Krásy slovenských a polských Tater

od 3 990
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Kuřim, Tišnov,
strava Polopenze
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • úchvatná plavba po Dunajci na pltích
  • polopenze v ceně
  • garance realizace

Filtr

Anotace

nádherné horské scenérie a panenská příroda

Trasa

TERCHOVA - MALÁ FATRA – VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO – SMOKOVCE - ZAKOPANE – DUNAJEC – RAJECKÁ DOLINA - RAJECKÁ LESNÁ - ČIČMANY - PIENINSKÝ NP

Svozové trasy

A, B, C, D, E2, F

1. den

V ranních hodinách odjezd z Brna do TERCHOVEJ. Jde o jedno z největších turistických center Malé Fatry, rodiště zbojníka Juraja Jánošíka. Každoročně se zde koná velké množství kulturních akcí, z nichž nejznámější je kulturní festival Jánošíkově dni, v obci se nachází i Jánošíkovo muzeum. Po slavném terchovském zbojníkovi jsou pojmenovány také nejkrásnější rokle MALÉ FATRY – Jánošíkovy diery, kam se dnes vydáme na lehkou turistiku. Jedná se o vápencové kaňony s vodopády a kaskádami, vytvořené horskými bystřinami, které stékají z úbočí Velkého a Malého Rozutce. Jejich průchod patří k předním turistickým magnetům Vrátné doliny. Navečer přijedeme do VYSOKÝCH TATER, kde se ubytujeme.

2. den

Po snídani se vydáme do PIENINSKÉHO NP, kde nás čeká plavba po DUNAJCI na pltích. Splavování Dunajce na pltích má tradici více než 130 let, Dunajec je oblíbenou vodáckou řekou. Plť je loď podobná voru, ale s tím rozdílem, že kmeny stromů na pltích jsou vydlabané, tudíž si zde můžeme pohodlně sednout. Pltě jsou vpředu ozdobeny chvojím, takže se nemusíme bát, že při projíždění peřejemi budeme mokří. Po tomto nevšedním zážitku navštívíme nejvýznamnější turistické středisko na polské straně Vysokých Tater, ZAKOPANE. Město je pestrou směsicí půvabné dřevěné architektury, obchůdků, muzeí a galerií a tradičního Goralského folkloru. Vrátíme se na ubytování.

3. den

Dnes navštívíme SMOKOVCE a následně ŠTRBSKÉ PLESO, nejvýznamnější turistická centra ve Vysokých Tatrách. V poledne se vydáme přes lázně Rajecké Teplice známou RAJECKOU DOLINOU, kde se stáčí minerálka Rajec. Během jízdy navštívíme unikátní slovenský betlém v RAJECKEJ LESNEJ a malované domy v ČIČMANECH, které proslavil známý fotograf Karel Plicka. Domy v Čičmanech se ornamenty začaly zdobit před více než 200 lety. Následně odjedeme do ČR, příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenze, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

plavba na pltích 10 - 15 € (doporučujeme rezervaci při sepsání smlouvy o zájezdu), vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 15 € a 25 PLN, pobytové taxy.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Polská republika má rozlohu 312 679 km². Je tak devátou největší zemí Evropy. Leží ve střední Evropě a sousedí na západě s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Ukrajinou a Běloruskem, na severu s Litvou a Ruskem. Jižní hranice s Čechami a Slovenskem protíná horská pásma a v dějinách se téměř neměnila. Hranice na východě a západě pochází až z roku 1945.

Obyvatelstvo

V Polsku žije 38 milionů obyvatel. Naprostou většinu Poláků tvoří římští katolíci. Nejvíce obyvatel a průmyslu se koncentruje v Horním Slezsku. Genocidy a deportace během druhé světové války omezily etnickou pestrost předválečného Polska. Po první světové válce tvořili Poláci 68,5% populace, teď je to asi 98,7%. Porodnost v posledních letech drasticky poklesla a to i přes obnovení zákazu potratů.

Historie

První zprávy o Polsku pocházejí z roku 962. Avšak sjednotit rozdrobený polský stát se podařilo až v roce 1320. Roku 1385 bylo dohodnuto spojení polského království s litevským velkoknížectvím a na polský trůn usedli litevští velkovévodové z rodu Jagellonců. Tato unie vydržela až do roku 1795, kdy si Rusko, Prusko a Rakousko v trojím dělení rozdělili Polsko na základě vzájemné dohody. Během napoleonských válek bylo na části území zřízeno Knížecí varšavské. Po porážce Napoleona bylo na jeho místě zřízeno Království Polské, které podléhalo ruskému carovi. Část obsazená Rakouskem se jmenovala Království haličsko-vladiměřské, po potlačení povstání bylo připojeno k Rakouské Haliči. Na území obsazeném Pruskem se nacházelo Velké knížectví poznaňské, Slezsko a Pomořansko. Během první světové války, po obsazení polského území Německem a Rakouskem, bylo na území zřízeno Polské království pod patronátem Centrálních mocností. V roce 1918 získalo nezávislost, kterou si udrželo i v následné válce se sovětským Ruskem. Nestabilita druhé polské republiky vyvrcholila pučem a zavedením vojenské diktatury. Během druhé světové války bylo Polsko okupováno Německem a Sovětským svazem. Bylo zničeno mnoho měst a území se stalo hlavním dějištěm holocaustu. Po válce Sovětský svaz většinu svého původního záboru anektoval, naopak k Polsku byla připojena západní území na Nise a Odře. Posun hranic vyvolal masivní nucené přesuny obyvatelstva. Polsko se stalo komunistickým státem, proběhla kolektivizace a znárodňování. Režim byl však tolerantnější k tradiční katolické církvi. Roku 1956 bylo násilně potlačeno Poznaňské povstání. Roku 1980 byly vytvořeny nezávislé odbory Solidarita, které vyrostly v takovou politickou sílu, že zvítězily v postkomunistických volbách v roce 1989. Polsko se stalo členem NATO, EU, OECD, WTO a Visegrádské skupiny.

Přírodní podmínky

Většinu povrchu Polska tvoří nížiny a roviny, téměř tři čtvrtiny území leží do 200 m. n. m. Sever tvoří Pomořanská a Mazurská jezerní plošina, na pobřeží se místy vyskytují písečné přesypy a kosy. Východní část tvoří Malopolská vrchovina a Lublinská vrchovina. Jihem prochází příhraniční pás horských masivů Jizerské hory, Krkonoše, Soví hory, Stolové hory, Bystřické hory, Kralický Sněžník, Vysoké a Nízké Beskydy, Tatry a Bukovské vrchy. Tatry dosahují v Polsku téměř 2.500 m. n .m.

Říční síť v Polsku je velmi hustá. Nejvýznamnější řeky jsou Visla a Odra, které odvádějí vodu do Baltského moře. Dále se zde nachází velké množství jezer, přehradních nádrží a horských ples.

V Polsku se nachází 101 588 km² chráněného území, což představuje téměř třetinu celé země. Ochrana přírody se v Polsku soustřeďuje do 23 národních parků.

Měna

Oficiální měnou Polské republiky je zlotý. Aktuální směnný kurz je asi 6 Kč/PLN.

Turistické zajímavosti

Polsko nabízí mnoho významných památek a měst. Hlavní město Varšava je po II. světové válce zcela nově vystavěná. Dominantou města je obrovský Palác kultury a vědy – Stalinův dar. Hlavní město Dolního Slezska Vratislav má rozsáhlé Staré město a bohatou gotickou, barokní a secesní architekturu. Krakov uchvátí svou magickou atmosférou a architekturou. Navštívit můžete středověké chrámy, hrad Wawel, barokní kostely, Jagellonskou univerzitu nebo některou z místních hospůdek. V přímořském městě Gdaňsk navštivte Staré město, největší gotický cihlový kostel na světě nebo některou z pláží. Nedaleko leží velkolepý hrad řádu Německých rytířů Malbork. Největší mariánskou svatyni v zemi najdete v klášteře Jasna Gora ve městě Čenstochová. Neblaze proslulá Osvětim neboli Auschwitz připomíná nedávnou historii.

Mezi často navštěvované přírodní památky patří Mazurská jezera. Krajina pokrytá třemi tisíci jezer, která je vhodná pro vodní sporty, turistiku a návštěvu historických míst. Nejvyšší horské pásmo Tatry protíná řada stezek a lyžařských svahů. Mírné zalesněné hory Národního parku Bělověžský prales s tradičními dřevěnými kostely lákají k romantickým toulkám.

TEST RATING