Filtr

Anotace

nedotčená příroda, činné sopky, antické památky a tyrkysové moře

Trasa

NEAPOL - PALERMO - MONREALE – SEGESTA - AGRIGENTO - ETNA - TAORMINA - LIPARSKÉ OSTROVY: OSTROV VULCANO A LIPARI - SYRAKUSY - NOTO - CEFALÙ

Svozové trasy

Program A - Olomouc - 250Kč, Ostrava - 500 Kč, Havířov - 500 Kč, Hranice - 500 Kč, Zábřeh na Moravě - 500 Kč, Olomouc - 250 Kč
Program B - Brno - 700 Kč, Svitavy - 600 Kč, Pardubice - 400 Kč, Hradec Králové - 400 Kč, Poděbrady – ÖMV dálnice - 300 Kč, Opava - 800 Kč, Havířov - 800 Kč, Ostrava - 800 Kč, Frýdek Místek - 800 Kč, Nový Jičín - 600 Kč, Hranice - 600 Kč, Přerov - 600 Kč, Olomouc - 600 Kč

1. den

Program A : Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den

Program A: Po příjezdu do NEAPOLE podnikneme dle časových možností krátkou procházku městem se známou čtvrtí Santa Lucia, královským palácem Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Následně se nalodíme na trajekt a čeká nás noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, přenocujeme v kajutách.
Program B: Odpoledne odlet z Prahy na Sicílii. Transfer z letiště na hotel v Palermu.
Dále společný program A i B.

3. den

Po vylodění zavítáme do PALERMA, hlavního města Sicílie. Město nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác, kostel Jana Poustevníka, náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj. Neopomeneme navštívit MONREALE. Monrealská katedrála je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, je zde k vidění zdobená apsida a proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Odjedeme na ubytování. 

4. den

Cestou západní Sicílií zavítáme do SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do působivé přírody. Během cesty na jižní pobřeží ostrova se zastavíme na prohlídku chrámového komplexu v Údolí chrámů u AGRIGENTA (UNESCO). Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka nás čeká přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny. Ubytujeme se v hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.

5. den

Dopoledne věnujeme koupání a relaxaci u moře.  V podvečerních hodinách podnikneme výlet do nejkrásnějšího sicilského letoviska TAORMINA, kde uvidíme aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antickou cisternu Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou a mnohé další. Vrcholem naší prohlídky bude starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

6. den

Dnes navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3 330 m nad mořem. Projdeme se ke kráterům ze začátku 21. století, ochutnáme med z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Vrátíme se na ubytování.

7. den

Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře. Pro zájemce je připraven fakultativní výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÉ OSTROVY. Nejprve zavítáme na ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána. Spatříme Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko a budeme mít možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Dále uvidíme ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, čeká nás vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, uchvátí nás exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.

8. den

Volný den věnujeme koupání a relaxaci u moře. Fakultativně se vydáme za památkami města SYRAKUSY (UNESCO), jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie.  Syrakusy dodnes lákají milovníky historie a umění, kteří sem přijíždí obdivovat nádherné antické památky. Lze zde spatřit starou ostrovní část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antickou čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrálu a mnohé jiné. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a navštívíme historické barokní město NOTO (UNESCO), z konce 17. století s tradiční sicilskou atmosférou.

9. den

Po snídani odjedeme podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALÙ, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Čeká nás prohlídka zachovaných středověkých uliček, historických památek vč. katedrály Duomo di Cefalù a koupání na místní vyhlášené pláži. Odpoledne přejedeme do Palerma.
Program B: Ubytování v hotelu.
Program A: Nalodění a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.

10. den

Program A: Ráno se vylodíme v NEAPOLI, prohlédneme si historické centrum města, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrálu a kostely. Kolem poledne se vydáme zpět na cestu do ČR. Program B: Transfer na letiště a odjet do Prahy.

11. den

Program A: Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2× ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu Neapol - Palermo a zpět, 6× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím (1x v oblasti Palerma, 5x u Taorminy), 6× snídani, služby průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 130 €, fakultativní výlet 8. den - 600 Kč/os. (min. 20 osob)

Příplatky

Program A: 1lůžkový pokoj - 3 600 Kč, 6x večeře - 2 100 Kč, na vyžádání 2lůžk. kajuta na trajektu tam i zpět 2800 Kč/osoba, cestovní pojištění Uniqa.
Program B: 1lůžkový pokoj -4 100 Kč, 7x večeře - 2 450 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Ubytování

hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou.
Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech.
Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

Informace o letovisku

Kilometry dlouhých písečných pláží s pozvolným vstupem do moře, nesmírné možnosti denních i nočních aktivit pro děti i dospělé, včetně výletů za kulturními a historickými památkami, široký výběr ubytování v hotelích i apartmánech. V naší nabídce najdete jak pobytové autobusové zájezdy do Itálie, tak i ubytování v Itálii pro individuální klienty cestující vlastní dopravou. Mezi nejvyhledávanější oblasti patří Palmová riviera, Gargano, Kalábrie a střediska Lido di Jesolo, Bibione, San Benedetto, Silvi Marina, Vieste a Gallipoli

Rozloha

Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově a na ostrovech ve Středozemním moři (Sicílie, Sardínie, Elba, Capri, Ischia, Egadské a Liparské ostrovy, atd.). Země má rozlohu 301 266 km2. Hlavním a zároveň největším městem je Řím (Roma), ve kterém žije celkem 2 823 873 obyvatel (2006). Administrativně se Itálie dělí na 20 samosprávných krajů (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto), které se dále dělí na 94 provincií. Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel země z roku 2006 je 58 133 509 a tvoří ho převážně Italové (95%), za samostatná etnika se považuji Friulové, Aostané, Okcitánci (Provensálci), Ladinové a Sardové, dále tu žijí minority Němců, Slovinců, Řeků, Albánců, Katalánců, Chorvatů aj. Hustota zalidnění je 191 obyv. na km2 Většina obyvatelstva (85%) jsou římští katolíci, velký podíl na tomto čísle má samozřejmě role Vatikánu a osobnost papeže, který je italskému národu vždy bližší než ostatním. Pouze 14% obyvatel je bez vyznání. 

Historie

I přes svou starobylost je moderní politická Itálie pouze 125 let stará. Italská republika (Repubblica Italiana) vznikla oficiálně jako Italské království 17.3.1861. Po pádu Římské říše v roce 476 se poloostrov politicky rozdělil. Ve 14. stol. bylo v Itálii více než 100 států a státečků. Nejvýznamnějšími byly Neapolské království, Benátská republika, Sicilské království, Janovská republika, Florentská republika, Sienská republika, Milánské vévodství a další. Po patnácti stoletích politického chaosu přišel Napoleon, jehož krátké období nadvlády probudilo italský nacionalismus, který vyústil do hnutí „risorgimento“ za sjednocení Itálie. Sjednocování trvalo 50 let a bylo poznamenáno třemi osobnostmi: teoretikem Giuseppem Mazzinim, dobrodruhem Giuseppem Garibaldim a politikem Camillem Cavourem.

Přírodní podmínky

Itálie přímo sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Slovinskem, San Marinem a Vatikánem. Mořská hranice tvoří asi 80 % státních hranic. Pobřeží je málo členité a je omýváno Ligurským, Tyrhénským, Středozemním, Jónským a Jaderským mořem. Na severu Itálie se tyčí Alpy s masivem Mont Blanc (4 807 m.n.m.) na francouzské hranici a Matterhornem na hranici se Švýcarskem. Nachází se tu mnoho sopečných masivů s aktivními sopkami (Etna 3340 m.n.m., Vesuv 1276 m.n.m., Stromboli 926 m.n.m.).

Italské podnebí je subtropické – středomořské s teplým suchým létem a mírnou deštivou zimou. V Pádské nížině přibývají kontinentální rysy, v Alpách chladné vysokohorské podnebí.

Měna

Od 28.2.2002 je oficiální italskou měnou euro (EUR), které tak vystřídalo italskou liru.

Turistické zajímavosti

Na jihu v Paestu, Selinunte a Agrigentu jsou stejně krásné řecké chrámy jako v Řecku samotném a zavodňovací systém, který před tisíci lety vybudovali Arabové.
Ve střední Itálii je kolébka renesance Florencie, Pisa a sám Řím a kolem nich líbezná krajina Leonarda da Vinciho, Danta Alighieriho a sv. Františka s městečky na vrcholech kopců a terasami, jež jsou plodem staletí lidské práce.
Rozmanitost krajiny a památek vytváří ze severní Itálie jednu z nejpřitažlivějších oblastí země nejen pro výběr dovolené. Severu vevodí pohoří Dolomit táhnoucí se přes Trentino – Alto Adige a Benátsko. V nížině se nachází města Verona, Vicenza a Padova, pyšnící se jedinečnou architekturou. Dominantou je bezpochyby město lagun – Benátky s okolními ostrovy. 

Gastronomie

Italská kuchyně patří celosvětově mezi ty nejoblíbenější. Ceněna je především pro nenáročnost přípravy, pestrost ingrediencí a chutí a především také odpovídá moderním trendům zdravé výživy. Pro mnohé z nás jsou synonymem italské kuchyně špagety, případně pizza.

V Itálii je vyráběno více než 400 druhů těstovin (npř. penne, fusilli, tagliatelle, tortellini či ravioli) a pizza na stovky způsobů, ovšem skutečná italská kuchyně skrývá mnohem více kulinářských tajemství. Italové jsou například vyhlášení mistři co do přípravy ryb a darů moře, ať již jako předkrmů nebo přílohy k hlavnímu jídlu.

Slavné sušené šunky z Parmy zná celý svět. Ze sýrů je třeba připomenout Parmigiano-Reggiano (parmazán), gorgonzolu, mozzarelu, Provolone, Ricottu, Pecorino, nebo krém Mascarpone.
Z lahůdek připomeňme sušená rajčata, lanýže, nakládané artyčoky, houby, olivy, lilky, kapary, ančovičky, uzeniny běžné i ze zvěřiny a množství sušených mas a salámů jako například bresaola, pancetta, coppa a další. Velmi oblíbený je také salám mortadella.

TEST RATING