Slezsko plné záhad

od 2 751
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program 

Filtr

Anotace

tajemná polská zákoutí

Trasa

SOVÍ HORY – GŁUSZYCA – OSÓWKA - ŚWIDNICE – ZABKOWICE SLASKIE - ZLOTY STOK

Svozové trasy

A, B1,

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Nedaleko česko-polské hranice se rozprostírají tajuplné SOVÍ HORY, které ukrývají komplex podzemních měst GŁUSZYCA – OSÓWKA, jedno z největších tajemství III. Říše. Zde se údajně nacházelo tajné sídlo Adolfa Hitlera a komplex byl součástí projektu na výrobu tajných zbraní. Společně absolvujeme dobrodružnou prohlídku. Před příjezdem na hotel ještě navštívíme město ŚWIDNICE s jedinečnou památkou - kostelem Míru sv. Tojice (UNESCO). Kostel je se svou kapacitou cca 7 500 osob považován za největší dřevěnou sakrální stavbu Evropy. Následuje transfer na ubytování

2. den

Ráno se vydáme do ZABKOWICE SLASKIE (dříve Frankenstein). Dominantou města je Šikmá věž, její výška je úctyhodných 34 m. Spatříme zříceninu hradu, na kterém se Dr. Frankenstein údajně pokusil vytvořit umělé monstrum. Laboratoř Dr. Frankensteina zařízená podle filmového vzoru je součástí Expozice regionálních památek poblíž věže. Po prohlídce odjedeme do tajemných starých dolů ve městě ZLOTY STOK. Seznámíme se s historií a způsoby těžby zlata a arzenu, do tajů dolu nahlédneme ve štole Gertruda, Chodbě smrti nebo u jediného podzemního vodopádu v Polsku - v Černé štole. Část prohlídky poplujeme loďkou zvanou Titanic, svézt se budeme moci také Podzemní oranžovou tramvají. Podle místních historek byl arsenikem ze Złotého Stoku otráven dokonce sám Napoleon. Po prohlídce dolu se vydáme zpět do ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 1x ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 60 PLN, pobytovou taxu.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Polská republika má rozlohu 312 679 km². Je tak devátou největší zemí Evropy. Leží ve střední Evropě a sousedí na západě s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Ukrajinou a Běloruskem, na severu s Litvou a Ruskem. Jižní hranice s Čechami a Slovenskem protíná horská pásma a v dějinách se téměř neměnila. Hranice na východě a západě pochází až z roku 1945.

Obyvatelstvo

V Polsku žije 38 milionů obyvatel. Naprostou většinu Poláků tvoří římští katolíci. Nejvíce obyvatel a průmyslu se koncentruje v Horním Slezsku. Genocidy a deportace během druhé světové války omezily etnickou pestrost předválečného Polska. Po první světové válce tvořili Poláci 68,5% populace, teď je to asi 98,7%. Porodnost v posledních letech drasticky poklesla a to i přes obnovení zákazu potratů.

Historie

První zprávy o Polsku pocházejí z roku 962. Avšak sjednotit rozdrobený polský stát se podařilo až v roce 1320. Roku 1385 bylo dohodnuto spojení polského království s litevským velkoknížectvím a na polský trůn usedli litevští velkovévodové z rodu Jagellonců. Tato unie vydržela až do roku 1795, kdy si Rusko, Prusko a Rakousko v trojím dělení rozdělili Polsko na základě vzájemné dohody. Během napoleonských válek bylo na části území zřízeno Knížecí varšavské. Po porážce Napoleona bylo na jeho místě zřízeno Království Polské, které podléhalo ruskému carovi. Část obsazená Rakouskem se jmenovala Království haličsko-vladiměřské, po potlačení povstání bylo připojeno k Rakouské Haliči. Na území obsazeném Pruskem se nacházelo Velké knížectví poznaňské, Slezsko a Pomořansko. Během první světové války, po obsazení polského území Německem a Rakouskem, bylo na území zřízeno Polské království pod patronátem Centrálních mocností. V roce 1918 získalo nezávislost, kterou si udrželo i v následné válce se sovětským Ruskem. Nestabilita druhé polské republiky vyvrcholila pučem a zavedením vojenské diktatury. Během druhé světové války bylo Polsko okupováno Německem a Sovětským svazem. Bylo zničeno mnoho měst a území se stalo hlavním dějištěm holocaustu. Po válce Sovětský svaz většinu svého původního záboru anektoval, naopak k Polsku byla připojena západní území na Nise a Odře. Posun hranic vyvolal masivní nucené přesuny obyvatelstva. Polsko se stalo komunistickým státem, proběhla kolektivizace a znárodňování. Režim byl však tolerantnější k tradiční katolické církvi. Roku 1956 bylo násilně potlačeno Poznaňské povstání. Roku 1980 byly vytvořeny nezávislé odbory Solidarita, které vyrostly v takovou politickou sílu, že zvítězily v postkomunistických volbách v roce 1989. Polsko se stalo členem NATO, EU, OECD, WTO a Visegrádské skupiny.

Přírodní podmínky

Většinu povrchu Polska tvoří nížiny a roviny, téměř tři čtvrtiny území leží do 200 m. n. m. Sever tvoří Pomořanská a Mazurská jezerní plošina, na pobřeží se místy vyskytují písečné přesypy a kosy. Východní část tvoří Malopolská vrchovina a Lublinská vrchovina. Jihem prochází příhraniční pás horských masivů Jizerské hory, Krkonoše, Soví hory, Stolové hory, Bystřické hory, Kralický Sněžník, Vysoké a Nízké Beskydy, Tatry a Bukovské vrchy. Tatry dosahují v Polsku téměř 2.500 m. n .m.

Říční síť v Polsku je velmi hustá. Nejvýznamnější řeky jsou Visla a Odra, které odvádějí vodu do Baltského moře. Dále se zde nachází velké množství jezer, přehradních nádrží a horských ples.

V Polsku se nachází 101 588 km² chráněného území, což představuje téměř třetinu celé země. Ochrana přírody se v Polsku soustřeďuje do 23 národních parků.

Měna

Oficiální měnou Polské republiky je zlotý. Aktuální směnný kurz je asi 6 Kč/PLN.

Turistické zajímavosti

Polsko nabízí mnoho významných památek a měst. Hlavní město Varšava je po II. světové válce zcela nově vystavěná. Dominantou města je obrovský Palác kultury a vědy – Stalinův dar. Hlavní město Dolního Slezska Vratislav má rozsáhlé Staré město a bohatou gotickou, barokní a secesní architekturu. Krakov uchvátí svou magickou atmosférou a architekturou. Navštívit můžete středověké chrámy, hrad Wawel, barokní kostely, Jagellonskou univerzitu nebo některou z místních hospůdek. V přímořském městě Gdaňsk navštivte Staré město, největší gotický cihlový kostel na světě nebo některou z pláží. Nedaleko leží velkolepý hrad řádu Německých rytířů Malbork. Největší mariánskou svatyni v zemi najdete v klášteře Jasna Gora ve městě Čenstochová. Neblaze proslulá Osvětim neboli Auschwitz připomíná nedávnou historii.

Mezi často navštěvované přírodní památky patří Mazurská jezera. Krajina pokrytá třemi tisíci jezer, která je vhodná pro vodní sporty, turistiku a návštěvu historických míst. Nejvyšší horské pásmo Tatry protíná řada stezek a lyžařských svahů. Mírné zalesněné hory Národního parku Bělověžský prales s tradičními dřevěnými kostely lákají k romantickým toulkám.

TEST RATING