Podmanivá krajina Novohradských hor

od 4 761
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Polopenze

Proč vybrat tento produkt

  • bez nočních přejezdů
  • atraktivní program

Filtr

Anotace

zapomenutý kraj s unikátně zachovalou přírodou

Trasa

TELČ - NOVÉ HRADY - TERČINO ÚDOLÍ - ŽUMBERK - HOJNÁ VODA - KRAVÍ HORA - DOBRÁ VODA - MANDELSTEIN - ROŠTEJN - TŘEŠŤ

Svozové trasy

A

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Po cestě se zastavíme v TELČI  – městské památkové (UNESCO). Ohromí nás překrásné historické náměstí lemované gotickými a renesančními měšťanskými domy s podloubími a bohatě zdobenými štíty. Poté se již vydáme na Novohradsko, kde se necháme okouzlit unikátně zachovalou přírodou, čistými prameny a malebnými vesničkami. Naše první kroky povedou do malebných NOVÝCH HRADŮ. Gotický hrad je jedním ze symbolů města a výraznou dominantou. Jeho expozici tvoří obrazová galerie, sbírka rodových portrétů, historického empírového nábytku, lovecké zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého skla – hyalitu. Dále nás čeká nenáročná procházka úchvatným TERČINÝM ÚDOLÍM - romantickým parkem k vodopádům na říčce Stropnici, kde najdete naučnou stezku, hamr, letohrádek Modrý pavilon. V parku již 250 let roste „pamětní strom“, jedná se o dub letní a již od roku 1989 je chráněný státem. Toto místo si řada snoubenců vybírá ke svému svatebnímu obřadu. Před příjezdem na ubytování zavítáme k tvrzi Žumberk, která na nás dýchne svou jedinečnou atmosférou. ŹUMBERK je v Čechách ojedinělým příkladem dochované opevněné vsi s tvrzí a kostelem (jedna ze tří posledních v Evropě).

2. den

Po snídani se vydáme na výlet k Národní přírodní památce - pralesu HOJNÁ VODA (UNESCO), ten se nachází na svahu hory Vysoká (1 034m) 4 kilometry od obce Hojná Voda. Dnes má rozlohu 8,56 ha a těsně hraničí s Rakouskem. Prales tvoří pozůstatky přirozených smíšených lesních porostů s převahou přestárlých jedlí, buku, smrku a javoru klenu. Sám prales se neobnovuje, okolní porosty však pocházejí většinou z přirozené obnovy. Pralesovitý ráz utrpěl v průběhu obou světových válek, kdy byly nejsilnější jedle vytěženy na stavbu lodí. Čeká nás túra naučnou stezkou touto nejstarší přírodní rezervací u nás. Dostaneme se na KRAVÍ HORU 953 m, na jejímž vrcholu spatříme vojenskou hlásku přestavěnou na telekomunikační věž s rozhlednou. Po točitém schodišti můžete vystoupit až na výhledovou plošinu ve výšce 32 metrů, odkud se otevírá úžasný rozhled. Vidět je například blízký masiv Slepičích hor s vrcholem Kohoutem, Blanský les s Kletí, za dobré viditelnosti výjimečně také Alpy. Krátce se zastavíme i v obci DOBRÁ VODA, jejíž dominantou je poutní kostel. V roce 1564 proslavil tuto oblast zdejší léčivý pramen. Ve večerních hodinách přijdeme na ubytování.

3. den

Dnes vyrazíme na návštěvu k našim rakouským sousedům. MANDELSTEIN je další ze skrytých pokladů Novohradských hor. Nejedná se pouze o vyhlídku ve fantastickém koutu země. Mandelstein patří do tzv. Zeleného pásu Evropy, dlouhého 12 500 km, který se táhne od Baltu až k Černému moři. Podél tohoto pásu byl vytvořen pás chráněných oblastí a národních parků. Mandelsteinu se také říká „hora touhy“. Mnozí lidé odsunutí po druhé světové válce se právě z tohoto nejvyššího bodu chodili dívat zpět do své vlasti. Po cestě zpět domů se ještě zastavíme na romantickém gotickém hradě ROŠTEJN a neopomeneme navštívit muzeum unikátních betlémů v TŘEŠTI. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 2lůžkových pokojích, 2x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 700 Kč a cca 20 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 1 290 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING