Plzeňským krajem s výletem do Norimberka

od 4 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program

Filtr

Anotace

kraj plný českých nej s příchutí chmele

Trasa

NEPOMUK • PLZEŇ • VELHARTICE • SRNÍ • ANTÝGL • HORSKÁ KVILDA • NORIMBERK • STŘÍBRO • KLÁŠTER PLASY

Svozové trasy

BRNO

1. den

Ráno odjedeme z Brna, po poledni příjedeme do NEPOMUKU, města známého jako rodiště sv. Jana Nepomuckého. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého vystavěný na místě rodiště tohoto nejslavnějšího českého světce. Po prohlídce města přejedeme do PLZNĚ, kde se vydáme do pivovaru Pilsner Urquell k návštěvě míst, kde se zrodilo proslulé pivo (degustace). Exkurzi završíme posezením v pivovarské restauraci Na Spilce. Odjedeme na ubytování.

2. den

Po snídani se vydáme do VELHARTIC, kde navštívíme hrad a zámek pánů z Velhartic. Autobusem se přesuneme do šumavské obce SRNÍ a navštívíme centrum věnované šelmám žijícím v této oblasti. Projdeme se po visuté lávce nad vlčím výběhem o rozloze cca 3 ha nebo naučným okruhem, který nás seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě. Poté přejedeme k bývalému králováckému dvorci ANTÝGL, který se rozprostírá u říčky Vydry. Podél Hamerského potoka se vydáme na Horskou Kvildu, nejchladnější místo naší země, kde se občerstvíme. Večer se vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani se projdeme historickým centrem Plzně na Náměstí Republiky s renesanční radnicí, Mariánským sloupem a katedrálou Svatého Bartoloměje. Podíváme se i na exteriéry Velké Synagogy. Poté přejedeme do NORIMBERKU. Zde se projdeme malebným Starým městem s impozantními brannými hradbami. Během procházky si prohlédneme kostel Panny Marie s orlojem, 19 m vysokou gotickou kašnu, Starou radnici, kostel sv. Sebalda, hrázděný Dürerův dům s muzeem a vystoupáme k Císařskému hradu. Večer odjedeme na ubytování.

4. den

Po snídani odjedeme do středověkého města STŘÍBRO, proslaveného hornického města s mnoha zajímavými památkami. Prohlédnout si můžete např. renesanční radnici, minoritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop. Okolo poledne přejedeme do kláštera PLASY, prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Čechách, založeného ve 12. stol. Jedná se rozsáhlý komplex, který po staletí tvořil dominantu krajiny severně od Plzně. Na jeho barokní přestavbě se podílel i J. B. Santini-Aichel. Po prohlídce kláštera odjezd zpět do Prahy, Jihlavy a ve večerních hodinách návrat do Brna.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3x snídani, výlet do Norimberka, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 500 Kč + 10 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1200 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

TEST RATING