Ostrov Helgoland - přírodní krásy lüneburského vřesoviště

od 6 790
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Jihlava, Praha, Velká Bíteš, Velké Meziříčí,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program

Filtr

Anotace

hrázděná a hanzovní města Baltu

Trasa

QUEDLINBURG - WERNIGERODE - SCHWERIN - LÜBECK - LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ - UNDELOH - OSTROV HELGOLAND – OSTROV DUNA - BRÉMY

Svozové trasy

Brno

1. den

Odjezd z Brna v nočních hodinách do Německa.

2. den

Časně ráno nás čeká krátká procházka okouzlujícím městečkem QUEDLINBURG (UNESCO) s hrázděnými domy. Následně navštívíme WERNIGERODE, druhé malebné město pod pohořím Harz, spatříme spleť křivolakých uliček, hrázděné domy a pohádkový zámek "Neuschwanstein severu". Odpoledne navštívíme SCHWERIN s krásnou polohou mezi sedmi jezery a jeho velkolepý zámek s kombinací sedmi různých stavebních slohů - sídlo meklenburského vévody. Odjedeme na ubytování.

3. den

Dnes nás čeká prohlídka perly Šlesvicka-Holštýnska LÜBECKU (UNESCO). Navštívíme historické centrum města, kde spatříme 130 m dlouhý Dóm, kostel Panny Marie, slavnou cihlovou radnici, Holštýnskou bránu…a koupíme si oblíbený suvenýr Lübecký marcipán. Odpoledne nás přivítá LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, pohled na krajinu bude obzvlášť podmanivý v této době, kdy kvete vřes. Navštívíme zajímavé partie v rozsáhlé přírodní rezervaci. Východiskem naší cca 4 hod. cesty po přírodním parku bude půvabná vesnice UNDELOH. Odjedeme na ubytování.

4. den

Po snídani z přístavu CUXHAVEN odplujeme lodí na HELGOLAND (UNESCO), opravdovou perlu v Severním moři, ostrov si oblíbil i F. Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe. Zdejší přístav UNTERLAND nás přivítá pestrobarevnými domky tzv. „humřími boudami“. Navštívíme kostel sv. Mikuláše a budeme mít možnost levných nákupů. Uskutečníme pěší procházku ostrovem s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary, jejichž dominantou je Dlouhá Anna měřící 40 m - nejznámější útes z červeného pískovce. Pozdě odpoledne se vrátíme lodí na pevninu. Krátce se v podvečer zastavíme v městě BRÉMY (UNESCO) a poté odjedeme do ČR. 

5. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2 × ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2 × snídani, služby průvodce, trajekt na na ostrov Helgoland a zpět, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 80 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 000 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING