Filtr

Anotace

malebná krajina, dosud živé lidové obyčeje a slavná historie

Trasa

HORŠOVSKÝ TÝN - KLENČÍ POD ČERCHOVEM - PIVOŇ - ÚJEZD U DOMAŽLIC - TRHANOV - ČERCHOV - PEC POD ČERCHOVEM - BABYLON - DOMAŽLICE - ŠVIHOV 

Svozové trasy

BRNO

1. den

Ráno odjezd z Brna. Po poledni příjezd do DOMAŽLIC, hlavního centra Chodska s množstvím cenných památek. Procházka městskou památkovou rezervací, přes náměstí s nakloněnou šikmou věží gotického kostela. Možnost návštěvy Muzea Chodska, které sídlí v bývalém hradu založeném již Přemyslem Otakarem II. Po prohlídce odjedeme do jedné z původních chodských obcí KLENČÍ POD ČERCHOVEM. Zastavíme se u barokního kostela sv. Martina, v jehož šlechtické hrobce je pochován Lomikar. K večeru odjedeme do nádherné oblasti pohraničního Českého lesa na ubytování.

2. den

Dnešní den věnujeme seznámení se životem proslulých Chodů, kteří pečlivě vykonávali strážní službu na hranicích. Po zastávce u pomníku J.Š.Baara, přejedeme do Capartic, abychom se vydali na pěší procházku po pohraniční Baarově cestě do Vranova. Odtud přejedeme do PIVONĚ a dále do rodiště nejznámějšího z Chodů, Jana Sladkého Koziny, do ÚJEZDU U DOMAŽLIC. Vesnice je vyhledávaná pro své zajímavé stavby lidové architektury. Po prohlídce vesnice se vydáme na blízkou památnou horu Hrádek, na níž je dnes socha slavného rodáka. Z Újezda budeme pokračovat přes obec TRHANOV s bývalým zámkem (dnes bohužel zavřený). Večer se vrátíme na ubytování.

3. den

Ráno odjedeme k nejvyššímu vrcholu Českého lesa, ČERCHOVU (1 042 m n.m.). Vystoupáme na Kurzovu rozhlednu s krásnými výhledy a po krátkém občerstvení budeme sestupovat do Pece pod Čerchovem. Zde navštívíme unikátní Dřevorubecké muzeum. Z PECE POD ČERCHOVEM budeme pokračovat pěšky do vesnice BABYLON s pěkným rybníkem a koupalištěm, abychom se osvěžili po dnešní túře. Vrátíme se na ubytování.

4. den

Ráno odjezd do HORŠOVSKÉHO TÝNA, jehož dominantou je původně gotický hrad, přestavěný v 16. století na renesanční zámek. Procházka historickým městským jádrem, které je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Možnost prohlídky některého ze čtyř okruhů po hradu a zámku. Pod zámkem také můžeme obdivovat zámecký park o rozloze přes 40 ha, který je volně přístupný. Odpoledne přejedeme do Švihova k návštěvě vodního hradu ŠVIHOV, nejzachovalejšího a největšího vodního hradu v Čechách s unikátním systémem vodních příkopů. Po prohlídce odjedeme do Brna, návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim.autobusem, 3x ubytování v hotelu, 3x snídaně, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 200 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:30, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

TEST RATING