To nejlepší ze Šumavy

od 4 598
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Jihlava - Pávov, Kuřim, Tišnov, Velká Bíteš - dálnice, Velké Meziříčí - dálnice,
strava Polopenze
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program
  • polopenze v ceně
  • garance realizace 

Filtr

Anotace

malebná horská městečka, báječné vyhlídky a nevídané technické památky

Trasa

SUŠICE – ANÍN – ANTÝGL - TURNEROVA CHATA - STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ - VELKÝ JAVOR – ŽELEZNÁ RUDA - HAUSWALDSKÁ KAPLE – MODRAVA – TŘÍJEZERNÍ SLAŤ – ŠPIČÁK – ČERTOVO JEZERO - SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL – PLEŠNÉ JEZERO - PRACHATICE

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Nejprve navštívíme malebné městečko SUŠICE, známé výrobou sirek. Po prohlídce města se vydáme do ANÍNA, kde si prohlédneme poslední sklárny a brusírny, kterou jsou na Šumavě dosud v provozu. Následně přejedeme do ANTÝGLU. Čeká nás pěší turistika národním parkem, která vede kaňonem řeky Vydry. Podél řeky se dostaneme k TURNEROVĚ CHATĚ. Přes Čeňkovu pilu se dostaneme až k soutoku řeky Vydry a Křemelné, tedy na počátek zlatonosné řeky Otavy. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

2. den

Po snídani přijedeme ke STEZCE V KORUNÁCH STROMŮ v Národním parku Bavorský les. Po téměř celé délce stezky na nás čekají snové výhledy a z nejvyššího bodu dohlédneme až na severní hřeben Alp. Zavítáme také na VELKÝ JAVOR, nejvyšší horu horského masivu na pomezí Čech a Bavorska, která je nazývána „Král Bavorského lesa“. Před odjezdem na ubytování si ještě nakoupíme v bezcelní zóně na hranicích u ŽELEZNÉ RUDY.

3. den

Ráno podnikneme výlet k zázračné HAUSWALDSKÉ KAPLI, které se přezdívá „malé šumavské Lurdy“. Následně odjedeme na MODRAVU, vydáme se k TŘÍJEZERNÍ SLATI. Odpoeldne nás čeká výjezd na ŠPIČÁK, jeden z nejznámějších šumavských vrcholů, který dostupný sedačkovou lanovkou. Budeme také moci podniknout procházku k pověstmi opředenému ČERTOVU JEZERU. Po procházce odjedeme zpět na ubytování.

4. den

Po snídani se vydáme k mimořádnému vodnímu dílu - na SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL. Dále podnikneme výstup k PLEŠNÉMU JEZERU, které se rozkládá na svahu hory Plechý, nejvyšší hory české části Šumavy. Odpoledne navštívíme město PRACHATICE, které patří k nejlépe dochovalým městským komplexům u nás. Po prohlídce se vydáme na cestu zpět, návrat do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 3x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů, pobytové taxy.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 190 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Spolková republika Německo leží mezi Severním mořem, Baltským mořem a Alpami. Celková rozloha této země činí přibližně 360 000 km2. Spolkovou republiku Německo tvoří 16 zemí. Hlavním městem Německa je Berlín, úředním jazykem je němčina.

Obyvatelstvo

V Německu žije přibližně 82 milionů obyvatel a je nejlidnatější zemí v Evropě. Zajímavé je, že celkově žije v Německu asi 15 milionů přistěhovalců z jiných zemí, přičemž zhruba polovina již dostala německé občanství. Jedná se hlavně o Turky, Italy, Poláky, Srby, Řeky a další. Imigranti tak tvoří cca 18 % obyvatelstva.

Historie

Po pádu římské říše ovládli území kolem Rýna Frankové. V 9. století se Německo stalo součástí Franské říše, která se ale záhy rozpadla a pozdější Německo se formuje z její východní části. V roce 962 korunováním Oty I. Velikého vzniká Svatá říše římská. Do 13. století vládne sálská dynastie a dynastie Štaufů. Ve 14. století je nejvýznamnějším panovníkem Karel IV. Lucemburský. V 15. století vynalézá Johaness Gutenberg knihtisk. V tomto období, po skončení husitských válek, přichází k moci dynastie Habsburků, která vládne po dlouhou dobu celé říši. V 16. století vládne v zemi náboženský rozkol, která je ukončen Augsburským mírem. Bohužel v Evropě stále náboženské napětí pokračuje a nejen to, dokonce i stoupá. Tento rozpor vyústil v třicetiletou válku (1618 – 1648), do které byly zpojeny i německé země. Válka končí uzavřením Vestfálského míru, který zrovnoprávnil protestantské náboženství s katolickým.
Po spletitých nástrahách dějin, kdy si německé země prošly obdobím "Pruska", napoleonskými válkami a dalším, vzniká v roce 1871 Německé císařství. Německo odchází jako poražené z 1. světové války, monarchie padá a vzniká republika. Pod vlivem zahraničních reparací a hyperinflace vznikají v Německu lavinově ekonomické a sociální problémy, které posilují činnost radikálních levicových i pravicových hnutí. Říšským kancléřem se stává Adolf Hitler a v roce 1939 – 1945 zuří v Evropě 2. světová válka, která končí porážkou Německa. Pod tíhou poválečných událostí je německo rozdělena na SRN a NDR. Tento stav trvá až do revoluce v roce 1989. Německo je opětovně jednoceno a v 21. století patří k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě.

Přírodní podmínky

Německo leží v mírném podnebném pásmu. Na severu země, kde převládá vliv moře, jsou léta spíše chladnější a zimy mírnější s poměrně vysokými srážkami. Naopak zbytek země má charakter vnitrozemského klimatu s tužšími zimami a teplejšími léty. Nejchladněji bývá na jihu země v Alpách.

Měna

Oficiální měnou v Německu je Euro. Kurz se pohybuje kolem 26 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Německo je rozlehlá země, která vybízí k nahlednutí do krás její přírody a k obdivování architektonických skvostů, které na půdě této země stojí. Současné Německo se vymyká tradičnímu stereotypnímu pohledu na tuto zemi. Během uplynulých padesáti let se díky přistěhovalcům stalo multikulturní zemí, jejíž projevy lze všude cítit. Téměř v každém městě najdete italské, čínské, turecké a řecké restaurace.Nemůžeme ale zapomenout ani na typické německé hostince, které lákají na vynikající německé pivo a klobásky. K nenavštěvovanějším turistickým místům patří hlavní město Berlín, ale i další města jako Drážďany, Mnichov či Brémy. Zveme Vás i do krásného Bavorska či Porýní.

TEST RATING