Mazurská jezera, kosmopolitní Varšava a historický sever Polska

od 12 490
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně
Novinka

Filtr

Trasa

GRUNWALD - NIDZICA - OLSZTYNEK - WOLISKO - GIŽYCKA - KISAJNO - BOYEN - RESZEL - SWIETA LIPKA - GIERLOŽ - KETRZYN - MAZURSKÁ JEZERA - MIKOLAJKI - OLŠTÝN - VARŠAVA - ČENSTOCHOVÁ

Svozové trasy

A, B1, D

1. den

Odjezd z Brna v pozdních večerních hodinách.

2. den

Nejprve se vydáme navštívit oblast GRUNWALD, místo, kde se odehrála jedna z největších bitev v dějinách středověké Evropy mezi armádou německých rytířů a vojsk Poláků a Litevců, které se zúčastnil i Jan Žižka z Trocnova. Tuto událost nám připomene mohutný památník a muzeum. Poté nás ohromí NIDZICA, největší křižácký hrad v Mazurské oblasti. Spatříme také OLSZTYNEK, skanzen lidové architektury, který se rozkládá na ploše 94 hektarů, za války sem bylo přesunuto prvních 12 budov s větrným mlýnem holandského typu a budeme mít možnost návštěvy místní sklárny. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování.

3. den

Po snídani navštívíme WOLISKO, unikátní středisko chovu evropských zubrů obklopené Boreckým pralesem. Zavítáme do GIŽYCKA, turistického střediska a jachtařského přístavu ležícího na břehu sedmi jezer. Uvidíme unikátní technickou památku - otočný most z 19. století nebo starý vodojem, přeměněný na vyhlídkovou věž s fantastickým výhledem na okolní jezerní krajinu. Navštívíme také KISAJNO, jedno ze šesti vzájemně propojených jezer, která jsou známá jako „Lake Mamry“ a nemine nás projížďka po kanálu do jezera tzv. „cestou labutí”. Na závěr dne si prohlédneme BOYEN, tvr postavenou v letech 1844-1856 na rozkaz krále Fridricha Viléma IV. pro ochranu východní hranice Pruska). Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování.

4. den

Po snídani zamíříme na RESZEL, gotický hrad přestavěný na zámek varmiňských biskupů. Spatříme mimo jiné i kostel sv. Petra, klášter a celé středověké centrum města s mosty a cihlovými hradbami. Zavítáme také k potnímu kostelu SWIETA LIPKA, jedné z nejdůležitějších svatyní mariánského kultu v Polsku a také jedné z nejlepších ukázek barokního umění v moderním Polsku. Neopomeneme navštívit GIERLOŽ aneb „Hitlerův“ hlavní stan ve východním Prusku s až 8 m vysokými stěnami. Před odjezdem na ubytování se podíváme do hradu KETRZYN. Jde o hrad německých rytířů z 15. století. Spatříme také baziliku sv. Jiří - nejlépe dochovaný obranný kostel na Mazurech.

5. den

Dnes nás čeká romantika v čarokrásné jezerní oblasti Mazury, pro kterou je typická panenská příroda. Naši prohlídku začneme u centra MAZURSKÝCH JEZER, kouzelného městečka a rybářského přístavu MIKOLAJKI. Toto místo disponuje nepopsatelnou atmosférou jezerního města s nespočtem restaurací s rybími specialitami. Nenecháme si ujít vyhlídkovou plavbu až na největší mazurské jezero Śniardwy. Odpoledne nás čeká návštěva starobylého města OLŠTÝN, které turisty láká na bohatou historii, jež se v jeho ulicích píše již od 14. století. Ve večerních hodinách přijdeme na ubytování.

6. den

V ranních hodinách odjedeme do hlavního města VARŠAVY (UNESCO). Ve městě se nachází mnoho kulturních památek, jakými jsou Citadela, novogotická katedrála sv. Jana s náhrobkem spisovatele Henryka Sienkiewicze, Palác kultury a vědy, Barbakan a mnohé další. Chloubou celé Varšavy je pak Královský zámek. Po prohlídce města odjedeme do města ČENSTOCHOVÁ, které je hlavním duchovním centrem Polska a 5. nejvýznamnějším poutním místem světa. Za ikonou Černé Madony Čenstochovské se do kláštera na Jasné Hoře každoročně sjíždějí miliony lidí. Návrat do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 4x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů cca 600 PLN, pobytové taxy.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (2 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Polská republika má rozlohu 312 679 km². Je tak devátou největší zemí Evropy. Leží ve střední Evropě a sousedí na západě s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Ukrajinou a Běloruskem, na severu s Litvou a Ruskem. Jižní hranice s Čechami a Slovenskem protíná horská pásma a v dějinách se téměř neměnila. Hranice na východě a západě pochází až z roku 1945.

Obyvatelstvo

V Polsku žije 38 milionů obyvatel. Naprostou většinu Poláků tvoří římští katolíci. Nejvíce obyvatel a průmyslu se koncentruje v Horním Slezsku. Genocidy a deportace během druhé světové války omezily etnickou pestrost předválečného Polska. Po první světové válce tvořili Poláci 68,5% populace, teď je to asi 98,7%. Porodnost v posledních letech drasticky poklesla a to i přes obnovení zákazu potratů.

Historie

První zprávy o Polsku pocházejí z roku 962. Avšak sjednotit rozdrobený polský stát se podařilo až v roce 1320. Roku 1385 bylo dohodnuto spojení polského království s litevským velkoknížectvím a na polský trůn usedli litevští velkovévodové z rodu Jagellonců. Tato unie vydržela až do roku 1795, kdy si Rusko, Prusko a Rakousko v trojím dělení rozdělili Polsko na základě vzájemné dohody. Během napoleonských válek bylo na části území zřízeno Knížecí varšavské. Po porážce Napoleona bylo na jeho místě zřízeno Království Polské, které podléhalo ruskému carovi. Část obsazená Rakouskem se jmenovala Království haličsko-vladiměřské, po potlačení povstání bylo připojeno k Rakouské Haliči. Na území obsazeném Pruskem se nacházelo Velké knížectví poznaňské, Slezsko a Pomořansko. Během první světové války, po obsazení polského území Německem a Rakouskem, bylo na území zřízeno Polské království pod patronátem Centrálních mocností. V roce 1918 získalo nezávislost, kterou si udrželo i v následné válce se sovětským Ruskem. Nestabilita druhé polské republiky vyvrcholila pučem a zavedením vojenské diktatury. Během druhé světové války bylo Polsko okupováno Německem a Sovětským svazem. Bylo zničeno mnoho měst a území se stalo hlavním dějištěm holocaustu. Po válce Sovětský svaz většinu svého původního záboru anektoval, naopak k Polsku byla připojena západní území na Nise a Odře. Posun hranic vyvolal masivní nucené přesuny obyvatelstva. Polsko se stalo komunistickým státem, proběhla kolektivizace a znárodňování. Režim byl však tolerantnější k tradiční katolické církvi. Roku 1956 bylo násilně potlačeno Poznaňské povstání. Roku 1980 byly vytvořeny nezávislé odbory Solidarita, které vyrostly v takovou politickou sílu, že zvítězily v postkomunistických volbách v roce 1989. Polsko se stalo členem NATO, EU, OECD, WTO a Visegrádské skupiny.

Přírodní podmínky

Většinu povrchu Polska tvoří nížiny a roviny, téměř tři čtvrtiny území leží do 200 m. n. m. Sever tvoří Pomořanská a Mazurská jezerní plošina, na pobřeží se místy vyskytují písečné přesypy a kosy. Východní část tvoří Malopolská vrchovina a Lublinská vrchovina. Jihem prochází příhraniční pás horských masivů Jizerské hory, Krkonoše, Soví hory, Stolové hory, Bystřické hory, Kralický Sněžník, Vysoké a Nízké Beskydy, Tatry a Bukovské vrchy. Tatry dosahují v Polsku téměř 2.500 m. n .m.

Říční síť v Polsku je velmi hustá. Nejvýznamnější řeky jsou Visla a Odra, které odvádějí vodu do Baltského moře. Dále se zde nachází velké množství jezer, přehradních nádrží a horských ples.

V Polsku se nachází 101 588 km² chráněného území, což představuje téměř třetinu celé země. Ochrana přírody se v Polsku soustřeďuje do 23 národních parků.

Měna

Oficiální měnou Polské republiky je zlotý. Aktuální směnný kurz je asi 6 Kč/PLN.

Turistické zajímavosti

Polsko nabízí mnoho významných památek a měst. Hlavní město Varšava je po II. světové válce zcela nově vystavěná. Dominantou města je obrovský Palác kultury a vědy – Stalinův dar. Hlavní město Dolního Slezska Vratislav má rozsáhlé Staré město a bohatou gotickou, barokní a secesní architekturu. Krakov uchvátí svou magickou atmosférou a architekturou. Navštívit můžete středověké chrámy, hrad Wawel, barokní kostely, Jagellonskou univerzitu nebo některou z místních hospůdek. V přímořském městě Gdaňsk navštivte Staré město, největší gotický cihlový kostel na světě nebo některou z pláží. Nedaleko leží velkolepý hrad řádu Německých rytířů Malbork. Největší mariánskou svatyni v zemi najdete v klášteře Jasna Gora ve městě Čenstochová. Neblaze proslulá Osvětim neboli Auschwitz připomíná nedávnou historii.

Mezi často navštěvované přírodní památky patří Mazurská jezera. Krajina pokrytá třemi tisíci jezer, která je vhodná pro vodní sporty, turistiku a návštěvu historických míst. Nejvyšší horské pásmo Tatry protíná řada stezek a lyžařských svahů. Mírné zalesněné hory Národního parku Bělověžský prales s tradičními dřevěnými kostely lákají k romantickým toulkám.

TEST RATING