Filtr

Trasa

SÁZAVSKÝ KLÁŠTER - ČESKÝ ŠTERNBERK - ZRUČ NAD SÁZAVOU - VODNÍ NÁDRŽ ŠVIHOV - POSÁZAVSKÝ PACIFIK - LEDEČ NAD SÁZAVOU - ZELENÁ HORA - PEKLO ČERTOVINA - ŽĎÁRSKÉ VRCHY - SVRATKA - ROSIČKA

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Jako první nás přivítá SÁZAVSKÝ KLÁŠTER, třetí nejstarší mužský klášter v Čechách. Sázavský klášter je úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa a patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Kolem roku 1032 se díky přemyslovským knížatům Oldřichovi a jeho synovi Břetislavovi proměnilo toto poutní místo v benediktinský klášter. Po prohlídce přejedeme na ČESKÝ ŠTERNBERK s mohutnou dominantou gotického hradu na řekou Sázavou, který je dodnes v držení rodu Šternberků. Hrad Český Šternberk patří k nejstarším hradům v Čechách. Zavítáme také do ZRUČE NAD SÁZAVOU, města, kde se točil legendární Formanův film „Lásky jedné plavovlásky“. Ze všech měst v Posázaví má Zruč ten nejromantičtější zámek. Poblíž Zruče leží na řece Želivce vodní nádrž ŠVIHOV. U její hráze objevíme návštěvnické středisko Vodní dům s interaktivní expozicí. Voda se tu představuje nejenom jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů, ale také jako nezbytná součást našeho života. Ve večerních hodinách se ubytujeme.

2. den

Po snídani se projedeme legendární lokálkou POSÁZAVSKÝ PACIFIK. I my se projedeme nádhernou divočinou s rozervaným kaňonem řeky Sázavy, kde hučí peřeje a po skalnatých úbočích se vinou křivolaké stezky k dřevěným srubům. Posázavský Pacifik tudy jezdí už více než sto let. Dále navštívíme LEDEČ NAD SÁZAVOU, historické posázavské město s dominantou mohutného hradu, jednoho z nejstarších šlechtických hradů v Čechách. Přejedeme k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na ZELENÉ HOŘE, který byl postaven dle plánů významného barokního architekta Santiniho. Toto vrcholné dílo bylo v roce 1994 právem zapsáno mezi památky UNESCO. Na závěr dnešního dne navštívíme světový unikát – PEKLO ČERTOVINA, který nemá v Evropě ani jinde na světě obdoby. Tato výjimečná stavba sahá až do hloubky 12 m pod zem, kde jsou stovky metrů chodeb a jeskyní, k nebesům pak míří osmi metry. Stavba připomíná obří převrácenou loď o délce 65 m a šířce 14 m. Ve večerních hodinách se ubytujeme.

3. den

3. Dnes podnikneme pěší výlet po hlavních vrcholech ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ. Z obce CIKHÁJ, bývalé sklářské huti s kruhovou zvoničkou vyjdeme na horu TISUVKA – na vrcholu je pěkná vrcholová rulová skála. Dále po červené na ŽÁKOVU HORU, kde je přírodní rezervace jedlo bukového pralesa, prochází tudy evropské rozvodí. Obkroužíme ji po naučné stezce kolem pramenu Svratky (Stříbrná studánka). A dojdeme na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů DEVĚT SKAL. Název Devět skal je odvozen od devíti skalních útvarů roztroušených v okruhu 1 km, které tvoří seskupení typu skalního města. Celý útvar vznikl procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Stěny skal dosahují výšky až 15 m. Tímto turistická část dne končí a budeme pokračovat do města SVRATKA, kde se vrátíme v čase v Městské muzeu, které se věnuje především meziválečné době, obchodu doby poválečné a regionální historii a řemeslům. Na závěr našeho putování se vydáme po stopách leteckého majáku – na rozhlednu na vrchu ROSIČKA. Na vrcholu Rosičky měřící 645 m nad mořem kdysi stával maják letecké navigace. Před lety tu byla postavena telekomunikační věž s rozhlednou. Z vyhlídkové plošiny je krásný výhled do krajiny Českomoravské vrchoviny. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 2× ubytování v hotelu/penzionu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 700 Kč.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING