Český ráj, Kuks a Babiččino údolí

od 4 790
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program

Filtr

Anotace

okouzlení rozmanitostí přírodních krás

Trasa

JIČÍN – PRACHOVSKÉ SKÁLY – SOBOTKA - HUMPRECHT - SNĚHOV - VESEC U SOBOTKY - TURNOV - HRUBÁ SKÁLA - TROSKY – KOST – DĚTENICE - KUKS – RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ

Svozové trasy

BRNO

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách do starobylého JIČÍNA, Rumcajsova města. Prohlédneme si centrum města, vystoupáme na známou věž nad Valdickou bránou. Procházkou se pak vydáme k reprezentativní Valdštejnské lodžii s barokním letohrádkem Albrechta z Valdštejna a parkem s ojedinělými dřevinami. Odpoledne navštívíme erozí vytvořené skalní město PRACHOVSKÝCH SKAL. 2,5 hodinovou procházkou se vydáme k 7 vyhlídkám, pro fyzicky méně zdatné turisty je možné absolvovat malý okruh, který trvá jen ¾ hodiny a zahrnuje dvě nejznámější vyhlídky. K večeru odjedeme na ubytování.

2. den

Po snídani se vydáme k zámku HRUBÁ SKÁLA, kde se nám otevřou nádherné vyhlídky na celý Český ráj i jeho dominantu hrad TROSKY. Hradu dominují dvě věže Panna a Baba, na obě věže vystoupíme. Po návratu do TURNOVA se podíváme na náměstí Českého ráje, kde navštívíme i Galerii Granát. Poté se vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani odjedeme do města SOBOTKA, kde budeme moci navštívit barokní lovecký zámeček HUMPRECHT. Projdeme se vesnickou památkovou rezervací VESEC U SOBOTKY s unikátně dochovaným souborem staveb pojizerských roubenek. Okolo poledne odjedeme k hradu KOST, jednomu z nejzachovalejších gotických hradů. Po prohlídce hradu přejedeme k zámku DĚTENICE, kde budeme mít možnost prohlídky barokního zámku a zámeckého pivovaru. Budeme mít možnost posezení ve Středověké krčmě. Večer se vrátíme na ubytování.

4. den

Po snídani odjedeme do KUKS kde navštívíme barokní špitál milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice a unikátní barokní lékárnou. Po prohlídce přejedeme do RATIBOŘIC a spatříme BABIČČINO ÚDOLÍ. Vydáme se procházkou kolem Rudrova mlýna k pomníku Babičky s vnoučaty, k Bělidlu i k Viktorčinu splavu na řece Úpě. Po procházce údolím odjedeme  z Ratibořic a večer přijedeme do Brna.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka 600 Kč.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 200 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:30, plánovaný příjezd do Brna 20:00-21:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

TEST RATING