Plzeňským krajem s výletem do Norimberka

od 4 599
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Jihlava - Pávov, Praha,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program

Filtr

Anotace

kraj plný českých nej s příchutí chmele

Trasa

NEPOMUK - PLZEŇ - VELHARTICE - SRNÍ - ANTÝGL - HORSKÁ KVILDA - NORIMBERK - PLASY - TOČNÍK

Svozové trasy

BRNO

1. den

Ráno odjedeme z Brna, po poledni příjedeme do NEPOMUKU, města známého jako rodiště sv. Jana Nepomuckého. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého vystavěný na místě rodiště tohoto nejslavnějšího českého světce. Po prohlídce města přejedeme do PLZNĚ, kde se vydáme do pivovaru Pilsner Urquell k návštěvě míst, kde se zrodilo proslulé pivo (degustace). Exkurzi završíme posezením v pivovarské restauraci Na Spilce. Odjedeme na ubytování.

2. den

Po snídani se vydáme do VELHARTIC, kde navštívíme hrad a zámek pánů z Velhartic. Autobusem se přesuneme do šumavské obce SRNÍ a navštívíme centrum věnované šelmám žijícím v této oblasti. Projdeme se po visuté lávce nad vlčím výběhem o rozloze cca 3 ha nebo naučným okruhem, který nás seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě. Poté přejedeme k bývalému králováckému dvorci ANTÝGL, který se rozprostírá u říčky Vydry. Podél Hamerského potoka se vydáme na Horskou Kvildu, nejchladnější místo naší země, kde se občerstvíme. Večer se vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani se projdeme historickým centrem Plzně na Náměstí Republiky s renesanční radnicí, Mariánským sloupem a katedrálou Svatého Bartoloměje. Podíváme se i na exteriéry Velké Synagogy. Poté přejedeme do NORIMBERKU. Zde se projdeme malebným Starým městem s impozantními brannými hradbami. Během procházky si prohlédneme kostel Panny Marie s orlojem, 19 m vysokou gotickou kašnu, Starou radnici, kostel sv. Sebalda, hrázděný Dürerův dům s muzeem a vystoupáme k Císařskému hradu. Večer odjedeme na ubytování.

4. den

Po snídani zavítáme do kláštera Plasy, prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Čechách. Jedná se rozsáhlý komplex, který po staletí tvořil dominantu krajiny severně od Plzně. Po prohlídce kláštera se již přesuneme do Středočeského kraje a vydáme se ke zřícenině hradu TOČNÍK - sídelnímu hradu krále Václava IV. Po jeho prohlídce se vydáme na cestu domů. Návrat do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3x snídani, výlet do Norimberka, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 500 Kč + 10 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1200 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING