Filtr

Anotace

po stopách magických pyramid, historie a přírodních krás Bosny a Hercegoviny

Trasa

BOSENSKÉ ÚDOLÍ PYRAMID – VISOKO – SARAJEVO - TUNEL SPÁSY – TRAVNIK - JAJCE

Svozové trasy

A, B, C, D, E2, F

1. den

Odjezd z Brna ve večerních hodinách.

2. den

V Bosně se nachází největší a nejstarší pyramidový komplex na světě. Údolí kolem řeky Fojnica dostalo název BOSENSKÉ ÚDOLÍ PYRAMID. Vyskytují se zde fascinující pyramidy, podzemní tunely a mohyly. V ranních hodinách přijedeme do oblasti VISOKO, kde nejprve zavítáme do tunelového komplexu Ravne, v jehož chodbách jsou keramické megality staré přes 30 tis. let a je zde zaznamenán vysoký výskyt negativních iontů, které čistí krev a tělo, zabíjí viry a mikroby, proto se zde budeme cítit velmi dobře. Následně si odpočineme v regeneračním a relaxačním parku téhož jména. Společně se projdeme k pyramidě Slunce, největší pyramidě světa. Pyramida dosahuje výšky 220 m, což podstatně přesahuje výšku 137,5 m dosud nejvyšší známé Cheopsovy pyramidy v Egyptě. Výška však není jediným jejím světovým prvenstvím. Z rozboru vzorků stavebního materiálu bylo zjištěno, že je také nejstarší pyramidou světa díky svému úctyhodnému stáří přes 12 000 let. Ve večerních hodinách se ubytujeme. 

3. den

Po snídani se vydáme do hlavního města Bosny a Hercegoviny. Cestou do města nejprve navštívíme TUNEL SPÁSY - památku upomínající na smutné období občanské války, během níž měl tunel zásadní význam pro zásobování města, poblíž tunelu se nachází krásné lázeňské předměstí Sarajeva Ilidža s historickým mostem z římského období přes řeku Bosnu. Poté přejedeme do metropole SARAJEVA, městu se přezdívá evropský Jeruzalém a to proto, že se jedná o křižovatku kultur. Společně se vydáme za poznáním jeho památek. Město je známé především díky Sarajevskému atentátu, který rozpoutal 1. světovou válku. Budeme uneseni fantastickou atmosférou tohoto multikulturního města s nespočtem mešit a islámskou univerzitou. Projdeme se po historickém centru, kde svůj nesmazatelný otisk zanechaly všechny velké mocnosti, které toto město ovládaly – od Osmanské říše přes Rakousko-Uhersko až po Jugoslávii. Navštívíme nábřeží řeky Miljacky s mnoha mosty a místem atentátu na rakouského arcivévodu (Latinský most), monumentální budovu radnice vybudovanou českými a rakouskými architekty v pseudomaurském stylu, zničenou ve válce v 90. letech a nyní kompletně zrekonstruovanou, projdeme se po pěší zóně Ferhadija a staré obchodní čtvrti. Spatříme starý kamenný most z roku 1565, srbský pravoslavný kostel nebo slavný krytý trh Baščaršija, připomínající Istanbul mnoha starými mešitami a památkami z osmanského období, z nichž nejstarší a nejznámější je Gazi Husrev-begova mešita z roku 1530. Na trhu budeme moci ochutnat místní speciality. Uprostřed Baščaršijského náměstí stojí Sebilj - dřevěná kašna, navržená českým architektem Alexandrem Vítkem. Údajně kdo se z kašny napije, se opět do Sarajeva vrátí. Poté se vrátíme na ubytování.

4. den

Po snídani navštívíme Pyramidu Lásky a vydáme se k Pyramidě Měsíce, stupňovité pyramidě, která je vysoká 190 metrů a je druhou největší na světě. Odborné analýzy potvrdily, že kamenné bloky a dlažby byly uměle vyrobeny před tisíci lety metodou geopolymerizace. Následně se vydáme na cestu do ČR. Cestou na sever se zastavíme ve městě TRAVNIK. Toto nenápadné město na úpatí vysokého pohoří Vlašić bylo za dob turecké nadvlády sídlem tureckých vezírů. Z té doby se ve městě zachovala řada významných mešit jako Modrá nebo Sulejmanova. Po cestě se zastavíme v královském městě JAJCE, které bylo sídlem středověkých králů či osmanských správců, ale i baštou komunistů někdejšího jugoslávského prezidenta Josipa Tita. Centrum města leží na více než dvacet metrů vysokém vodopádu Pliva, díky čemuž působí nesmírně romanticky. Dominantu města pak tvoří středověká citadela, která společně s mnoha orientálně laděnými stavbami tvoří nesmírně poetický a podmanivý ráz města. Poté se vydáme opět na cestu.

5. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 30 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING