Velký okruh Bulharskem

od 25 490
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Tuřany,
strava Snídaně

Filtr

Trasa

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - VELIKO TARNOVO - ARBANASI - GABROVO - ŠIPKA - KAZANLAK - KOPRIVČICA - SOFIE - RILSKÝ KLÁŠTER - SAPAREVNA BAŇA - PLOVDIV - BAČKOVSKÝ KLÁŠTER - CHASKOVO -STARA ZAGORA

1. den

Předpokládaný odlet Brno 06:25. Po příletu do Burgasu transfer do hotelu na Slunečném pobřeží, ubytování. Koupání, případně možnost navštívit starý Nesebr (památka UNESCO).

2. den

Po snídani vyrazíme do Veliko Tarnovo, kam přijedeme cca kolem 13. hodiny. Veliko Tarnovo je jedno z nejstarších měst v Bulharsku, jeho počátky sahají do 3. tisíciletí před Kristem a v druhém bulharském císařství bylo hlavním městem. Rozkládá se na čtyřech kopcích u řeky Jantry a je jedním z nejkrásnějších bulharských měst. Prohlídku začneme na vrcholku Carevec, mezi jinými památkami uvidíme i historické tržiště s dílnami řemeslníků Samovodská čaršija. Dále navštívíme nedaleké Arbanasi: kostel Narození Páně se zajímavými freskami a Kostancalievův dům z roku 1620. Nocleh v Gabrovu.

3. den

Po snídani odjezd, prohlídka Gabrova, někdejšího centra textilního průmyslu na řece Jantra, dějiště mnoha bulharských anekdot. Etnografické muzeum Etar (skanzen). Dále projedeme přes průsmyk Šipka, který proslul jako místo obrany před tureckými vojsky v rusko-turecké válce v letech 1877-8 a prohlédneme si památník, který zde byl postaven na počest této události. Také si prohlédneme chrám Narození Krista, vybudovaný podle vzoru ruských pravoslavných chrámů českým architektem Antonínem Tomiškou. Následovat bude návštěva Kazanlaku, jehož hlavní atrakcí je thrácká hrobka, památka UNESCO. Dále navštívíme etnografický komplex Damascénská růže ve Skobelovu. Odpoledne se podíváme do malebného městečka Koprivčica, kde si prohlédneme malebné starobylé domy. Poté odjedeme do Sofie, ubytování.

4. den

Dopoledne prohlídka Sofie: katedrála sv. Alexandra Něvského, postavená jako výraz vděku ruskému carovi, díky němuž získalo Bulharsko v roce 1878 nezávislost, Národní galerie v bývalém carském paláci, Národní divadlo Ivana Vazova, rotunda sv. Jiří ze 4. století s cennými freskami uprostřed římského fóra aj. Odpoledne odjezd ze Sofie, po cestě návštěva Bojanského kostela, památky UNESCO. A pak už budeme pokračovat do Rilského kláštera, památky UNESCO. Prohlídka největšího kláštera pravoslavné církve v Bulharsku z 10. století. Nocleh poblíž.

5. den

Po cestě zastávka v lázních Saperava Baňa, jeden z nejteplejších pramenů v Evropě (103 ˚C), pokračujeme do města Samokov, ležícím 950 m.n.m. v kotlině mezi pohořími Rila a Vitoša. Prohlídka mešity Bajrakli džamija. Pokračování cesty směr Plovdiv, po cestě krátká zastávka v Borovci, centru zimních sportů. Příjezd do Plovdivu, jednoho z nejstarších měst vůbec a centra bulharských veletrhů. Prohlédneme si staré město, jež stojí na sedmi kopcích, s jeho křivolakými uličkami s domky obchodníků, starověké thrácké opevnění, starověký stadion, antické fórum ve středu města, velkolepý římský amfiteátr aj. Ubytování v Plovdivu.

6. den

Odjezd na prohlídku Bačkova a hlavně Bačkovského kláštera. Pokračujeme do Perperikonu, archeologické lokality na kopci s památkami již z doby neolitu. Pokračování v cestě do Chaskovských minerálních lázní, ubytování, odpočinek, případně návštěva lázní přímo v hotelu.

7. den

Odjezd směrem na Slunečné pobřeží, cestou krátké zastávky v Chaskovu a Staré Zagoře. Příjezd kolem 17. hodiny, ubytování.

8. den

Odlet zpět do ČR.

Cena zahrnuje

leteckou dopravu z ČR do Burgasu a zpět vč. všech poplatků, dopravu a transfery místními autobusy po Bulharsku, 7x (10x) ubytování v hotelu 3* se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje

Předpokládaná částka na vstupy 150 Leva (asi 75 Eur).

Příplatky

jednolůžkový pokoj (3 900 Kč/7 nocí, 6 200 Kč/10 nocí), cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

U zájezdu na 10 nocí bude před výše uvedeným programem 3 noci pobyt v hotelu u moře na Slunečném pobřeží, odlet do ČR bude 11. den.

Doprava

Doprava do Bulharska je zajištěna letadly Boeing 737-800 české letecké společnosti Smartwings.
Předpokládaný letový řád (místní časy):
7 nocí - sobota:
Brno-Burgas 12:00-14:50, Burgas-Brno 20:50-21:50
10/11 nocí
středa: Brno-Burgas 12:40-15:30, Burgas-Brno 16:15-17:15 sobota: Brno Burgas 12:00-14:50, Burgas-Brno 20:50-21:50

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.

V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg a jedno příruční zavazadlo do 8 kg.
Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 250 cm. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x45x25 cm.
Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Informace o letovisku

Kilometry dlouhých písečných pláží, příznivé ceny služeb a pohostinnost místních obyvatel, to jsou hlavní důvody, proč je Bulharsko stále více vyhledáváno českými návštěvníky. Neváhejte a přesvědčte se sami.

Rozloha

Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem (hranici tvoří převážně Dunaj), na západě se Srbskem a s Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Rozloha je 110910 m². Hlavní město je Sofia.

Obyvatelstvo

Bulharsko má od počátku devadesátých let negativní populační růst. Ten byl zaviněn malou porodností, emigrací a špatným hospodářským vývojem po roce 1989. Populaci v současné době tvoří Bulhaři 84 %, Turci 9,3 %, Romové 4,7 % a dále Arméni, Rusové, Řekové a Židé.

Historie

Nejstaršími známými obyvateli Bulharska jsou Thrákové. Od 8. století před n. l. vznikaly na černomořském pobřeží početné řecké osady. Ve 4. století před n. l. spadala velká část území současného Bulharska do říše Alexandra Velikého. O tři století později se stalo součástí Římské říše. V 6. století vstoupili na území dnešního Bulharska první Slované. V 7. století sem přišli kočovní Protobulhaři.

Hlavním městem bulharského státu byla Pliska, která se nacházela na severovýchodě dnešního Bulharska. První bulharské carství zaniklo v roce 1018 a její území bylo začleněno do Byzantské říše.

Samostatnost získalo Bulharsko opět v roce 1185 v důsledku povstání bratrů Asena, Petra a Kalojana, budoucích panovníků Bulharska. Tak vzniká takzvaný Druhý Bulharský stát s centrem ve Velikém Tarnovu. Vrcholu dosáhlo za vlády cara Ivana Asena II. (1218–1241). Během druhé poloviny 14. století se Bulharsko dostalo stále více pod vliv Osmanské říše. S pádem Vidinu v roce 1396 bylo Bulharsko začleněno do Osmanské říše na téměř pět dalších století.

Na konci 18. století začíná bulharské národní obrození. Zpočátku čistě kulturní hnutí se postupně měnilo v hnutí s politickými požadavky. V roce 1876 bylo krvavě potlačeno protiosmanské Dubnové povstání. O rok později propukla rusko-turecká válka (1877-1878).

Na konci 18. století začíná bulharské národní obrození.

V roce 1876 bylo krvavě potlačeno protiosmanské Dubnové povstání. O rok později propukla rusko-turecká válka (1877-1878).

Roku 1912 se Bulharsko zapojilo spolu se spojenci z Balkánského spolku do první balkánské války s Osmanskou říší. Bulharská armáda dobyla město Odrin (dnes Edirne v Turecku) a jen o několik hodin prohrálo s Řeckem "závod" o obsazení Soluně.

V roce 1918 car Ferdinand abdikoval a na trůn přichází jeho syn car Boris III. (1918 - 1943). Na začátku druhé světové války vyhlásilo Bulharsko neutralitu, pod tlakem ekonomických okolností ale v roce 1941 vstoupilo do válečného konfliktu na straně nacistického Německa. Válku Sovětskému svazu nicméně Bulharsko nevyhlásilo. V roce 1944 vstupuje na území Bulharska Rudá armáda. Konce světové války už se Bulharsko účastní na straně spojenců.

V roce 1946 bylo referendem zrušeno carství a Bulharsko se stalo lidovou republikou. Od roku 1944 až do roku 1989 vládne v Bulharsku komunistická strana.

Po roce 1989 procházela země procesem demokratizace, v roce 2004 vstoupila do NATO a v roce 2007 se stala členským státem Evropské unie.

Přírodní podmínky

V Bulharsku najdete snad vše: vysoké hory, vysočiny, ale také nížiny nebo údolí velkých řek.

Zajímavostí Bulharska je mnoho přírodních jezer, a to jak v horách, tak u moře. Nejkrásnější horská jezera jsou situována v pohoří Rila (např. Ribni jezero nebo impozantních Sedm rilských jezer). V horských jezerech vás jistě potěší pohled na krásně čistou vodu, můžete se v nich i vykoupat, ale teplota vody je většinou nízká, okolo 10 °C.

Největší bulharskou řekou je Dunaj a nejvyšší bulharskou horou, která je zároveň nejvyšší horou celého Balkánu, je Musala, která měří 2925 m.

Měna

Bulharský lev (1 BGL = 100 stotinek, někdy se setkáte se zkratkou BGN). Kurz se pohybuje většinou kolem 12 Kč za 1 lev. V některých hotelech nebo v autopůjčovnách lze platit v eurech a dolarech.

Turistické zajímavosti

V posledních letech nezajímají návštěvníky Bulharska již jen přímořská letoviska Sozopol, Nesebar, Zlaté písky, Slunečné pobřeží, Primorsko, Albena, Varna, Burgas, Kranevo nebo Balčik, která jsou velmi oblíbená pro turisty ze západních evropských zemí stejně jako pro turisty z Česka. Do popředí se dostává především krásná a nedotčená příroda.

Na jih od města Sozopol se rozkládá přírodní rezervace "Písečná lilie". Je to jediné místo v celém Bulharsku, kde můžete tuto krásnou květinu spatřit ve svém přirozeném prostředí. Díky této rezervaci je v regionu zakázáno stavět velké hotely a tak se tato oblast dosud nestala masovým turistickým místem.

Velký zájem vzbuzuje například neponičená příroda u ústí řeky Ropotamo, která je přírodní rezervací. Velmi doporučujeme podniknout výlet lodí po této řece, zejména během kvetení leknínů. Přírodní rezervace Ropotamo je útočištěm pro mnoho ryb, ptáků a divokých zvířat. U pobřeží můžete vidět nejvyšší písečné duny v Bulharsku a někdy se lidem podaří zahlédnout i delfíny.

Gastronomie

Každý zná určitě pokrmy jako „šopský salát“, „čevapčiči“ nebo „kaškaval“. Co se týče kuchyně, Bulharsko má opravdu co nabídnout a může nás i v lecčem překvapit.

Základními ingrediencemi pro přípravu bulharských pokrmů jsou sýr feta - bílý sýr, u nás známý jako balkánský sýr, vyrábí se buď z kravského, kozího nebo ovčího mléka, kravský může být trochu nažloutlý, kdežto ovčí a kozí bývají bílé, velké množství zeleniny a ryb, z masa je to vepřové i hovězí.

Mezi typické bulharské pokrmy patří Tarator - studená polévka vyrobená z kyselého mléka, nastrouhané okurky, kopru a případně česneku, Musaka - teplé jídlo připravené z brambor a zeleniny, případně z masa, Kaškaval - jde o ovčí, kraví nebo smíšený sýr, který zraje 60 dnů a podává se občas jako dezert na konci jídla nebo k vínu.

TEST RATING
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.