Filtr

Anotace

země s keltskou minulostí plná klikatících se uzoučkých cest a honosných viktoriánských sídel

Trasa

CHERBOURG - ROSSLARE - ROCK OF CASHEL - NP KILLARNEY - MUCKROSS ABBEY - RING OF KERRY - ADARE - CLIFFS OF MOHER - BURREN - NP CONNEMARA - LETTERFRACK - KYLEMORE ABBEY - CARROWMORE - SLIGO - OMAGH - LONDONDERRY - DUNLUCE - CAUSEWAY COAST - GIANT´S CAUSEWAY - CARRICKFERGUS - BELFAST - MONT STEWART HOUSE - DOWNPATRICK - GLENDALOUGH - POWERSCOURT GARDENS - NP WICKLOW MOUNTAINS - DUBLIN

Svozové trasy

BRNO, PRAHA - A PRAHA - B

1. den

Program A i B: Odjezd z Brna v podvečerních hodinách.

2. den

Odpoledne přijedeme do CHERBOURGU(dle časových možností krátká prohlídka), nalodíme se na trajekt do Irska a čeká nás plavba Atlantikem. Přenocujeme v kajutách.

3. den

Dopoledne připlujeme do ROSSLARE, naší první zastávkou bude ROCK OF CASHEL s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a zříceninami obří středověké katedrály a hradu. Ubytujeme se.

4. den

Dnes nás uchvátí jedinečná krajina NP KILLARNEY. Prohlídneme si KILLARNEY, které je zároveň východiskem k památkám v okolí jezer, navštívíme opatství MUCKROSS ABBEY a podnikneme tradiční cestu poloostrovem Iveragh. Uvidíme RING OF KERRY -  podmanivé horské a pobřežní scenérie, Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj. Odjedeme na ubytování.

5. den

Zastavíme v okouzlující vesničce ADARE, projdeme se u fantastických útesů CLIFFS OF MOHER. V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast BURREN a vydáme se k Poulnabrone Dolmen, kde se přesvědčíme se o výjimečnosti irské krajiny. Přejedeme na ubytování.

6. den

Dnes nás čeká NP CONNEMARA - kraj močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské hřbety. Zastavíme se v městečku LETTERFRACK, v případě hezkého počasí podnikneme výstup na Diamantovou horu. Prohlédneme si malebné opatství KYLEMORE ABBEY a odjedeme na sever do hrabství SLIGO s nejvyšším počtem prehistorických památek. Ubytujeme se v oblasti Donegalského zálivu.

7. den

Dnes dokončíme prohlídku města SLIGO, spatříme dům nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY a navštívíme jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE. Poté budeme pokračovat do OMAGH, kde navštívíme Ulstersko-americký NP věnovaný Irům, kteří emigrovali do Severní Ameriky. Na závěr nás čeká jedno z nejhezčích severoirských měst LONDONDERRY. Ubytujeme se.

8. den

Po snídani se vydáme na nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY COAST. Zastavíme se u romantické zříceniny hradu DUNLUCE. Ve chvíli, kdy spatříme OBRŮV CHODNÍK s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy (UNESCO), pochopíme, proč naši předkové nevěřili, že vznikl přirozenou cestou. Navštívíme palírnu Bushmills ve stejnojmenném městečku. Čeká nás lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most Carrick-A-Rede-Rope, 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast mezi pobřežními útesy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím Antrim přejedeme na ubytování do oblasti Carrickfergus.

9. den

Dnes navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů CARRICKFERGUS a podél zátoky Belfast Lough dojedeme do BELFASTU, města pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní Muzeum Titaniku, právě zde v Belfastu, byla loď postavena. Projdeme si historické centrum vč. extravagantní budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. Po pobřežní silnici pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do MONT STEWART HOUSE, okázalému sídlu s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se přeplavíme přes jezero STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK.

10. den

Severně od Dublinu zavítáme do lokality mýtického významu Newgrange. Budeme pokračovat do oblasti NP WICKLOW MOUNTAINS, podnikneme pěší procházku kolem jezer, prohlídku klášterního komplexu GLENDALOUGH, odpoledne si krátce prohlédneme zahrady POWERSCOURT GARDENS a odjedeme do DUBLINU, kde navštívíme vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů. Ubytujeme se.

11. den

Program A: Dokončíme prohlídku centra DUBLINU vč. katedrály sv. Patrika a muzea pivovaru Guiness. Přejedeme trajektem do severního Walesu – ostrov Anglesey a dále na ubytování do Anglie. Program B: Dle časových možností a v návaznosti na letecký řád prohlídka Dublinu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

12. den

Po snídani odjezd do ČR, přejezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii a Německo.

13. den

Příjezd do Brna v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Program A: dopravu lux. autobusem, 10 x ubytování (9x hotel – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu), 9x snídani, trajekty do Irska a zpět, Eurotunel z Anglie, služby průvodce, pojištění CK.

Program B: dopravu lux.busem, leteckou přepravu Dublin - Praha, let. taxy, transfer na letiště, 9x ubytování (8x hotel – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu), 8x snídani, trajekty do Irska, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 180 €.

Příplatky

Program A: 1lůžkový pokoj – 6 900  Kč, Program B: 1lůžkový pokoj – 6100  Kč, muzeum Titanic v Belfastu 540 Kč, od 60 let 440 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem), cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Irská republika leží v severozápadní Evropě na ostrově Irsko. Zaujímá přibližně 83 % ostrova, zbytek připadá na Severní Irsko, které je od roku 1922 součástí Velké Británie. Rozloha státu činí 70 000 km2, což jej řadí na třiadvacáté místo v pořadí největších zemí Evropy, hned za Českou republiku. Administrativně se člení na 26 hrabství.

Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel Irské republiky je 4 588 252. Irská populace je rostoucí, současný stav je nejvyšší od roku 1861.
Hustota zalidnění je nejvyšší na východě a jihu země, nejnižší na severozápadě.
Hlavním městem Irska je Dublin.

Historie

Irsko je nástupcem dominia nazývaného Irský svobodný stát. Toto dominium vzniklo 6. prosince 1922, když celý Irský ostrov vystoupil ze Spojeného království Velké Británie a Irska. Nicméně hned další den se parlament Severního Irska podepsal pod angloirskou dohodu, aby se připojilo zpět ke Spojenému království. Tato událost je známá jako rozdělení Irska. Irský svobodný stát zanikl v den, kdy bylo formálně založeno Irsko – tedy 29. prosince 1937.
V roce 1973 se Irsko připojilo k Evropskému společenství (současné Evropské unii).

Přírodní podmínky

Irská krajina byla v historii z velké části přeměněna člověkem. Původní lesy byly na většině území vykáceny již koncem 17. století, dnes jsou dominantní pastviny a pole.
V oblasti národního parku Burren (hrabství Clare) dosud přežívají arktické a vysokohorské rostliny, druhy rašeliníku a také vřes a ostřice.
Podnebí a tedy i počasí v Irsku je ovlivňováno teplým Golfským proudem s převládajícími jihozápadními větry, jež přicházejí od Atlantického oceánu. To znamená mírné oceánské klima, které je relativně teplé, alespoň ve srovnání s jinými oblastmi ležícími v podobné zeměpisné šířce.

Měna

Irskou měnou byly dříve irské libry avšak k 1. lednu 2002 přistoupila země na měnovou reformu Evropské unie a přijala Euro.

Turistické zajímavosti

Jihovýchodní Irsko je nejteplejší oblast Irska charakteristická hustým osídlením, úrodnou půdou a lehce zvlněným reliéfem. Bylo zde mnoho hradů a obranných tvrzí, jejichž pozůstatky se zachovaly dodnes.
V hrabství Cork v jihovýchodním Irsku se nachází přímořská městečka proslulá dlouhou tradicí uměleckých řemesel.
Poloostrov Kerry (jihovýchodní Irsko) láká divokou krajinou, která je jako stvořená pro pěší túry.
Obyvatelé jihovýchodního Irska jsou označováni za náruživé obránce Irštiny.
Hrabství Clare, Limerick a Tipperary - lehce zvrásněná krajina plná polí a luk, s pohořím Galty v Tipperary. Oblast středověkých pevností, významných historických měst a nádherné irské hudby.
V západním Irsku je drsná krajina často bičovaná prudkým deštěm a odolávající náporu větrů přicházejících od Atlantiku, jsou zde rozsáhlá rašeliniště zahalená hustou mlhou a poklidná jezera.
Ve středním Irsku se nacházejí rozlehlé pastviny a rašeliniště s četnými jezery, ale také pohoří Bloom Mountains a poloostrov Cooley.
Dublin je hlavním městem Irska, leží u Dublinského zálivu, bylo založeno Vikingy v roce 841 pod jménem Dubh Linn (znamenalo "Černé jezero"). Irský název Baile Átha Cliath znamená "Město u brodu s rákosovými ploty".

Gastronomie

Základem irské kuchyně jsou tradičně brambory a ostatní zelenina, zejména zelí, kapusta a cibule. Dnes k nim navíc přibylo velké množství masa: skopového, jehněčího i hovězího. A pochopitelně ryby a mořské plody, jak se na zemi obklopenou mořem sluší.
Irish stew je asi nejznámější jídlo, volně přeloženo to znamená "guláš". Připravuje se většinou z jehněčího masa a doprovází ho vydatná omáčka se zeleninou (nejčastěji cibule, petrželka, mrkev a samozřejmě brambory).

TEST RATING