Národní parky Pobaltí a estonské ostrovy Saaremaa, Muhu

od 14 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • návštěva jedinečných estonských ostrovů

Filtr

Anotace

zapovězené ostrovy, pohyblivé duny a přírodní kouzlo národních parků a států ležících u Baltského moře

Trasa

VILNIUS - TRAKAI - RUMŠIŠKÉS - KLAIPÉDA - NP KURSKA KOSA - NP NERINGA - SMILTYNĖ - ŠIAULIAI - NP GAUJA - SIGULDA - NP LAHEMAA - TALLIN - SAAREMAA - KURESSAARE - KAALI - MUHU - KOGUVA - RIGA - LIIVA - ANGLA

Svozové trasy

BRNO

1. den

Odjezd v odpoledních hodinách přes Polsko do Litvy.

2. den

Ráno přijedeme do Vilniusu, dle možností zamíříme do hotelu na ubytování a dále se už budeme věnovat prohlídce tohoto krásného barokního města. VILNIUS (UNESCO) leží na soutoku řek Neris a Vilnia a vévodí mu věž Gediminas, jediná připomínka impozantního cihlového hradu. Při procházce městem uvidíme věže pravoslavných a katolických kostelů, Staré město, Katedrální náměstí a další pozoruhodné pamětihodnosti. Za prohlídku stojí skvost gotické architektury - cihlový kostel svaté Anny. Neveselé časy komunismu tu připomíná Muzeum genocidy, někdejší vězení KGB. Po prohlídce města bude následovat individuální volno a návrat na ubytování.

3. den

Dnes navštívíme bývalé hlavní litevské město TRAKAI, starému městu se kdysi přezdívalo „město na vodě“. Leží totiž na úzkém poloostrově ze všech stran obklopené vodou. Učaruje nám národní park Trakai a vodní hrad na jezeře Galvė. Hrad Trakai je jako stvořený pro příběh Sienkiewiczových Křižáků. Zavítáme také do skanzenu lidové litevské kultury RUMŠIŠKÉS. Přenocujeme v KLAIPEDĚ, bráně k přírodě Kurské kosy.

4. den

Krátkým trajektem odjedeme do Národního parku KURSKÁ KOSA, což je 100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně Neringa. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou jinde nenajdeme. Na litevské polovině se rozkládá Národní park NERINGA, tento cenný přírodní poklad je křehký, tvoří ho miliony zrnek neustále se pohybujícího písku, pohyblivé duny vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, husté borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné sochy, Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v NP ukončíme v SMILTYNĖ, tato bývalá rybářská vesnička nás uchvátí svými písečnými plážemi a dunami. Máme možnost koupání a relaxace u moře. Odjedeme na ubytování.

5. den

Dnes se vydáme k ŠIAULIAI, které stojí jakoby ve stínu proslulého Křížového vrchu. Ten leží asi 10 km odtud a je nejvýznamnějším poutním místem Litvy. Kopec je ozdoben tisíci kříži nejrozmanitějších velikostí a tvarů, které sem dali lidé z celého světa. Zbytek dne strávíme v lotyšském NP GAUJA. Uchvátí nás krásné údolní scenérie, hrady a cesty pro pěší. Navštívíme také městečko SIGULDA „lotyšské Švýcarsko“, obklopené legendárními jeskyněmi – Gütmaņisova a Viktorova, středověkými hrady a čeká nás i lehká pěší turistika. Projdeme se v legendami opředené Turaidské rezervaci s hradem a legendou o Turaidské růži. Odjedeme do Tallinu na ubytování.

6. den

Dnes navštívíme Národní park LAHEMAA. Ráno odjedeme k břehům finského zálivu, do ráje přírodovědců a prvního estonského NP s velkými statky z 18. stol., malebnými řekami, jezery a poloostrovy a vydáme se na naučnou stezku s bludnými kameny (cca 2 hodiny). Cestou se zastavíme u zámku Kadriorg a prezidentského paláce. Poté se vrátíme do TALLINU (UNESCO), kde nás čeká prohlídka města. Vanalinn, tedy Staré město, nás vrátí do středověku. Spletité uličky, romantická zákoutí, krásné vyhlídky z hradeb i krásně zdobené chrámy, to vše nabízí perfektně zachovalé centrum Tallinnu. Má stále stejnou atmosféru jako před mnoha staletími. Právě ve středověku zažívalo město svůj největší rozkvět a roky nezměrného bohatství. Tallinn byl významným a bohatým hanzovním městem, a proto z období středověku pochází většina historických památek. Přenocujeme v okolí Pärnu.

7. den

Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude ostrov SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI, čeká  nás prohlídka 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“. Neopomeneme navštívit ani kopec větrných mlýnů ANGLA, etnograficko - zemědělské muzeum. Poté se vrátíme na ubytování.

8. den

Na programu dnešního dne je RIGA (UNESCO), která se pyšní množstvím secesních staveb a také několika vysokými kostely, přičemž největší z nich je Rižský dóm. Pochází ze začátku 13. století a tyčí se nad ním 90 metrová mohutná věž. Riga je evropské velkoměsto s nádhernými památkami, velkým historickým centrem v secesním nádechu 19. století a zároveň obchodním a komunikačním uzlem Pobaltí. Město si prohlédneme a budeme mít také individuální volno. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do ČR.

9. den

Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, trajekt na Kurskou kosu a zpět, trajekt na ostrovy Saaremaa - Muhu a zpět, 6x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 4 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Plánované překročení hranic ČR (cesta TAM) - cca 20:00 hod., (cesta zpět) - cca 12:00 hod. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

TEST RATING