Portugalsko - země mořeplavců, vína a slunce

od 27 990
doprava Autokarem
nástupní místa Letiště Václava Havla Praha,
strava 7x snídaně, 5x večeře

Proč vybrat tento produkt

  • 5x večeře v ceně
  • ochutnávka portského vína v ceně

Filtr

Anotace

nádherná země na konci světa lákající romantiky a milovníky vína

Trasa

ÓBIDOS - NAZARÉ - ALCOBACA - BATALHA - COIMBRA - PORTO - BRAGA - GUIMARAES - TOMAR - ESTORIL - LISABON - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS

Svozové trasy

PRAHA svoz na letiště: Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec - 800 Kč

1. den

Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos.

2. den

Po snídani zavítáme do středověké vesničky ÓBIDOS. Skrývá úzké uličky sestávající z bílých domečků s terakotovými střechami plné obchodů. V rybářské vesničce NAZARÉ se projdeme po místní pláži. Dále budeme pokračovat do městečka ALCOBACA s největším kostelem v Portugalsku (UNESCO) a krásným cisterciáckým opatstvím. Den ukončíme v BATALHE návštěvou královského kláštera (UNESCO). Odjedeme na ubytování v okolí Coimbry.

3. den

Ráno se vydáme do COIMBRY - až do 13. stol. hlavního města země, rodiště 6 portugalských králů a kolébky vzdělání. Nachází se tu nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá nejstarší na světě), na které vystudovali velikáni portugalské literatury. Coimbra je považována za nejromantičtější portugalské město, neboť strmé úbočí svahu při řece Mondego, na kterém se Coimbra rozprostírá, představovalo nejen strategicky výhodné místo, ale i malebnou kulisu k nejrůznějším příběhům vášní hodným Shakespearova pera. Dále budeme pokračovat do GUIMARAES – kolébky portugalského národa. Historické jádro města je uznáno světovým kulturním dědictvím. Dominantou města je hrad sv. Michala, další zajímavostí města je Vévodský palác Paco dos Duques - dnes muzeum. Dále budeme pokračovat do středověké BRAGY, zastavíme se na poutním místě Bom Jesus do Monte a den zakončíme ve vinných sklípcích caves v Portu, ve světě proslaveném svým portským vínem, které však není z Porta - vinice se nacházejí v údolí řeky Douro, asi 100 km od města. Odjedeme na ubytování v okolí Porta.

4. den

Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Porta. PORTO - druhé největší město Portugalska, hlavní město provincie Douro. Porto je krásné město, které si nás získá kouzelnými uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím památek i intenzivním nočním životem. Procházky po historické čtvrti Ribeira, po březích Doura až po jeho ústí do Atlantiku mají nezaměnitelnou atmosféru. Prohlédneme si katedrálu Terreido da Sé, čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do stran, až máte pocit, že musejí spadnout a gotický kostel Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Odjedeme na ubytování v okolí Porta.

5. den

Po snídani nejdříve pojedeme do města TOMAR, kde se nachází Convento de Cristo, hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů Kristova Řádu - památka, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokračujeme do Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších poutnických míst křesťanského světa s velkou neobarokní bazilikou, postavenou na počest zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě. Na hlavním oltáři je možné vidět vitráže s výjevy zjevení a obraz s poselstvími, které odevzdala Marie pastýřům při zjevení. Za zmínku stojí i monumentální varhany z roku 1952, které mají 12 tisíc píšťal. Ubytujeme se ve Fátimě.

6. den

Po snídani odjedeme do LISABONU - města, na které se dívá socha Krista (návštěva), přesná replika té slavnější v Riu de Janeiro. Lisabon se díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním přístavem a křižovatkou světa s největšími suchými doky na evropském kontinentě. O jeho velkoleposti a jedinečné atmosféře se přesvědčíme během prohlídky: historické srdce a duše Portugalska, to je starobylá čtvrť Belém s Klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské architektury), věž Torre de Belém (původně obranná věž a maják na řece Tejo), hrad Castelo de Sao Jorge, odkud vedou uličky do nejstarší čtvrtě Alfami, založené Féničany a nakonec, když se vyvezeme železným výtahem elevador de Santa Justa (podle návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eifella), starý Lisabon se nám ukáže jako na dlani. Odjedeme na ubytování v Lisabonu.

7. den

Dnes nás čeká celodenní výlet do okolí Lisabonu na trase Sintra - Cabo da Roca a Cascais. SINTRA, bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky je nejnavštěvovanějším městem Portugalska (UNESCO). Hlavní atrakcí je známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším příkladem romantické portugalské architektury, dalším lákadlem je letní rezidence portugalského krále Palácio Nacional de Sintra. Vychutnáme si výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy CABO DA ROCA a v rybářském městečku CASCAIS možná ochutnáme některou z místních rybích specialit. Seznámíme se s portugalskou obdobou Monte Carla - městem ESTORIL. Vrátíme se na ubytování v Lisabonu. Fakultativně nás čeká představení typického portugalského hudebního žánru Fado. 

8. den

Po snídani budeme mít volný čas k návštěvě Lisabonu. Před odjezdem na letiště se zastavíme u Cristo Rei a rozloučíme se s Lisabonem. Následovat bude transfer na letiště a odlet do Prahy .

Cena zahrnuje

leteckou přepravu Praha/Lisabon/Praha, letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu, dopravu autobusem dle programu, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 7x snídani, 5x večeři, vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou, místního průvodce v Portu, služby českého průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 110 €, představení typického portugalského hudebního žánru Fado se 2 nápoji cca 30 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 5 700 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

max. 5%

Rozloha

Portugalská republika s rozlohou 92 391 km² se nachází v západní části Pyrenejského poloostrova. Západní a jižní břehy země omývá Atlantský oceán, na východě sousedí se Španělskem. K Portugalsku náleží souostroví Azory a Madeira.

Obyvatelstvo

V Portugalsku žije 10,5 mil. obyvatel. V minulosti Portugalci odcházeli za vyšší životní úrovní do jiných evropských zemí. Dnes je Portugalsko naopak cílem přistěhovalců. V zemi žije 700 000 imigrantů zejména z Afriky. Převážná většina obyvatel je katolického nebo protestantského vyznání. Trvalým problémem je velká míra negramotnosti, která je jedna z nejvyšších v EU.

Historie

Kulturu a vývoj Portugalska ovlivnili Féničané, Kelti, Řekové, Kartaginci, Římané i Arabové. Od 11. Století probíhala na Pyrenejském poloostrově reconquista, tzn. znovudobytí poloostrova evropskou civilizací a vytlačení arabské kultury. Vznikla tak dvě křesťanská království – Španělsko a Portugalsko. Alfons I. Portugalský vystupoval jako portugalský král už v roce 1139. Díky zámořské expanzi ve 14. a 15. století získalo Portugalsko rozsáhlé koloniální državy. V roce 1580 vstoupilo do personální unie se Španělskem. Nezávislost byla uznána až po vzájemných bojích v roce 1668. Během napoleonských válek bylo napadeno a královský dvůr přesídlil do Ria de Janeira, kde zůstal až do roku 1820. V roce 1910 bylo Portugalsko vyhlášeno republikou. V roce 1926 došlo k vojenskému puči. Byl vyhlášen tzv. Estado Novo. V zemi byla zavedena autoritářská diktatura ve spojení s římskokatolickou církví, která trvala až do roku 1974. V současné době je Portugalsko pluralitní demokracií, členem EU, NATO a Eurozóny.

Přírodní podmínky

Severní část země pokrývají horská pásma. Nejvyšší Serra de Marão dosahuje téměř ke 2000 m n. m. Západ a jih tvoří nížiny se strmým skalnatým pobřežím. Souostroví Madeira a Azory jsou sopečného původu, je zde proto větší riziko zemětřesení. Na řekách Tejo, Douro a Guadiana je vybudováno velké množství kaskádových přehrad.

Na pobřeží Atlantského oceánu je podnebí oceánské, na jihu subtropické středomořské.

Měna

Portugalské escudo bylo v roce 1999 nahrazeno eurem.

Turistické zajímavosti

Hlavním městem Portugalska je Lisabon. V roce 1755 město zasáhlo zemětřesení, následováno požárem a tsunami, které způsobily konec portugalské námořní velmoci a daly tak vzniknout modernímu pravoúhlému Lisabonu.

Podél Atlantského pobřeží se nachází řada pláží. V jižní části se nachází nejnavštěvovanější a nejteplejší turistická oblast Algarve.

Navštěvované jsou také souostroví Madeira a Azorské ostrovy. Madeira je proslulá svou flórou, zavlažovacími kanály „levadas“, sopkami, vínem a každoročním květinovým festivalem. Z Madeiry se můžete replikou Kolumbovy Santa Marii plavit na blízký ostrov Porto Santo. Azory se skládají z devíti obydlených ostrovů. Můžete obdivovat rozsáhlé sopečné krátery „caldeiras“, lávové proudy, černé útesy, čedičové varhany, gotické stavby, sakrální stavby, okázalé anglosaské rezidence a lidové bílé domky s obrovskými komíny.

Gastronomie

Gastronomie v Portugalsku je rozmanitá, labužnická, překvapivá, hravá a plná kontrastů. Národním jídlem je treska neboli bacalhau. Existuje nepřeberné množství úprav, dokonce se říká, že Portugalci mají na každý den v roce jiný recept. Mezi další oblíbené ryby, většinou grilované dochucené jen citrónem a solí, patří dourada, corvina, sardinky, pescada a rabelo. Steaky se připravují z tuňáka a lososa. Specialitou Algarve je cataplana, směs mořských plodů, krevet, mušlí a krabů se zeleninou a směsí bylinek podávaná v tradičních měděných nádobách. Narazíte ale i na lahodné sýry, sušenou šunku z černých prasat, olivové oleje, vydatné polévky, mandlové cukroví atd. Zapíjet tyto dobroty můžete pivem, lehkým bílým vínem nebo portským.

TEST RATING