Cestovní pojištění klientů

Cestovní kancelář TRAVEL Club ČSAD Tišnov spol, s r.o. (dále jen CK) zajišťuje cestovní pojištění svých klientů u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.

Ceny zájezdů nezahrnují žádné cestovní pojištění, klient si může zvolit z několika tarifů, které CK nabízí fakultativně.

Případné pojistné události řeší zákazník přímo se společností UNIQA pojišťovna, a.s. Smluvní vztah je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK k nahlédnutí.

Pojištění v tarifech L5 a K5S platí pouze mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný zákazník státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo přechodný pobyt. Pojištění se vztahuje i na státy, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud si pojištěný v České republice platí alespoň rok veřejné zdravotní pojištění.

Součástí základních tarifů bude nově i pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou a dále bude akceptováno i pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní karantény. Limit pojistného plnění na karanténu bude u ubytování max. 30 000 Kč (2 500 Kč/den) a náklady na autobusovou dopravu max. 20 000 Kč.

Pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem zakoupení zájezdu nebo pobytu a zaplacením ceny pojištění (sjednáním pojištění) a zaniká ve 24.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění (nastoupení zájezdu nebo pobytu).

Pojištění se řídí Všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a pojištění asistenčních služeb Auto+.

Pojištěný zákazník tímto potvrzuje, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění týkající se jím sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.

UNIQA pojišťovna, a.s. poskytuje pojistné plnění z komplexního cestovního pojištění maximálně do výše sjednaných pojistných částek, bez sjednané spoluúčasti s výjimkou pojištění storna zájezdu (viz. tabulka níže).

Pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ pro cesty vlastní dopravou.

Pojištění lze sjednat pouze jako doplněk k cestovnímu pojištění k tarifu K5S a sjednává se na konkrétní vozidlo a posádku (maximálně 5osob)

Za poplatek 250 Kč/osoba je možné zakoupit pojištění K5S+ - při ceně zájezdu vyšší než 20 000 Kč (pojistné plnění max. do výše 35 000 Kč).

Předmět pojištění: Vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla

Tabulka tarifů a pojistných částek Tarif D3S Tarif L5 Tarif K5S
Cena pojištění za osobu a den 25 Kč 24 Kč 39 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění

-----

5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
Náklady na repatriaci pojištěného    ----- do výše max. plnění do výše max. plnění
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného    ----- do výše max. plnění do výše max. plnění
Náklady na vyslání opatrovníka    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Zachraňovací náklady (pátrací či vyprošťovací akce)    ----- 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč ----- 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč ----- 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu v zahraničí) 300 Kč/den ----- 300 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč ----- 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel

15 000 Kč

5 000 Kč/ks

-----

15 000 Kč

5 000 Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše
20 000 Kč ----- 20 000 Kč

Pojištění náhrady dovolené (80%) max. do výše

15 000 Kč ----- 15 000 Kč

 

                                                                     Rozšířené asistenční služby Auto+

Cena pojištění za auto max 31dní
460,- Kč
Maximální plnění za smlouvu
100 000,- Kč
 Obsah pojištění
 
Telefonická pomoc
 
Technická pomoc
- příjezd mechanika
- silniční asistence
- odtah pojištěného vozidla
- uschování vozidla
- nedostatek paliva
Náhradní ubytování
 max 60€/os/noc (maximálně 5osob)
Přeprava v zahraničí
- náhradní doprava max 25€/os/noc (maximálně 5osob)
- zapůjčení náhradního vozidla až na 5dní (nelze kombinovat s náhradní dopravou)
Repatriace vozidla
pojištěný se v plné výši podílí na nákladech na repatriaci vozidla nad 4 000 km


Pojištění nelze sjednávat dodatečně, je nutno je objednat při uzavření cestovní smlouvy a uhradit současně se zálohou na zájezd, respektive při úhradě zájezdu, je-li hrazen v plné výši najednou.

Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.