Velký okruh Řeckem

od 22 890
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Polopenze

Proč vybrat tento produkt

  • polopenze v ceně

Filtr

Anotace

svět starořeckých bájí a pohádkové místo Evropy

PLUSY zájezdu


Trasa

SOLUŇ - METEORA - THERMOPYLY - DELFY - OSIOS LOUKÁS - ATÉNY - ATTICKÉ POBŘEŽÍ - SOUNION - KORINT - MYKÉNY -TÍRYNS - NÁFPLIO - EPIDAUROS - OLYMPIA - B ZAKYNTHOS

Svozové trasy

Program tam letecky, zpět autobusem.

1. den

Z Brna a Prahy odlet na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Transfer na ubytování do hotelu s bazénem, večeře, nocleh.

2. den

Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Možnost pronájmu auta k poznávání ostrova. Večeře, nocleh.

3. den

Trajektem odplujeme z hlavního města ostrova Zakynthos na poloostrov Peloponés a vydáme se do Olympie (UNESCO), kolébky olympijských her, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Večer přijedeme na ubytování do hotelu ve středisku Tolo, večeře.

4. den

Po snídani pojedeme na celodenní výlet. Začátek dne bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru (UNESCO). Poté si prohlédneme Kyklopské hradby v Tírynsu a nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Návrat do hotelu v Tolu, večeře.

5. den

Po snídani si prohlédneme pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách (UNESCO), jež jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Další naší zastávkou bude Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu – „nejhříšnějšího starověkého města“. Opustíme peloponéské Řecko a vydáme se na pevninskou část. Mezníkem obou částí je právě Korint. Na ubytování a večeři přijedeme do Atén.

6. den

Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli (UNESCO), starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

7. den

Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání a přijedeme až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

8. den

Po snídani se rozloučíme s Aténami a vydáme se do významného antického města magicky umístěného ve svazích pohoří Parnas. Poznáme Delfy (UNESCO), považované za starověký střed země, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Na závěr dne nás u Thermopyl přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Večer přijedeme do hotelu ve městě Kalambaka, večeře.

9. den

Po snídani navštívíme „vznášející“ se kláštery v Meteoře (UNESCO), vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Vrátíme se nejen zpět k počátkům prvního kláštera do 11. století, ale dozvíme se také o životě mnichů i řádových sester, které i dnes kláštery obývají. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi na ubytování v Soluni. Večer si vychutnáme atmosféru tohoto druhého největšího města Řecka. Večeře.

10. den

Dnešní den věnujeme poznávání druhého největšího města Řecka.- Soluň (UNESCO). Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně – Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Budeme mít také čas na posezení v některé z místních kaváren nebo taveren i na nákup suvenýrů před návratem domů. V podvečer nasedneme do autobusu a vydáme se na cestu domů. Ti, kteří si připlatili odlet ze Soluně, odjedou individuálně transferem na letiště a odletí do Prahy/Vídně.

11. den

Příjezd do ČR přes Bratislavu, Břeclav do Brna v cca 17 hod, do Prahy 20h, následně do Plzně.

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos • letištní taxy a palivový příplatek • odbavené zavazadlo • transfery do hotelu a na letiště na Zakynthosu • trajekt ze Zakynthosu • dopravu autobusem z Řecka a dle programu • 9× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím • 9× polopenzi • průvodcovské služby během okruhu • služby delegáta na ostrově Zakynthos

Cena nezahrnuje

• jednolůžkový pokoj 4500 Kč • let - Soluň - Praha/Vídeň 3900 Kč • pobytová taxa cca 7 €/os/pobyt (platba v hotelech) • místní průvodci v archeologických areálech cca 25 €/os/pobyt • cestovní pojistění Uniqa Předpokládaná částka na vstupy cca 70 €.

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 4500 Kč • let - Soluň - Praha/Vídeň 3900 Kč • pobytová taxa cca 7 €/os/pobyt (platba v hotelech) • místní průvodci v archeologických areálech cca 25 €/os/pobyt Předpokládaná částka na vstupy cca 70 €. cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

Rozloha

Řecko, oficiálně Helénská republika, má rozlohu 131 940 km². Země leží v jižní Evropě na jihu Balkánského poloostrova a rozkládá se na řadě ostrovů v Egejském, Krétském, Thráckém, Středozemním a Jónském moři. Sousedí s Albánií, Makedonií, Bulharskem a Tureckem.

Obyvatelstvo

Řecko má 11,5 milionů obyvatel. Většina obyvatel vyznává řecké ortodoxní náboženství, 1,3% se hlásí k islámu. Podle statistických údajů v Řecku žije 1,15 milionu přistěhovalců. Jsou mezi nimi Albánci, Bulhaři, Rumuni, Ukrajinci, Pákistánci a Gruzínci.

Historie

Na pobřeží Egejského moře se rozvíjela první evropská civilizace (Minóané a Mykéňané). Kolem roku 800 př. n. l. začaly vznikat městské státy (např. Sparta, Athény), které získávaly kolonie po celém Středomoří. V roce 168 př. n. l. se stalo Řecko provincií Říma. Po rozpadu Říma se Řecko stalo součástí Západořímské, později Byzantské říše. V roce 1453 se celá říše ocitla pod nadvládou Osmanské říše, Řecko bylo postupně podmaňováno. Velká část řecké inteligence odešla do západní Evropy. Další velké skupiny obyvatel se přesunuly do hor a udrželi si tak svou nezávislost. Turci uznávali „millet“, tj. právní ochrana náboženských menšin. Přispěli tak k udržení etnické soudržnosti ortodoxních Řeků a zachování jejich kulturního i jazykového dědictví. V roce 1829 získalo Řecko nezávislost a bylo vyhlášeno Řecké království. Během 20. století Řecko postupně připojovalo sousední ostrovy s řecky mluvícím obyvatelstvem. V první světové válce získalo Makedonské provincie na severu. Ztratilo však Anatolii, anatolští Řekové byli přesídleni na západ, Turci žijící v Řecku do Turecka. Během druhé světové války bylo Řecko obsazeno Německem. V roce 1949 bylo potlačeno komunistické povstání, Řecko se vydalo cestou západu a stalo se členem NATO. V letech 1967 – 1974 byla nastolena vojenská diktatura, při které byl král donucen opustit zemi. Demokratické volby a referendum v roce 1974 ukončily vojenskou diktaturu a zrušily monarchii. Řecko se stalo parlamentní demokracií.

Přírodní podmínky

Řecko se rozkládá na rozsáhlé jižní části Peloponéského poloostrova a asi 3000 ostrovech včetně Kréty, Rhodu, Korfu, Lefkady, Zakynthosu, Kypru, Kósu, Santorini a řady dalších. Celková délka řeckého pobřeží je více než 15 000 km.

Okolo 80% povrchu země tvoří hory nebo kopce, které se označují souhrnně Helenidy. Horské pásmo pokračuje prostřednictvím Peloponésu, ostrovů Kythera a Antikythera až na ostrov Krétu. Nejvyšší horou je Mytikas v pohoří Olymp ve výšce 2917 metrů. Na západě Řecka najdeme jezera a mokřady. Sever tvoří pohoří Rodopy, které pokrývají rozsáhlé a husté lesy.

Asi polovinu řeckého území pokrývají lesy s bohatou flórou i faunou. Žije tu medvěd hnědý, rysy, vlci, srnci, divoké kozy, lišky a divoká prasata. V moři žijí tuleni, mořské želvy, žraloci, delfíni i krakatice.

Měna

Řeckou drachmu nahradilo v roce 2001 euro. Aktuální kurz je asi 25 Kč/€.

Turistické zajímavosti

Milovníci památek, historie a archeologických nalezišť si v Řecku přijdou na své. Zbytky antické civilizace číhají na každém rohu. Posvátný ostrov Délos skrývá Lví terasu a nádherné mozaiky. Delfy, kdysi nejposvátnější místo antického Řecka, ukrývají věštírnu. Město Olympie, které proslavily olympijské hry, nabízí Diův a Héřin chrám, Feidovu dílnu, sloupovou síň ozvěn a stadion. Nejznámější krétská lokalita Knossos bývala údajně domovem bájného Minotaura. Nejkrásnější místo Rhodu Lindos leží na samém vrcholu kopce a tvoří ho 21 metrů široké otevřené schodiště. Akropole, osídlená déle než pět tisíc let, vévodí celým čtyřmilionovým Aténám.

Kromě antických památek zde najdete i řadu jiných. Byzantské kláštery Meteora leží na vrcholcích skal. Původně jich bylo 25, dnes je v provozu šest.

Dovolená na ostrovech nabízí nevyčerpatelné kombinace moře a pláží, hor i památek. Nezáleží na tom, jestli si vyberete ostrov Rhodos, Paros, Krétu, Mykon, Délos, Santorini nebo jakýkoli jiný. Ať už relaxujete na pláži nebo proplouváte mezi ostrovy na plachetnici, více slunce a květin byste v Evropě sotva našli.

Častým cílem turistů se stává i sídlo bohů – Mytikas v pohoří Olymp. Hora má sedm vrcholků a leží v národním parku. K horským túrám zve i soutěska Samaria a pohoří na Krétě, na Kykladských ostrovech, ostrově Kos, Samos a dalších.

Gastronomie

Řecká kuchyně je rozmanitá, chutná a zdravá. Základem jsou zeleninové saláty, ryby, grilované maso, olivový olej, olivy, bylinky a vinný ocet. Charakteristické je velké množství předkrmů, nejznámější jsou tzatziki, dolmades, tj. listy mladého šťavnatého zelí, které se plní rýží čí mletým masem, a pečené kapie. Velmi oblíbeným hlavním chodem je gyros, pečené maso souvlaki nebo musaka. Oblíbeným desertem je baklava. Vše se zapíjí místními víny, koňakem Metaxa nebo anýzovou kořalkou Ouzo.

TEST RATING