Filtr

Anotace

po stopách světových válek s návštěvou Paříže

Trasa

ŠTRASBURK – VERDUN – REMEŠ – LA POMPELLE - CAEN – RANVILLE – ARROMANCHES – LONGUES-SUR-MER – COLLEVILLE – ST-LAURENT-SUR-MER – POINTE DU HOC – LA CAMBE – SAINTE-MÈRE-EGLISE – PAŘÍŽ

Svozové trasy

A, B, C, D, E, F

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Ve ŠTRASBURKU (UNESCO) se zastavíme na prohlídku historického centra s gotickou katedrálou Notre-Dame, spatříme malebné starobylé čtvrti La Petite France u říčního kanálu a moderní architektury sídel Rady Evropy, Evropského parlamentu. Ve večerních hodinách se ubytujeme.

2. den

Dnešní den věnujeme návštěvě Maginotovy linie: kazematy Esch (opevnění z let 1939–45, expozice pancéřových prvků v Maginotově linii), čeká nás prohlídka muzea Abri Hatten (železo-betonový úkryt pro 200 mužů s kompletním vybavením + plocha 3,8 ha se 40 vozidly a další expozicí), dále pak prohlídka nejvýchodnější dělostřelecké tvrze Maginotovy linie Schoenenbourg (navštívíme kuchyň, strojovnu, filtrovnu, kasárna, chodbu 1 200 m, velitelské stanoviště a blok s výsuvnou věží). Ve večerních hodinách se ubytujeme v okolí Verdunu.

3. den

Po snídani si prohlídneme nejznámější bojiště 1. světové války u VERDUNU, Mémorial de Verdun 1914–1918 (bohatá sbírka vozidel, těžkých zbraní, uniforem francouzských, německých a amerických vojáků), kostnici Douaumont se hřbitovem, legendární bajonetový zákop, největší tvrz na verdunském bojišti Douaumont s otočnou dělostřeleckou věží. Navštívíme pevnost Villy-la-Ferté – nejzápadnější tvrz Maginotovy linie, která byla dobyta Němci za cenu smrti všech 107 členů osádky. Ubytujeme se u Remeše.

4. den

Dnes nás čeká krátká prohlídka REMEŠE (UNESCO). V Remeši byli korunováni králové a v roce 1945 podepsána kapitulace Německa (Muzeum kapitulace). Kromě toho město střeží jedinečný kulturní odkaz v podobě monumentální gotické katedrály Notre-Dame. U Remeše se také nachází nejlépe zachovaná a vybavená pevnost z doby první světové války LA POMPELLE (technika, uniformy, vybavení, mapy, různě vybavené místnosti apod.). Zastavíme se u vagónu na slavné mýtině u Compiegne, kde byla podepsána kapitulace Německa za první světové války, i kapitulace Francie roku 1940. Spatříme bojiště a hřbitovy I. světové války. Následně přejedeme kolem Rouenu do Normandie a ubytujeme se v okolí města CAEN, hlavního města Normandského vévodství za Viléma Dobyvatele.

5. den

Dnešní program začneme prohlídkou strategických míst invaze 6. 6. 1944: Memoriál Pegasus Bridge v RANVILLE, věnovaný 6. britské vzdušné divizi, Muzeum Atlantického valu v ústí řeky Orne v Ouistreham (restaurovaná unikátní betonová věž 17 m vysoká s dohledem 40 km k ústí Seiny), čeká nás průjezd podél pláží vylodění: Sword, Juno a Gold Beach do ARROMANCHES, kde se nachází Muzeum vylodění s maketami stavby a užití umělých přístavů Mulberrys. Pobřežní dělostřelecká baterie v LONGUES-SUR-MER se zachovanými kanóny je součástí Atlantického valu. Vrátíme se na ubytování.

6. den

Po snídani se vydáme na vyloďovací pláž Omaha Beach a americký vojenský hřbitov s 9 387 hroby v COLLEVILLE, navštívíme Muzeum Memorial Omaha Beach v ST-LAURENT-SUR-MER (kanón Long Tom ráže 155 mm, jediný v Normandii). Německá pobřežní baterie POINTE DU HOC, která ohrožovala vyloďovací pláže, byla silně bombardována (6. 6. 1944 se pod více než 30 m srázy vylodilo 225 Rangers a po usilovném boji porazilo německou osádku). Spatříme největší německý hřbitov v Normandii v LA CAMBE (21 222 padlých). Poslední pamětihodností je Muzeum Airborne v SAINTE-MÈRE-EGLISE (kluzák Waco, letoun Douglas C-47 Dakota aj., figurina výsadkáře Johna Steela na věži kostela). Vrátíme se na ubytování.

7. den

Brzy ráno odjedeme do PAŘÍŽE (UNESCO), kde navštívíme Invalidovnu, největší vojenské muzeum na světě s hrobkou Napoleona. Následovat bude individuální program včetně večerní fakultativní plavby lodí po Seině. Ve večerních hodinách odjedeme do ČR, čeká nás noční přejezd Francií a Německem.

8. den

Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, poplatky za vjezd do Paříže, 6× ubytování v hotelích ve 2ůžkových pokojích, 6× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vyhlídkovou plavbu v Paříži, pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 100 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 4 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Ubytování

Třílůžkový pokoj lze zajistit pouze na 5 nocí, na 1 noc je nutné uhradit příplatek za 1lůžkový pokoj - 750 Kč. (Volba pokoje při rezervaci zájezdu - 5x 1/2+1 + 1x1/2, 1/1.)

Poznámka

Plánovaný odjezd z Brna 05:00, předpokládaný příjezd do Brna 13:00. Uvedené údaje jsou orientační. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Francouzská republika se rozkládá na ploše 551 602 km2 . Navzdory tomu, že je to jedna z nejrozlehlejších zemí Evropy se po Francii velice dobře cestuje díky dobře uspořádané železniční síti. Hlavní město Francie je Paříž, úředním jazykem je francouzština.

Obyvatelstvo

Ve Francii žije přibližně 61 milionů obyvatel. Převážná část jsou samozřejmě Francouzi, přesto se odhaduje, že až 40% obyvatel Francie nejsou původními obyvateli. Tato část obyvatelstva pochízí z některé z imigračních vln, které ve Francii proběhly. Francie je tedy jednou z etnicky nejrůznorodějších zemí Evropy. 

Historie

Vznik Francie jako samostatného státu se datuje roku 843 rozdělením Francké říše, jejíž západní část dala za vznik novodobé Francii. Francii vládli rody jako Kapetovci, Bourboni a další. Důležitým bodem francouzských dějin byla 100-letá válka s Anglií (1337 – 1453), která bojovala o nadvládu nad částí francouzského území. Tato válka měla pro Francii ničivý účinek a nebýt legendární Johanky z Arku, pravděpodobně by Francie v boji podlehla. Tato mladá dívka podle legendy zachránila Francii.
Vliv vládnoucího monarchy posiluje hlavně Ludvík XIV. v 17. století. I přes obrovský kulturní rozkvět upadá Francii do ekonomické zadluženosti a tato krize vede až k Velké francouzské revoluci, která započala roku 1789. Snahu lidu přeměnit konstituční monarchii na republiku po pár letech zhatil Napoleon Bonaparte, který se postupně ujal vlády a započal svou expanzní politiku po celé Evropě. Na počátku 19. století byl Napoleon poražen a po dalších peripetiích se stává Francie opět republikou.Zlatou éru Francie zastavily světové války, ale i přesto v průběhu 19. a 20. století byla a stále je Francie centrem kultury a umění. V moderních dějinách ve Francii dochází k obrovské modernizaci jak dopravní (TGV), tak architektonické (La Défense) a jiné. Francie je moderní západoevropskou zemí, která se snaží dostát svému věhlasu.

Přírodní podmínky

Francie, rozkládající se na západním okraji Evropy, má proměnlivé a mírné klima. Francie je rozlehlá země, kterou obklopuje Atlantský oceán na severu a Středozemní moře na jihu. Sever Francie má tedy podnebí vlhké a chladnější, na jihu naopak vládne středomořské podněbís mírnými zimami a horkými a suchými léty. Ve vnitrozemí je klasické mírné klima, které je střídáno tepolotními extrémy jak v létě, tak i v zimě.

Měna

V roce 2002 byl francouzský frank nahrazen novou oficiální měnou – Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Francie je ohromně svěží a živá země. Každý si zde přijde na své. Každá část Francie je specifická něčím jiným. Západ Francie je známý pro své vynikající víno, Breťan a Normandie jsou místa opředená historií. Můžeme zde obdivovat nádherné kulturní památky zasazené do krajiny severu Francie, která má velmi zajímavý ráz.Jih Francie je známý pro své nádherné pláže a letoviska, kde i největší světové hvězdy tráví dovolenou. Ani srdce Francie nijak nezaostává za zbytkem této krásné Země. Nesmíme zapomenout ani na Paříž. Kdo si ještě nedal francouzské víno na širokém pařížském bulváru, jakoby tu nebyl..

Gastronomie

Každá oblast ve Francii má svou typickou kuchyni a své místní speciality. Kde jinde než ve Francii byste měli ochutnat něco z pověstné gastronomie? Ve všech restauracích, bistrech i horských chalupách si můžete dát výtečné pokrmy, které mají svou tradici, historii i zvláštní chuť.

Francouzská kuchyně je velmi pestrá, některé recepty jsou založeny na bohatě používaném koření, jiné vynikají promyšlenou kombinací ingrediencí jemných delikátních chutí, a oplývá množstvím ryb a mořských plodů.
Stejně, jako jsou ve francouzské kuchyni zasoupeny ryby, je i maso – jehněčí, skopové, hovězí i telecí. Zároveň ale maso minimálně ve stejném množství doplňuje zelenina – Francouzi mají v oblibě především dýně, čekankové puky, artyčoky, čerstvý špenát, květák, světově proslulý je francouzský chřest či jemná karotka. Opravdoví gurmáni si při zaslechnutí "francouzské recepty" vybaví možná také křepelky, drozdy, hlemýždí delikatesy či žabí stehýnka.

Francouzi jsou mistry v kombinacích a užití bylinek, do kulinářského slovníku se nesmazatelně vryl termín "bouquet garni" – svazek čerstvě natrhaných kousků různých druhů bylinek svázaný nití, který se po dokončení pokrmu celý vyjme a zanechá po sobě jen krásné aroma.

Francouzské víno je symbolem Francie a proto je v této kuchyni velmi často používáno – ať již jako doplňku a nápoje k jídlu nebo coby jednou z ingrediencí. K dobrému vínu se samozřejmě nejlépe hodí kvalitní francouzský sýr (např. ementál, camembert nebo roquefort) – v kombinaci s čerstvým jemným bílým chlebem pak dožene chuťové smysly na samotný vrchol.

TIP: V Alsasku nezapomeňte ochutnat choucroute (pokrm z kysaného zelí) a kouelgelhopf (bábovka z vánočkového těsta), v Lyonu endouillettes (něco mezi taliánem a jitrnicí), v Burgundsku šneky, burgundské hovězí a likér Cassis, v Pyrenejích cassoulet (pokrm z masa a fazolí), v Lotrinsku quiche lorraine (slaný koláč se slaninou), v Provence bouillabaisu (rybí polévka) nebo tapenade (olivová pomazánka), v Bretani ústřice, v Normandii sýry, v Alpách raclette nebo tartiflette.

TEST RATING