Filtr

Trasa

DUKOVANY - DALEŠICE - JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Svozové trasy

A, Velká Bíteš, Velké Meziříčí

1. den

V ranních hodinách zavítáme do ELEKTRÁRNY DUKOVANY - do druhé největší jaderné elektrárny s instalovaným elektrickým výkonem 2 040 MW u nás. Na názorných trojrozměrných modelech se seznámíme s reaktorem, reaktorovým blokem nebo třeba ukládáním použitého paliva. Samostatné místo v expozici má i přehled o jaderné energetice ve světě, tématika jaderné bezpečnosti a vysvětlení základů jaderné fyziky. Navštívíme také malebný ZÁMEK DUKOVANY. Pozdně barokní přestavbu zařídila hraběnka Marie Brigita Malaibla de Canal. Expozice byla zařízena v první polovině roku 2017 dobovým nábytkem a doplňky, které však nepocházejí přímo ze zámku. Návštěvníci si mohou prohlédnout celkem sedm zámeckých salonů zařízených dobovým nábytkem a doplňky. Nechybí jídelna, dámský i lovecký salonek. Součástí prohlídkové trasy je také freskový sál Pantheon, který se využívá i jako obřadní nebo koncertní síň. Poté zavítáme k baroknímu skvostu Vysočiny - na zámek v JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU, který se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás, i v Evropě. Reprezentační prostory zámku si zčásti zachovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století. U zámku vznikla francouzská zahrada, která za řekou Rokytnou přechází v anglický park. Ten je volně přístupný veřejnosti. Využívá se ke konání různých kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější je Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Také v zámecké expozici najdeme, mimo jiné dobové hudební nástroje a další předměty související s bohatým hudebním životem. Následně přejedeme do DALEŠIC.
V jarních termínech zájezdu se vydáme do slavného Dalešického pivovaru (tzn. do 31.5.2022) - pivovaru filmových Postřižin, kde poznáme dnešní výrobu piva (teplota ve sklepě kolem 8C°, teplé oblečení se hodí!). Navštívíme také expozici Muzea rakousko-uherského pivovarnictví. Během exkurze poznáme nejen současnou výrobu piva a navštívíme moderní varny, ale prohlédneme si i středověké ležácké sklepy a v neposlední řadě nás čeká ochutnávka piv přímo ve sklepě z ležáckých tanků.
V letních a podzimních termínech zájezdu absolvujeme plavbu po Dalešické přehradě (1.6. - 31.10.2022). Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v letech 1971 až 1979 na středním toku řeky Jihlavy. Zahrnuje celkem dvě nádrže – hlavní Dalešice a vyrovnávací Mohelno. Důvodem výstavby byla přečerpávací vodní elektrárny a zásobování vodou atomové elektrárny Dukovany. K dalším důležitým důvodům patří také zajištění vody pro zavlažování pozemků, zásobování průmyslovou vodou, ochranu před povodněmi a v neposlední řadě i turistika a rekreace.  Nad Dalešickou přehradou se tyčí příkré stráně. Zde jsou ukryty zříceniny středověkých hradů – Kozlova a Holoubku. Z Kozlova je nádherný výhled přímo na přehradu a její zákruty a na okolní lesy. Okolí přehrady se stalo domovem pro některé ohrožené druhy zvířat. Najdeme zde čápy, volavky, labutě, orly, divoké kačeny a řadu dalších. Příjezd do Brna ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 500 Kč

Příplatky

cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING