Antika a renesance

od 12 990
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Praha,
strava Polopenze

Proč vybrat tento produkt

  • polopenze v ceně

Filtr

Anotace

působivá historická města plná architektonických skvostů

Trasa

VERONA - PERUGIA - ASSISI - RAVENNA - FAENZA - LORETO - URBINO - RIMINI - SAN MARINO - BOLOGNA - BENÁTKY

1. den

Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2. den

Ráno přijedeme do Verony, jednoho z nejromantičtějších italských měst, proslulého milostným příběhem Romea a Julie. Město nás uchvátí svými úzkými uličkami a spoustou historických památek, které městu dávají tu pravou atmosféru. Jeden z největších římských amfiteátrů na světě Arena di Verona na Piazza Bra, slavný Casa di Giulietta (Juliin dům) s dvorem plným milostných psaníček, hlavní náměstí Piazza dei Signori s tržištěm Piazza Erbe (Zelný trh) se sochou slavného básníka Dante Alighieriho, městské kostely a paláce – to vše nás očekává ve Veroně. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, dle časových možností individuální volno, večeře.

3. den

Snídaně, dopoledne odjezd na prohlídku Perugie, malebného historického univerzitního města ležícího na vrchu uprostřed zelené krajiny, proslaveného výrobou čokolády. Snad nejznámější dominantou města je krásně zdobená Fontána Maggiore. Významnou stavbou města je dóm, ukrývající hrobky dvou papežů Urbana IV. a Martina IV. Pro milovníky sladkého je tu slavná čokoládovna Perugina z roku 1907. Právě odtud pochází, mezi Italy nejoblíbenější, lískooříškové bonbóny Baci s jemnou lanýžovou náplni. Italové je milují natolik, že jich ročně spořádají 350 miliard kusů! Odpoledne se přesuneme do města Assisi, rodiště sv. Františka z Assisi, patřící hned po Vatikánu mezi hlavní poutní místa. Obdivovat budeme dominantu města, baziliku sv. Františka (UNESCO) s hrobem světce. Jeho následovnici, sv. Kláře z Assisi, zakladatelce ženského řádu klarisek, je zasvěcena bazilika sv. Kláry. Návrat na ubytování, večeře.

4. den

Snídaně, dopoledne odjezd do Ravenny, bývalého hlavního města Západořímské říše. Díky tomu se Ravenna honosí zachovanou římskou a byzantskou architekturou a řada staveb je zapsaná na seznam UNESCO. Navštívíme mauzoleum Gally Placidie, dcery římského císaře, s jedinečně zachovanými mozaikami, slavnou osmibokou baziliku San Vitale, vrcholné dílo byzantského umění. Nejvýznamnější památkou pro samotné obyvatele Ravenny je ale hrobka Dante Alighieriho, který právě zde dokončil Božskou komedii, své vrcholné dílo. Odpoledne se vydáme do nedaleké Faenzy, města s dlouhou tradicí výroby keramiky, které dalo název známému druhu nádobí – fajáns. Jednu z vyhlášených keramických dílen zde také navštívíme. Návrat na ubytování, večeře.

5. den

Snídaně, dopoledne vyrazíme na prohlídku proslulého poutního místa Loreto (Santa Casa – Svatá chýše). Toto místo nese označení pro údajný dům Panny Marie, který byl podle legendy koncem 13. století přenesen andělskými bytostmi z Nazaretu do města Trsat v Chorvatsku a následně právě sem. Po tomto vzoru byly od 17. století budovány loretánské kaple (lorety), které známe také z českých krajů. Při zpáteční cestě se zastavíme ve městě Urbino s cennými renesančními památkami, z nichž vyniká Palazzo Ducale, a rodný dům Raffaela Santi, jednoho z nevýznamnější malířů a architektů renesance. Večer návrat na ubytování, večeře.

6. den

Snídaně, dopoledne prohlídka historického centra Rimini, naším cílem bude Arco di Augusto, vstupní oblouk do historického jádra města, náměstí Piazza Tre Martiti s Malatestovým chrámem, hlavním dómem města. Dále budeme pokračovat k Tiberiovu mostu, nejstaršímu silničnímu mostu na světě. Místní jsou na tuto památku natolik pyšní, že ji má také Rimini ve svém znaku. Kultura země nejsou jen památky, připomeneme si to na hlavním trhu se směsicí vůní čerstvého ovoce a zeleniny, ryb, uzenin a skvělých sýrů. Odpoledne se vydáme na prohlídku nejstarší republiky na světě San Marina, malého státu na vrcholu hory s dominantou hory Monte Titano. Na třech vrcholcích jsou tři pevnostní věže s úžasnými výhledy do okolí. V centru města si nenecháme ujít střídání stráží v typických uniformách před radnicí Palazzo Pubblico. Poté dojedeme do sklípku na degustaci místních vín a typických produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.

7. den

Po snídani odjedeme do Bologni, nádherného univerzitního města proslaveného nejen šikmými věžemi Due Torri, ale také věhlasnou gastronomií. Na hlavním náměstí Piazza Maggiore navštívíme gotickou baziliku San Petronio s 22 kaplemi a poledníkem astrologa Cassiniho ukazující den v roce a určující délku slunečního roku. Na náměstí Piazza del Nettuno si prohlédneme manýristickou kašnu Neptuna. Dále také navštívíme boloňskou univerzitu, jednu z nejstarších na světě. V odpoledních hodinách návrat na ubytování, večeře.

8. den

Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře.

9. den

Snídaně, odjezd do Chioggie, kde se nalodíme na trajekt (příplatek) a přejedeme k návštěvě slavných Benátek. Nádherné historické stavby a kanály nahrazující silnice se staly symbolem tohoto města. Navštívíme proslulé náměstí sv. Marka, se stejnojmenným kostelem patrona Benátek, uvidíme slavný Dóžecí palác, postavený ve stylu benátské gotiky, sídlo dóžat a po staletí centrum moci. Ze zvonice sv. Marka je nádherný pohled na město a ze břehu zase budeme obdivovat zaparkované gondoly, které na pozadí s ostrůvkem San Giorgio vytváří neopakovatelné scenérie, tak typické pro Benátky. Další zajímavou stavbou je Most vzdechů, kamenný obloukový most, pojmenovaný podle sténání vězňů, kteří jím procházeli z náměstí do vězení. Úzkými uličkami dojdeme až ke slavnému mostu Ponte Rialto klenoucí se přes Canal Grande, hlavní dopravní tepnu města. Z mostu Ponte dell´Accademia uvidíme další z dominant, kostel Santa Maria della Salute, vystavený u ústí kanálu jako památka na zastavení šíření moru. Návrat lodí do Chioggie, večer odjezd zpět do ČR.

10. den

Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7x polopenzi, prohlídka keramické dílny ve Faenze, ochutnávka likérů v San Marinu, návštěva sklípku s degustací - v okolí San Marina, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu (cca 1,5 €/osoba/ den), trajekt Chioggia/Benátky/Chioggia - cca 15 €/os., minimetro do centra Perugie cca 2 € (jedna jízda), doporučená částka na vstupy cca - 100 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 3 390 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

Informace o letovisku

Kilometry dlouhých písečných pláží s pozvolným vstupem do moře, nesmírné možnosti denních i nočních aktivit pro děti i dospělé, včetně výletů za kulturními a historickými památkami, široký výběr ubytování v hotelích i apartmánech. V naší nabídce najdete jak pobytové autobusové zájezdy do Itálie, tak i ubytování v Itálii pro individuální klienty cestující vlastní dopravou. Mezi nejvyhledávanější oblasti patří Palmová riviera, Gargano, Kalábrie a střediska Lido di Jesolo, Bibione, San Benedetto, Silvi Marina, Vieste a Gallipoli

Rozloha

Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově a na ostrovech ve Středozemním moři (Sicílie, Sardínie, Elba, Capri, Ischia, Egadské a Liparské ostrovy, atd.). Země má rozlohu 301 266 km2. Hlavním a zároveň největším městem je Řím (Roma), ve kterém žije celkem 2 823 873 obyvatel (2006). Administrativně se Itálie dělí na 20 samosprávných krajů (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto), které se dále dělí na 94 provincií. Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel země z roku 2006 je 58 133 509 a tvoří ho převážně Italové (95%), za samostatná etnika se považuji Friulové, Aostané, Okcitánci (Provensálci), Ladinové a Sardové, dále tu žijí minority Němců, Slovinců, Řeků, Albánců, Katalánců, Chorvatů aj. Hustota zalidnění je 191 obyv. na km2 Většina obyvatelstva (85%) jsou římští katolíci, velký podíl na tomto čísle má samozřejmě role Vatikánu a osobnost papeže, který je italskému národu vždy bližší než ostatním. Pouze 14% obyvatel je bez vyznání. 

Historie

I přes svou starobylost je moderní politická Itálie pouze 125 let stará. Italská republika (Repubblica Italiana) vznikla oficiálně jako Italské království 17.3.1861. Po pádu Římské říše v roce 476 se poloostrov politicky rozdělil. Ve 14. stol. bylo v Itálii více než 100 států a státečků. Nejvýznamnějšími byly Neapolské království, Benátská republika, Sicilské království, Janovská republika, Florentská republika, Sienská republika, Milánské vévodství a další. Po patnácti stoletích politického chaosu přišel Napoleon, jehož krátké období nadvlády probudilo italský nacionalismus, který vyústil do hnutí „risorgimento“ za sjednocení Itálie. Sjednocování trvalo 50 let a bylo poznamenáno třemi osobnostmi: teoretikem Giuseppem Mazzinim, dobrodruhem Giuseppem Garibaldim a politikem Camillem Cavourem.

Přírodní podmínky

Itálie přímo sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Slovinskem, San Marinem a Vatikánem. Mořská hranice tvoří asi 80 % státních hranic. Pobřeží je málo členité a je omýváno Ligurským, Tyrhénským, Středozemním, Jónským a Jaderským mořem. Na severu Itálie se tyčí Alpy s masivem Mont Blanc (4 807 m.n.m.) na francouzské hranici a Matterhornem na hranici se Švýcarskem. Nachází se tu mnoho sopečných masivů s aktivními sopkami (Etna 3340 m.n.m., Vesuv 1276 m.n.m., Stromboli 926 m.n.m.).

Italské podnebí je subtropické – středomořské s teplým suchým létem a mírnou deštivou zimou. V Pádské nížině přibývají kontinentální rysy, v Alpách chladné vysokohorské podnebí.

Měna

Od 28.2.2002 je oficiální italskou měnou euro (EUR), které tak vystřídalo italskou liru.

Turistické zajímavosti

Na jihu v Paestu, Selinunte a Agrigentu jsou stejně krásné řecké chrámy jako v Řecku samotném a zavodňovací systém, který před tisíci lety vybudovali Arabové.
Ve střední Itálii je kolébka renesance Florencie, Pisa a sám Řím a kolem nich líbezná krajina Leonarda da Vinciho, Danta Alighieriho a sv. Františka s městečky na vrcholech kopců a terasami, jež jsou plodem staletí lidské práce.
Rozmanitost krajiny a památek vytváří ze severní Itálie jednu z nejpřitažlivějších oblastí země nejen pro výběr dovolené. Severu vevodí pohoří Dolomit táhnoucí se přes Trentino – Alto Adige a Benátsko. V nížině se nachází města Verona, Vicenza a Padova, pyšnící se jedinečnou architekturou. Dominantou je bezpochyby město lagun – Benátky s okolními ostrovy. 

Gastronomie

Italská kuchyně patří celosvětově mezi ty nejoblíbenější. Ceněna je především pro nenáročnost přípravy, pestrost ingrediencí a chutí a především také odpovídá moderním trendům zdravé výživy. Pro mnohé z nás jsou synonymem italské kuchyně špagety, případně pizza.

V Itálii je vyráběno více než 400 druhů těstovin (npř. penne, fusilli, tagliatelle, tortellini či ravioli) a pizza na stovky způsobů, ovšem skutečná italská kuchyně skrývá mnohem více kulinářských tajemství. Italové jsou například vyhlášení mistři co do přípravy ryb a darů moře, ať již jako předkrmů nebo přílohy k hlavnímu jídlu.

Slavné sušené šunky z Parmy zná celý svět. Ze sýrů je třeba připomenout Parmigiano-Reggiano (parmazán), gorgonzolu, mozzarelu, Provolone, Ricottu, Pecorino, nebo krém Mascarpone.
Z lahůdek připomeňme sušená rajčata, lanýže, nakládané artyčoky, houby, olivy, lilky, kapary, ančovičky, uzeniny běžné i ze zvěřiny a množství sušených mas a salámů jako například bresaola, pancetta, coppa a další. Velmi oblíbený je také salám mortadella.

TEST RATING