Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan

od 4 311
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • trvale oblíbený zájezd

Filtr

Anotace

pískovcové skály, dechberoucí vyhlídky a Florencie na Labi

Trasa

NOVÝ BOR – PANSKÁ SKÁLA – JETŘICHOVICE – MEZNÁ – HŘENSKO – PRAVČICKÁ BRÁNA – KÖNIGSTEIN – DRÁŽĎANY - DĚČÍN - LABSKÉ PÍSKOVCE - BAD SCHANDAU

Svozové trasy

BRNO

1. den

V ranních hodinách odjezd z Brna. Okolo poledne se zastavíme v NOVÉM BORU a navštívíme sklárny nebo sklářské muzeum. Poté odjedeme do Kamenického Šenova se známými čedičovými varhany na PÁNSKÉ SKÁLE. Dále přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme se v JETŘICHOVICÍCH, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy. Čeká nás procházka oblastí Jetřichovských skal.

2. den

Po snídani odjedeme na Mezní louku a pěší procházkou dojdeme do vesničky MEZNÁ s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou na lodičkách a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do HŘENSKA. Budeme mít individuální volno na oběd. Po poledni přejedeme ke Třem pramenům a podnikneme pěší výstup k PRAVČICKÉ BRÁNĚ. Poté budeme pokračovat v pěší procházce a po 6 km chůze lesem a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odjedeme na ubytování.

3. den

Po snídani se vydáme do lázní BAD SCHANDAU, dále budeme pokračovat ke skalní pevnosti KÖNIGSTEIN. Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Odpoledne navštívíme DRÁŽĎANY – projdeme se po „Balkonu Evropy“, který nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie a další. Vrcholem naší procházky bude komplex Zwinger. Budeme mít individuální volno, večer se vrátíme na ubytování.

4. den

Po snídani odjedeme do DĚČÍNA a projdeme se městem až k zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe. Poté přejedeme do Hřenska na vyhlídkovou plavbu lodí po Labi (dle jízdního řádu plavební společnosti a vodního stavu). Odpoledne odjedeme z Hřenska, příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v hotelu, 3× snídani, výlet do Drážďan, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vyhlídkové plavby a vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 500 Kč.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 200 Kč, 3x večeře - 360 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%, 3. osoba na přistýlce - 500 Kč

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING