Alsasko, Švýcarsko a Černý les

od 12 279
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Jihlava, Plzeň, Praha, Velká Bíteš, Velké Meziříčí,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • Cesta TAM bez nočního přejezdu

Filtr

Anotace

exluzivně nejen za vínem do tří zemí

Trasa

FREIBURG - MULHOUSE - BASILEJ - ST. URSANNE - BIEL - COLMAR - EGUISHEIM - PILATUS - LUZERN

1. den

V ranních hodinách odjedeme do Německa. Odpoledne navštívíme FREIBURG, bránu Černého lesa. Večer se ubytujeme v nejjižnějším městě Alsaska.

2. den

Po snídani odjedeme do švýcarské vinařské oblasti BASSELLAND,  kde  také navštívíme místní vinařství a ochutnáme švýcarská vína z této oblasti. Po příjezdu do BASILEJE, se vydáme na procházku kouzelným historickým centrem. Po návratu do Mulhouse budeme mít možnost navštívit muzeum automobilů. Večer se vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani přijedeme k městečku ST. URSANNE (UNESCO), kde si necháme volno na oběd u řeky. V nedaleké sýrárně se dozvíme o výrobě místního sýra, v městečku BIEL se můžeme podívat do muzea hodinek. Spatříme také maličký ostrov sv. Petra a pojedeme na ochutnávku vín do vinařství. Bude pro nás připravena i večeře s grilovaným masem. 

4. den

S tradiční alsaskou vesničkou se 73 tradičními domy se seznámíme v alsaském ekomuzeu. V COLMARU, v nejzachovalejším městě Alsaska, se projdeme čtvrtí zvanou "Malé Benátky". Odpoledne se zastavíme na ochutnávku vín v EGUSHEIMU, v tomto městečku také povečeříme. Vrátíme se na ubytování. 

5. den

Po snídani odjedeme do KRIENS. Vyjedeme soustavou lanovek na horu PILATUS. Poté sjedeme nejpříkřejší ozubnicovou dráhou na světě do ALPNACHSTADT, odkud poplujeme lodičkou do LUZERNU. Prohlédneme si jeho malebné centrum se slavným Kapličkovým mostem. Večer se vydáme na cestu zpět do ČR.

6. den

Příjezd do Brna v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 4x ubytování ve 2lůžkových pokojích, 4x snídani, 1x večeři, 1x ochutnávku vín v oblasti Černého lesa, 1x ochutnávka vín v Alsasku, 1x ochutnávka vín v Basellandu, 1x ochutnávka vín s večeří u jezera Biel.

Cena nezahrnuje

Vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 30 € + 20 CHF.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 2 900 Kč, pojištění Uniqa.

Slevy

3. osoba na přistýlce -800 Kč.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING