Filtr

Anotace

honosné labutí zámky a kosmopolitní srdce Bavorska

Trasa

MNICHOV - WIESKIRCHE - HOHENSCHWANGAU - NEUSCHWANSTEIN - FÜSSEN - GARMISCH PARTENKIRCHEN - LINDERHOF

Svozové trasy

A, B, C, D, E, F

1. den

Odjezd z Brna v nočních hodinách.

2. den

Ráno přijedeme do bavorské metropole MNICHOVA. Čeká nás celodenní prohlídka města umění, klobás a proslulého piva. Centrem Mnichova je Mariánské náměstí, Marienplatz, dýchající kosmopolitní atmosférou, překypující životem, co budova, to stavební památka. Chloubou náměstí jsou Nová a Stará radnice spolu s kostelem sv. Petra, nejstarším v celém historickém jádru, a samozřejmě, jen o pár kroků dále, kostel Panny Marie, Frauenklirche, jehož věže zdobí nezaměnitelné zelené kopule. Jsou dominantou města, a to nejen na pohled, ale i na poslech: jejich zvonkohra je jedním velkým radostným poskočením. Budeme mít také individuální volno k návštěvě např. jedné z nejslavnějších světových galerií – Alte Pinakothek s malířským uměním 14. až 18. století včetně takových velikánů jako jsou Gaugin, Monet, Manet anebo můžeme zavítat do Rezidence bavorských králů, kde dnes sídlí muzeum s úžasnou sbírkou egyptského umění a pokladnice s korunovačními klenoty. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování.

3. den

Po snídani budeme pokračovat na jih Bavorska do mýtického kraje krále Ludvíka II. Zastavíme u zářivě bílého rokokového kostela WIESKIRCHE (UNESCO). Poté přijedeme do městečka Schwangau, ležící u Alpsee. Nad městem se tyčí zámek HOHENSCHWANGAU. Ludvík II. Bavorský zde trávil své dětství a královské rodině sloužil tento zámek jako letní sídlo. Nenecháme si ujít pohádkový zámek NEUSCHWANSTEIN s úchvatnou polohou nad strží a Labutím jezerem. Zámek byl postaven v 19. století, za vlády kontroverzního krále Ludvíka II. Bavorského. Ten nešetřil na umění a více než panování se věnoval realizaci svých estetických představ a bohémskému životu. Zámek byl jeho vysněným rytířským sídlem. Inspiraci našel v opeřeu Lohengrin od Richarda Wagnera. Netěšil se mu však dlouho, protože krátce před dokončením stavby zemřel. Král ho nechal vybudovat podle plánů divadelního architekta Christiana Janka. Přepychové interiéry a úchvatná podívaná vám budou odměnou za 20 minutový strmý pěší výstup. Ačkoli je zámek ve středověkém stylu, je vybaven centrálním topením, teplou vodou a splachovacími toaletami. Dnes je cílem více než 1,4 milionu turistů ročně. Jeho pompézní exteriérem se inspiroval i Disneyland, který podle něj nechal postavit hrad Šípkové Růženky. Nedaleko zámku se nachází most Marienbrücke, který se klene přes kouzlený vodopád Pollat a z něhož je překrásný pohled na celý zámek. Zavítáme také do malebného historického města FÜSSEN, nad kterým bdí středověký hrad. Po procházce centrem městečka odjedeme na ubytování.

4. den

Po snídani navštívíme dějiště olympijských her GARMISCH-PARTENKIRCHENU. Město toho má mnoho co nabídnout, a rovnou dvojnásobně. Obě tyto původně samostatné obce Garmisch a Partenkirchen jsou totiž charakteristické svými překrásnými historickými centry, nádhernou okolní krajinou, spoustou kultury a obzvláště velkou dávkou bavorské srdečnosti. A společně jsou jedničkou mezi německými středisky zimních sportů. Následně zavítáme na rokokový zámek krále Maxmiliána II. a Ludvíka II. LINDERHOF, který je zasazen do krásné francouzské zahrady poseté romantickými stavbami. Zámek je plný neskutečných pokladů v podobě fresek plných mýtů. Zajímavostí je, že Linderhof je jedinou stavbou, kterou Ludvík II. dokončil. Možná také proto byl jeho nejoblíbenější rezidencí až do jeho tragické smrti v r. 1886. V odpoledních hodinách se vydáme na cestu do ČR. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 60 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 2 790 Kč, 2× večeře – 1 590 Kč (min. počet osob 15), cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING