de Penedés. V SANT SADURNÍ navštívíme nádherné sklepy rodiny Codorniu. Tradice vinařství této rodiny sahá až k roku 1551, kdy Jaume de Codorniu vyrobil své první víno. V roce 1872 zahájila rodina výrobu šumivých vín (cava), která proslavila tuto značku po celém světě. Prohlédneme si architektonicky nesmírně poutavé sklepy a další budovy vinařství z dílny jednoho z nejvýznamnějších modernistů Puig i Cadafalcha, budeme seznámeni se způsobem výroby a něco i ochutnáme. Přejedeme do blízké VILLAFRANCY DE PENEDÉS k návštěvě jedněch z nejvýznamnějších vinařských sklepů rodiny Torrés. Tichá vína a brandy této značky si získala od doby svého vzniku (1870) světovou proslulost a své výrobky tradičně dodává i na královský stůl. I zde budeme seznámeni s výrobou vín, uvidíme rozsáhlé vinice. Při návratu na ubytování se zastavíme v malebném městečku umístěném na skalnatém výběžku ROC DE SANT GAIETÁ. Přijedeme na ubytování.

6. den

Dopoledne budeme mít možnost koupání, v odpoledních hodinách odjedeme do nedalekého městečka CAMBRILS. Městečko Cambrils na nás dýchne rázovitou atmosférou rybářské tradice, kterou si dodnes zachovalo. Půvabný starobylý střed města okolo Plaza Mayor, úzké uličky s hezkými domky, to jistě stojí za procházku. Velmi zajímavá je pak prohlídka přístavu s rybářskými loďkami vracejícími se se svým úlovkem. Městečko je také proslavené restauracemi s nepřeberným množstvím čerstvě připravených mořských specialit. Vrátíme se na ubytování.

7. den

Po snídani odjedeme do TARRAGONY, hlavního města stejnojmenné katalánské provincie. Římské Tarraco bylo nejvýznamnějším iberským centrem. Z té doby zůstalo ve městě několik podivuhodně zachovalých staveb – zejména rozsáhlý amfiteátr a zbytky římské zdi – hradeb. Velmi pěkný je také starobylý střed města a hlavní třída Rambla s památníkem stavění lidských věží (místní tradice). Proslulá je také tarragonská katedrála a městská radnice na hlavním náměstí Placa De La Font, zajímavá je i návštěva modernistické tržnice Mercat Central. Přijedeme na ubytování.

8. den

Dopoledne budeme mít možnost koupání, v odpoledních hodinách fakultativně navštívíme velký zábavní park Port Aventura.

9. den

PROGRAM A - Dopoledne budeme mít možnost koupání, v odpoledních hodinách odjedeme zpět do ČR.
PROGRAM B - Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

10. den

Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

PROGRAM A - dopravu lux. autobusem, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6x večeři, 1x oběd, služby průvodce, pojištění CK.
PROGRAM B - leteckou přepravu Praha/Španělsko/Praha, letištní tasy a poplatky, transfer do/z hotelu, dopravu lux. autobusem, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6x večeři, 1x oběd, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, místní dopravu, vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 80 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 4 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Informace o letovisku

Fantastická dovolená v prostředí členitého skalnatého pobřeží kombinovaného s písečnými plážemi, velmi bohatá nabídka denních aktivit a výletů, bouřlivý noční život, výhodné nákupy, vyhlášené místní speciality.

Rozloha

Španělské království se rozkládá na Pyrenejském poloostrově a svou rozlohou větší než 500 000 km2 je za Ruskem a Francií třetí největší zemí Evropy. Hlavní město Madrid je sídlem krále a vlády.

Obyvatelstvo

Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Historie

Pyrenejský poloostrov byl ovládán ve 2. st. př. Kr. Kartaginci, které vystřídali expandující Římané. Španělsko bylo bohatou provincií Římské říše. Po pádu této říše bylo uvrženo Španělsko do rukou Vizigótů a poté se stali kořistí Maurů. Maurové bylo označení pro arabské kmeny, díky jejichž vládě se ze Španělska stal nejzápadnější cíp islámského světa. Tento arabský vliv můžeme dodnes vidět na četných kulturních památkách (mešity, apod.). Córdobský chalífát se ale postupně rozpadá a v zemi sílí touha po šíření křesťanství. Boj za získání poloostrova křesťany zvaný reconquista byl postupně ukončen ve 13. století, kdy byla pod vlivem arabů pouze už Granada.

V 15. století vzniklo sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského Španělské království. Tito panovníci získali zpět Granadu a zároveň v této době vládne ve Španělsku přísná a zcela netolerantní inkvizice, hájící tvrdě křesťanství. Přesto v umění dosahuje země rozkvětu a Kolumbovy cesty jí otevírají Nový svět. V 16. století prožívá Španělsko tzv. "Zlatý věk". Vládne zde habsburská dynastie (Karel I., Filip II.) a Španělsko získává obrovské bohatství z Jižní Ameriky. Dochází k velkému uměleckému a literárnímu rozkvětu (El Greco, Velazquéz, Cervantes, ..). Velká část bohatství ale mizí v nekonečných bitvách proti protestantství. Dochází k hospodářské krizi, která je v 17. století završena třicetiletou válkou. Po ní už není Španělsko přední velmocí, ale jen druhořadou evropskou zemí.

Po vymření španělských Habsburků nastal boj o "Španělské dědictví", z kterého vzešel vítezně rod Bourbonů z Francie, který musel slíbit, že nikdy Francii a Španělsko nespojí v jednu zemi. V 19. století dochází k bojům za nezávislost vyvolaným vpádem Napoleona. Ve Španělsku se tak střídá období revolučních republik a monarchií. Nepokoje v zemi vedli ve 20. století k vypuknutí občanské války mezi nacionalisty a republikány. S pomocí Hitlera v roce 1939 Španělsko ovládá nacionalista – generál Franco. Ten v zemi vládne až do 70. let 20. století. Poté nastupuje na trůn potomek původní královské rodiny. Španělsko se tak zpět stává moderní demokratickou zemí. Bohužel se tato země potýká s útoky baskické separatistické organizace ETA, se kterou se snaží dlouhodobě udržet mír pomocí posilování autonomie Baskicka.

Přírodní podmínky

Území Španělska je rozlehlé a díky tomu zde můžeme pozorovat širokou škálu různých podnebí, a to hlavně v zimě. Východní a jižní pobřeží včetně ostrovů (např. Kanárské) mají zimy mírné a naopak teploty ve vnitrozemí klesají v zimě pod nulu. Léto je převážně všude horké, s výjimkou vysoko položených horských oblastí.

Měna

Španělskou pesetu nahradilo v roce 2002 plně euro, které je oficiální měnou Španělska. Aktuální kurz se pohybuje kolem 27 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Během pobytu ve Španělsku se můžete setkat s různými formami oslav. Každoročně se slaví nejen vánoce a velikonoce, ale oslavují se také svátky související s jarem a létem nebo patronem daného místa.
Dalšími důvody k oslavám jsou karnevaly, poutě a neodmyslitelně také býčí zápasy.

Původ této rozporuplné tradice je třeba hledat v dávné minulosti. Už krétská mládež v době bronzové měřila své síly s býky a oddávala se hrám, které byly velmi nebezpečné. Divocí býci (toros bravos), kteří v oněch dávných dobách žili v oblastech kolem Středozemního moře, našli pravděpodobně nejlepší životní podmínky právě na území dnešního Španělska. I když jsou býčí zápasy pro mnohé symbolem Španělska, může se stát, že se s nimi během své dovolené vůbec nesetkáte. Korida totiž nepatří k běžným nedělním zábavám, jak se často mylně domníváme, ale koná se většinou u příležitosti nějakého svátku či slavnosti. Toreadorskou sezónu obvykle zahajují slavnosti Las Fallas, které se konají ve Valencii v polovině března. Býčí zápasy trvají zpravidla dvě až dvě a půl hodiny a mají svá pevná pravidla. Vystupují v nich tři toreadoři (toreros nebo také matadores či espadas), z nichž každý bojuje proti dvěma býkům, které si vylosuje. Toreadoři nastupují do arény podle délky svého působení mezi toreadory. Kdo má tzv. alternativu, tedy povolení bojovat s dospělými býky nejdéle, nastupuje jako první a čtvrtý. Každý toreador má svou družinu (cuadrilla), k níž patří dva picadores na koních, tři pěší banderilleros a další pomocníci (monosabios). Každý zápas má tři části (tercios).

K tomu všemu patří také široký výběr zábavy a kulturního vyžití, milovníkům hudby a tance přijde zajisté vhod neúnavný a bujarý noční život nebo například návštěva poutavého Flamenca, které je vášnivým španělským tancem. Jeho kořeny sahají až do 15. století.

Připomeňme si několik měst a míst, kterými se Španělsko pyšní. Již zmíněný Madrid je královským sídlem od 16. století. Cordoba se svou maurskou mešitou a židovskou čtvrtí patří k městům zapsaným na seznamu UNESCO, stejně jako Alhambra (Granada) s maurskými paláci a pevností ze 14. století. Barcelona je klenotem v oblasti architektury, a to především díky stavbám secesního umělce A. Gaudího. V provincii Valencie najdete největší palmový háj v Evropě zvaný Elche s funkčním zavlažovacím systémem z 10. století. K dalším významným městům patří např. Sevilla, Toledo, Malaga, Valencie, Granada…

Gastronomie

Obecně je Španělsko rozděleno do šesti základních oblastí. Pro severní Španělsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omáčky, pro Aragon je typické ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Španělsku se vše smaží a v centrálním Španělsku je základem pečení či rožnění.

Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy a husté polévky, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické podmínky. Všude je tradiční časté používání česneku a olivového oleje, místo něhož se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a rajčata. Všude mají svůj "kotlík" tedy vše vařeno v jednom hrnci, jemuž někde říkají puchero, jinde zase olla podrida, caldereta, frite, cocido, caldo, marmitako... Různé jsou však suroviny a různé je i koření, která se k jeho ochucení používají.

Ve Španělsku nelze totiž hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další.

TEST RATING