Filtr

Anotace

kraj úrodných vín, skalních stepí a honosných sídel

Trasa

PÁLAVSKÉ VRCHY - DĚVÍN - DÍVČÍ HRADY - PAVLOV - MIKULOV - VALTICE - LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

1. den

V ranních hodinách odjezd z Brna. Naše cesta povede na PÁLAVSKÉ VRCHY, do nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky. Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy. Nejprve zamíříme do Klentnice, čeká nás turistická procházka Svatojakubskou cestou na DĚVÍN - nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů s dalekými výhledy, DÍVČÍ HRADY - dnes zřícenina mohutného hradu, který sloužil k ochraně zemské stezky a poté sestoupíme do obce PAVLOV, která je klenotem mezi vinařskými městečky jižní Moravy. Odpoledne přejedeme do MIKULOVA, města rozloženého na posledních výběžcích Pálavy a obklopené vinicemi. Kromě zámku se v Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad tímto malebným městem se vypíná významné poutní místo - Svatý kopeček s prastarou tradicí zářijových mariánských poutí. V Mikulově lze vidět také významné židovské památky, především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století. Po prohlídce pamětihodností odjedeme do VALTIC. Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Obec se pyšní oficiálním titulem „hlavní město vína“. Po prohlídce zámku odjedeme na ubytování U Jeňoura. Ve večerních hodinách budeme degustovat bohaté moravské menu ve Vinných sklepech u Jeňoura.

2. den

Po sídani nás čeká celodenní program v LEDNICKO-VALTICKÉM AREÁLU. Areál se považuje za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a často se symbolicky označuje jako zahrada Evropy. Místní krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady, záhony s květinovými koberci, opečovávané lesy, vinice a rybníky. V území najdeme četné lovecké zámečky, chrámy, kaple a další architektonické skvosty. Lednicko-valtický areál je zařazen na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a je součástí biosférické rezervace Dolní Morava. K nejvýznamnějším architektonickým památkám Lednicko-valtického areálu patří především zámek Lednice, rozhledna Minaret a tzv. salety - drobné romantické stavby, jimiž Lichtenštejnové v průběhu 18. a 19. století zkrášlovali místní krajinu. V pozdních odpoledních hodinách odjedeme zpět, příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 1× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1 x snídani, bohatou degustaci místních produktů (předkrm, hlavní chod, dezert, ochutnávka 5-ti vzorků vín, volná konzumace bílého a červeného sudového vína po dobu konání večírku - cca 6 hod.), služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 500 Kč.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING