To nejlepší ze Šumavy

od 4 167
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Polopenze
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program
  • polopenze v ceně
  • garance realizace v září 2019

Filtr

Trasa

SUŠICE – ANÍN – ANTÝGL - TURNEROVA CHATA - STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ - VELKÝ JAVOR – ŽELEZNÁ RUDA - HAUSWALDSKÁ KAPLE – MODRAVA – TŘÍJEZERNÍ SLAŤ – ŠPIČÁK – ČERTOVO JEZERO - SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL – PLEŠNÉ JEZERO - PRACHATICE

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Jako první navštívíme malebné městečko SUŠICE, známé výrobou sirek, je často nazývané "Brána Šumavy". Bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy. Dominantou sušického náměstí je renesanční radnice s 31 m vysokou věží, odkud je nádherný výhled, ve městě budeme moci navštívit Muzeum Šumavy, kde se dozvíme zajímavosti o historii města, zdejší výrobě sirek v továrně Solo Sušice - zde také umístěna největší sirka na světě měřící 3,6 m. Po prohlídce města se vydáme do ANÍNA, kde si prohlédneme poslední sklárny a brusírny, kterou jsou na Šumavě dosud v provozu. Následně přejedeme do ANTÝGLU. Čeká nás pěší turistika národním parkem, která vede nádherným kaňonem řeky Vydry. Podél řeky se dostaneme k TURNEROVĚ CHATĚ, zasazené v nejdramatičtější části údolí. Přes Čeňkovu pilu se dostaneme až k soutoku řeky Vydry a Křemelné, tedy na počátek zlatonosné řeky Otavy. Řeka je známa nejen pro svá naleziště zlata, ale i pro velký výskyt perlorodek. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

2. den

Po snídani přijedeme ke STEZCE V KORUNÁCH STROMŮ „Baumwipfelpfad“ v Národním parku Bavorský les. Po téměř celé délce stezky na nás čekají snové výhledy a z nejvyššího bodu na „stromové věži“ dohlédneme při jasných a pěkných dnech dokonce až na severní hřeben Alp. Stezka je dlouhá 1 320 m a vysoká 44 m a je vůbec největší stezkou v korunách stromů na celém světě. Zavítáme také na VELKÝ JAVOR, který je s výškou 1 456 m nejvyšší horou horského masivu na pomezí Čech a Bavorska a bývá proto také nazýván „Král Bavorského lesa“. Endemická flora a fauna, která se na vrcholu samotného Javoru nalézá, je jedním z mnoha důvodů, proč je tato oblast již od roku 1939 chráněna. Před odjezdem na ubytování si ještě budeme moci nakoupit v bezcelní zóně na hranicích u ŽELEZNÉ RUDY.

3. den

Ráno podnikneme výlet k zázračné HAUSWALDSKÉ KAPLI, které se přezdívá „malé šumavské Lurdy“. Místo Hauswaldské kaple je opředeno mnoha legendami, v písemných pramenech je popsáno bezpočet zázraků, které se na tomto místě udály. Následně odjedeme na MODRAVU, do malebné přírody šumavského národního parku. Podél Roklanského potoka se vydáme k TŘÍJEZERNÍ SLATI. Svůj název dostala slať podle tří jezírek uprostřed vrchoviště, z nichž největší má rozlohu 7 arů a hloubku 2 m. Jde o ukázku typického šumavského vrchovištního rašeliniště, na kterém se vyskytuje mnoho vzácných rostlin. V odpoledních hodinách nás čeká výjezd na ŠPIČÁK, jeden z nejznámějších šumavských vrcholů, který dostupný sedačkovou lanovkou. Z vrcholu rozhledny je vidět do všech světových stran. Na české straně je vidět krásně údolí řeky Úhlavy, při pohledu na druhou stranu jsou vidět jako na dlani vrcholy v německém příhraničí. Budeme také moci podniknout procházku k pověstmi opředenému ČERTOVU JEZERU. Dolinu, v níž se Čertovo jezero nachází, vyryl podle pověsti ďábel, neboť mu dívka, kterou chtěl odnést do pekla, přivázala na ocas velký kámen. Dodnes se prý z jezera vynořují skřeti a podivné postavy. Po procházce odjedeme zpět na ubytování.

4. den

Po snídani se vydáme k mimořádnému vodnímu dílu - na SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL. Dílo bylo postaveno ve svahu Trojmezné a Plechého v letech 1789 až 1791. Dále podnikneme výstup k PLEŠNÉMU JEZERU, které se rozkládá na svahu hory Plechý, nejvyššší hory české části Šumavy. Jeho rozloha činí 7,5 ha a největší hloubka jezera je 18,3 m. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Vltavy. Podle dochovaného záznamu Plešné jezero poprvé prozkoumal v roce 1567 rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Jezero bylo využito k napájení Schwarzenberského plavebního kanálu. Odpoledne navštívíme město PRACHATICE, které patří k nejlépe dochovalým městským komplexům u nás. Historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného městskými hradbami. Po prohlídce těch nejvýznamnějších objektů historického jádra města a toulání se jeho křivolakými uličkami, se vydáme na cestu zpět, návrat do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů, pobytové taxy.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

TEST RATING