Filtr

Anotace

místa, kde se zastavil čas - dobře utajené Španělsko

Trasa

DIJON - SANTANDER - ALTAMIRA - COMILLAS -  PICOS DE EUROPA - LA RIOJA - NERVIÓN - HARO - ELCIEGO - MARQUÉS DEL RISCAL - BILBAO  - GUERNICA - SAN SEBASTIAN - LA RHUNE – BAYONNE – ST-JEAN-DE LUZ – TOULOUSE

Svozové trasy

A, B, C, D, E, F

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Transfer přes Německo do Francie. V podvečer nás čeká prohlídka města DIJON (UNESCO). Dijon je hlavní město Burgunska ležící na řece Ouche na východě Francie a dřívější sídlo mocných burgundských vévodů. Dijon proslul výrobou hořčice a perníkem, což je dáno tím, že město leželo na trase, po níž se převáželo koření. Centrum Dijonu vyniká nádhernou architekturou, která je pozůstatkem po burgundských vévodech a zámožných členech parlamentu, kteří si ve městě v 17. a 18. století stavěli elegantní soukromé paláce. Centrum města je tvořeno bludištěm uliček, které stojí za prozkoumání. Po prohlídce města se v nočních hodinách ubytujeme.

2. den

V ranních hodinách se vydáme na cestu do svěží kantábrijské krajiny, která ukrývá jedny z nejzvláštnějších, pravěkých, jeskynních maleb světa, desítky úžasných a neobjevených pláží a jedno z nejkrásnějších, ale také nejvíce přehlížených pohoří Evropy, Picos de Europa. V centru toho všeho leží SANTANDER , živoucí hlavní město Kantábrie, kde v létě lenošili členové královských rodin. Město se rozkládá u Biskajského zálivu, v severní části města je několik pláží, jednou z nejnavštěvovanějších je El Sardinero, a několik přístavů, v jižní části se nalézá staré centrum města a zelené hory. Po prohlídce města a osvěžení v místních vodách se ve večerních hodinách ubytujeme.

3. den

Celý region Kantábrie (UNESCO) nabízí celou řadu příležitostí k výletům a objevování přírodních krás a hor, prehistorických míst, letovisek a krásných vesniček. My se dnes vydáme do města SANTILLANA DEL MAR - na území této nevelké obce se nachází světoznámá jeskyně ALTAMIRA (UNESCO) - Sixtinská kaple pravěkého umění. Jeskyně obsahuje nejkrásnější jeskynní malby z období mladého paleolitu. Byla obývána asi před 35 000 až 13 000 lety. Obsahuje rozsáhlé celky maleb, z nichž nejslavnější je velká síň bizonů. Poté navštívíme rybářskou vesnici COMILLAS s rozmarnou Gaudího stavbou Capricho z roku 1880, přeslazeného bonbónu s věžičkami, pokrytého keramickými dlaždicemi se slunečnicemi a obklopeného nádhernými zahradami. Kouzlo přírody Kantábrie ale nekončí pouze u mořského pobřeží. V jihozápadním koutě regionu, jen 15 km vzdušnou čarou od Atlantiku do vnitrozemí, se náhle tyčí majestátní pohoří PICOS DE EUROPA dosahující výšek přes 2 500 m. Tyto rozeklané, vápencové vrcholy sloužívaly namísto majáků pro mořeplavce vracející se domů. Dnes jejich unikátní a nádherná krajina láká především vyznavače outdoorových aktivit, kteří sem míří za vysokohorskými jezery, alpinskými pastvinami posetými kravkami a hluboce zaříznutými soutěskami. I my se na tato místa vypravíme a podnikneme 12 km dlouhou túru touto vskutku podmanivou krajinou vedoucí soutěskou řeky Ebro. Ve večerních hodinách přijedeme zpět na ubytování.

4. den

A vzhůru do hrdého Baskicka, které nám nabídne dramatické výhledy na rozbouřené moře, vynikající jídlo a kvalitní víno a potěší srdce nejednoho architekta. Baskicko je kraj, který se od těch ostatních ve Španělsku značně liší - ať už vysokou mírou autonomie nebo baskičtinou, která se od španělštiny značně liší. A specialit tu je opravdu mnoho. Dnes se právě za jednou takovou vydáme do baskické ho vnitrozemí, až na hranice s Kastilií a do provincie La Rioja, abychom navštívili jeden z nejkrásnějších vodopádů celé západní Evropy, a to 222 m vysoký vodopád na řece NERVIÓN. A čímpak je tam speciální ? Je aktivní pouze 20 dní v roce a ani sami místní neví, kdy přesně tato doba nastane. Následně zavítáme do proslulých vinařství v okolí městeček HARO či ELCIEGO, která se triumfují nejen v kvalitě svých vín, ale i architektonicky. Místní vína jsou svou kvalitou srovnatelná s francouzským Bordeaux. Společně navštívíme také nejstarší a nejslavnější španělské vinařství MARQUÉS DEL RISCAL. Od samého počátku (r.1858) je vinařství považováno za naprostou špičku ve španělském vinařském světě. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

5. den

Dnešek strávíme celý ve španělském Baskicku. Nejprve navštívíme hlavní město provincie Vizkaya, město BILBAO. Město, které si musíte zamilovat, město mnoha tváří - historické, průmyslové, město kvalitní moderní architektury. Projdeme jeho nejvýznamnější místa a budeme mít možnost návštěvy slavného postmoderního Guggenheimova muzea. Jde o muzeum moderního umění, kde můžeme obdivovat umělecká díla významných umělců druhé poloviny 20. století, například Andyho Warhola, Rosenquista, Rauschenberga, de Kooninga nebo Antoni Tàpiese. Následně se vydáme do města GUERNICA. Toto město sice proslavila španělská občanská válka, potažmo stejnojmenný Picassův obraz, pro Basky samotné se však jedná o místo klíčového významu. Právě zde se totiž nachází Casa de Juntas a také památný dub, symboly práv baskického lidu. Den završíme návštěvou SAN SEBASTIANU. Užijeme si jeho živou atmosféru, překrásnou pláž La Concha, ale hlavně si pochutnáme na baskických pintxos a víně txakoli v těch nejlepších pintxos barech. Pak už přejedeme do francouzské části Baskicka na nocleh.

6. den

Po snídani vyjedeme stoletou zubačkou na vrchol Baskicka, mýtickou baskickou horu LA RHUNE, odkud se nám v případě dobré viditelnosti otevře fantastický výhled, jak na Atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky Pyrenejí. Spatříme baskické divoké poníky pottoka a navštívíme některé z nejúchvatnějších baskických obcí na francouzské straně Baskicka včetně typických baskických obydlí. Zastavíme se také v rybářské vesničce ST-JEAN-DE-LUZ s nejvýznamnějším baskickým kostelem Église St-Jean-Baptiste, který se stal dějištěm okázalé svatby Ludvíka XIV. Závěr dne strávíme v malebném baskickém městě BAYONNE, kde si prohlédneme velkolepou katedrálu (UNESCO) i místní tržnici. Vedle úžasné syrové šunky a čokolády je město Bayonne známé také tím, že se zde koná páté největší lidové shromáždění na světě. Jeho účastníci se oblékají do bílé a červené barvy. Během tohoto pětidenního svátku se střídají baskické zpěvy a tance, kraví běhy a koncerty. Ve večerních hodinách přejedeme na ubytování.

7. den

Na okraji města TOULOUSE budeme mít možnost navštívit Muzeum letadel a letectví - Aéroscopia, které leží v blízkosti montážní haly letounů A380 a přiblíží nám vznik a vývoj letectví těchto legendárních letadel. Odpoledne se metrem přepravíme do centra města a společně projdeme městské tržiště, seznámíme se s největší románskou bazilikou de St-Sernin, honosnou budovou radnice a nábřežím řeky Garonne s mostem Pont Neuf. Francouzskému Toulouse se kvůli množství typických cihlových domů říká Ville Rose neboli růžové město nebo také město fialek, kterých je tu všude plno a dávají se do parfémů, likérů i čokolády. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu do ČR.

8. den

Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, lodní plavby a vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 100 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 4 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 06:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Francouzská republika se rozkládá na ploše 551 602 km2 . Navzdory tomu, že je to jedna z nejrozlehlejších zemí Evropy se po Francii velice dobře cestuje díky dobře uspořádané železniční síti. Hlavní město Francie je Paříž, úředním jazykem je francouzština.

Obyvatelstvo

Ve Francii žije přibližně 61 milionů obyvatel. Převážná část jsou samozřejmě Francouzi, přesto se odhaduje, že až 40% obyvatel Francie nejsou původními obyvateli. Tato část obyvatelstva pochízí z některé z imigračních vln, které ve Francii proběhly. Francie je tedy jednou z etnicky nejrůznorodějších zemí Evropy. 

Historie

Vznik Francie jako samostatného státu se datuje roku 843 rozdělením Francké říše, jejíž západní část dala za vznik novodobé Francii. Francii vládli rody jako Kapetovci, Bourboni a další. Důležitým bodem francouzských dějin byla 100-letá válka s Anglií (1337 – 1453), která bojovala o nadvládu nad částí francouzského území. Tato válka měla pro Francii ničivý účinek a nebýt legendární Johanky z Arku, pravděpodobně by Francie v boji podlehla. Tato mladá dívka podle legendy zachránila Francii.
Vliv vládnoucího monarchy posiluje hlavně Ludvík XIV. v 17. století. I přes obrovský kulturní rozkvět upadá Francii do ekonomické zadluženosti a tato krize vede až k Velké francouzské revoluci, která započala roku 1789. Snahu lidu přeměnit konstituční monarchii na republiku po pár letech zhatil Napoleon Bonaparte, který se postupně ujal vlády a započal svou expanzní politiku po celé Evropě. Na počátku 19. století byl Napoleon poražen a po dalších peripetiích se stává Francie opět republikou.Zlatou éru Francie zastavily světové války, ale i přesto v průběhu 19. a 20. století byla a stále je Francie centrem kultury a umění. V moderních dějinách ve Francii dochází k obrovské modernizaci jak dopravní (TGV), tak architektonické (La Défense) a jiné. Francie je moderní západoevropskou zemí, která se snaží dostát svému věhlasu.

Přírodní podmínky

Francie, rozkládající se na západním okraji Evropy, má proměnlivé a mírné klima. Francie je rozlehlá země, kterou obklopuje Atlantský oceán na severu a Středozemní moře na jihu. Sever Francie má tedy podnebí vlhké a chladnější, na jihu naopak vládne středomořské podněbís mírnými zimami a horkými a suchými léty. Ve vnitrozemí je klasické mírné klima, které je střídáno tepolotními extrémy jak v létě, tak i v zimě.

Měna

V roce 2002 byl francouzský frank nahrazen novou oficiální měnou – Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Francie je ohromně svěží a živá země. Každý si zde přijde na své. Každá část Francie je specifická něčím jiným. Západ Francie je známý pro své vynikající víno, Breťan a Normandie jsou místa opředená historií. Můžeme zde obdivovat nádherné kulturní památky zasazené do krajiny severu Francie, která má velmi zajímavý ráz.Jih Francie je známý pro své nádherné pláže a letoviska, kde i největší světové hvězdy tráví dovolenou. Ani srdce Francie nijak nezaostává za zbytkem této krásné Země. Nesmíme zapomenout ani na Paříž. Kdo si ještě nedal francouzské víno na širokém pařížském bulváru, jakoby tu nebyl..

Gastronomie

Každá oblast ve Francii má svou typickou kuchyni a své místní speciality. Kde jinde než ve Francii byste měli ochutnat něco z pověstné gastronomie? Ve všech restauracích, bistrech i horských chalupách si můžete dát výtečné pokrmy, které mají svou tradici, historii i zvláštní chuť.

Francouzská kuchyně je velmi pestrá, některé recepty jsou založeny na bohatě používaném koření, jiné vynikají promyšlenou kombinací ingrediencí jemných delikátních chutí, a oplývá množstvím ryb a mořských plodů.
Stejně, jako jsou ve francouzské kuchyni zasoupeny ryby, je i maso – jehněčí, skopové, hovězí i telecí. Zároveň ale maso minimálně ve stejném množství doplňuje zelenina – Francouzi mají v oblibě především dýně, čekankové puky, artyčoky, čerstvý špenát, květák, světově proslulý je francouzský chřest či jemná karotka. Opravdoví gurmáni si při zaslechnutí "francouzské recepty" vybaví možná také křepelky, drozdy, hlemýždí delikatesy či žabí stehýnka.

Francouzi jsou mistry v kombinacích a užití bylinek, do kulinářského slovníku se nesmazatelně vryl termín "bouquet garni" – svazek čerstvě natrhaných kousků různých druhů bylinek svázaný nití, který se po dokončení pokrmu celý vyjme a zanechá po sobě jen krásné aroma.

Francouzské víno je symbolem Francie a proto je v této kuchyni velmi často používáno – ať již jako doplňku a nápoje k jídlu nebo coby jednou z ingrediencí. K dobrému vínu se samozřejmě nejlépe hodí kvalitní francouzský sýr (např. ementál, camembert nebo roquefort) – v kombinaci s čerstvým jemným bílým chlebem pak dožene chuťové smysly na samotný vrchol.

TIP: V Alsasku nezapomeňte ochutnat choucroute (pokrm z kysaného zelí) a kouelgelhopf (bábovka z vánočkového těsta), v Lyonu endouillettes (něco mezi taliánem a jitrnicí), v Burgundsku šneky, burgundské hovězí a likér Cassis, v Pyrenejích cassoulet (pokrm z masa a fazolí), v Lotrinsku quiche lorraine (slaný koláč se slaninou), v Provence bouillabaisu (rybí polévka) nebo tapenade (olivová pomazánka), v Bretani ústřice, v Normandii sýry, v Alpách raclette nebo tartiflette.

TEST RATING