Filtr

Anotace

údolím nekonečných vinic, prastarých měst a středověkých hradů

Trasa

MOHUČ - BOPPARD - LORELEI – KOBLENZ - COCHEM - TREVÍR – CÁCHY - MONSCHAU - KOLÍN NAD RÝNEM – BONN – MARIA LAACH – LIMBURG – HEIDELBERG

Svozové trasy

A, B, D, E

1. den

Odjezd z Brna v nočních hodinách.

2. den

Ráno přijedeme do starobylé MOHUČE, bývalého korunovačního města českých králů a sídla arcibiskupů. Po prohlídce budeme pokračovat parníčkem z města BINGEN po romantickém středním toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního výběžku LORELEI, který inspiroval mnohé slavné básníky a u něhož díky silným proudům ztroskotala celá řada lodí. Budeme obdivovat půvabnou krajinu dotvářenou středověkými hrady, kaskádovými vinicemi a sady. Doplujeme až do BOPPARDU, města, kde byl roku 1198 poprvé korunován Přemysl I. Otakar na českého krále. V odpoledních hodinách zavítáme do města KOBLENZ, které leží na soutoku Rýna a Mosely a je obklopeno jedinečnou přírodní kulisou čtyř středohoří a širých lesů, luk i vodních ploch. Údolí toku Mosely je jednou z velkolepých vinařských oblastí Německa, vyznačující se světově proslulými ryzlinky. Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Koblenz.

3. den

Po snídani se zastavíme na prohlídku mistrovského díla evropské románské architektury, kláštera ze 12. století MARIA LAACH. V jeho sousedství najdeme také jezírko sopečného původu Laacher See. Pod označením „maary“ jsou tato sopečná jezírka typickým znakem pohoří Eifel. Dále se vydáme tímto pohádkovým údolím obcemi a městečky se starými kostelíky, typickými hrázděnými domy do romantického městečka COCHEM. Zavítáme také do TREVÍRU (UNESCO), rodiště Karla Marxe. Město Trevír platilo za nejvýznamnější centrum Římské říše na germánském území. Toto období nám dnes přiblíží řada zdejších fantastických antických památek. V odpoledních hodinách navštívíme pravděpodobně nejkrásnější město v kraji, starobylé MONSCHAU, které se pyšní tři sta let starými hrázděnými domy. Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Cáchy.

4. den

Dnes se vypravíme do nejzápadnějšího města Německa, do městečka CÁCHY. Ve středověku byly Cáchy královským a císařským sídlem i místem korunovací a říšských sněmů. Karel Veliký si město zvolil za svou oblíbenou rezidenci díky místním termálním pramenům a vystavěl zde císařský palác. Památkou celosvětového významu je katedrála Panny Marie (UNESCO), kde byl římským králem korunován také Karel IV. Součástí tohoto mistrovského díla gotického stavitelství je klenotnice skrývající nespočet uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Odpoledne si prohlédneme jedno z nejstarších německých měst vůbec – jedinečný KOLÍN NAD RÝNEM. Projdeme se historickým centrem města a uvidíme proslulou gotickou katedrálu, jejíž 157 m vysoké věže jsou dominantou města (UNESCO). Večer se ubytujeme v hotelu v okolí Bonnu.

5. den

Po snídani zavítáme do BONNU, který byl až do sjednocení vládním městem Německa a je rodištěm skladatele L. van Beethovena. Navštívíme bývalou vládní čtvrť se sídlem spolkového prezidenta a nedalekou vilovou čtvrť Bad Godesberg. Dále budeme pokračovat do kouzelného městečka LIMBURG, jehož dějiny sahají až do 8. století. Najdeme tu proto mnoho stavebních skvostů, např. pozdně románský dóm, překrásné hrázděné domy nebo unikátní most s obrannými věžemi. Poté přejedeme do starobylého univerzitního města HEIDELBERGU, města s pohádkově romantickou částí mezi Starým mostem a okouzlujícím zámkem. V odpoledních hodinách se vydáme na cestu zpět, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vyhlídkovou plavbu, pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 100 €.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (2 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Plánovaný odjezd z Brna - 22:00, předpokládaný příjezd do Brna 23:00. Uvedené údaje jsou orientační. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.