Rumunsko - za perlami Transylvánie

od 11 890
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Polopenze

Proč vybrat tento produkt

  • cesta TAM bez nočního přejezdu
  • 4x večeře v ceně

Filtr

Anotace

výjimečné památky evropského středověku

Trasa

ARAD - SIBIU - PREDEAL - PELEŠ - BRAN - POIANA BRAŠOV - BRAŠOV - BUSTENI - BUCEGI - SINAIA - BUKUREŠŤ - SIGHISOARA

Svozové trasy

B: pouze Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, D, E, F, H

1. den

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Ubytujeme se ve městě ARAD.

2. den

Naší první zastávkou bude město SIBIU. Při procházce centrem budeme obdivovat mohutné opevnění s věžemi a tři půvabná náměstí v historickém centru. Ze Sibiu budeme pokračovat do Brašova a poté, co projedeme městem, se dostaneme do prostředí rumunských Karpat, do horského letoviska PREDEAL, kde se ubytujeme.

3. den

Po snídani navštívíme zámek PELEŠ, který je jedním z nejlépe zachovaných v Evropě. Poté pojedeme na návštěvu jednoho z Drákulových hradů – BRAN. Přes horské lyžařské středisko POIANA BRAŠOV přijedeme do největšího města Sedmihradska, BRAŠOVA. Po prohlídce města se vrátíme na ubytování.

4. den

Po snídani se vydáme do horského střediska BUSTENI, odkud vyjedeme lanovkou do pohoří BUCEGI. Od horní stanice lanovky u chaty Cabana Babele (2 200 m) přijdeme ke skalnímu útvaru Babelská sfinga. Odtud budou moci zájemci také podniknout kratší túry. Odpoledne sjedeme lanovkou zpět a odjedeme do letoviska SINAIA, zde navštívíme klášter a vychutnáme půvaby nejluxusnějšího horského střediska Rumunska. 

5. den

Po snídani podnikneme celodenní výlet do BUKUREŠTI. Během okružní jízdy se seznámíme s nejdůležitějšími pamětihodnostmi. Projdeme se také zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, budeme mít individuální volno. Cestou zpět se zastavíme ve Skanzenu rumunská vesnice. 

6. den

Po snídani se vydáme na návštěvu „perly Sedmihradska“ – města SIGHISOARA (UNESCO). Odpoledne odjedeme do ČR.

7. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 5× ubytování v hotelech ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 5× snídani, 4 x večeře, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 55 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 3 300 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Plánovaný odjezd z Brna - 08:00, předpokládaný příjezd do Brna 05:15. Uvedené údaje jsou orientační. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

Rozloha

Rumunsko se nachází v jihovýchodní Evropě. Jeho sever je převážně hornatý, zatímco jihu dominuje rozlehlé údolí povodí Dunaje. Poblíž Černého moře tato řeka tvoří deltu, která je přírodní rezervací pro bezpočet druhů místních a stěhovavých ptáků. Rozloha je 238 391 km², hlavní město je Bukurešť.

Obyvatelstvo

V Rumunsku žije 19 599 506 obyvatel. Přibližně 90 % z nich jsou Rumuni a 7 % obyvatelstva tvoří Maďaři.
Rumunština, stejně jako několik dalších jazyků v jižní Evropě, se vyvinula přímo z latiny, ačkoliv Rumunsko od jiných zemí, kde se mluví románskými jazyky, oddělují země, ve kterých se mluví slovanskými jazyky.

Historie

Původní obyvatelé Dákové byli poraženi v roce 106 Římany, území si však i poté ponechalo značnou míru samostatnosti.
Ve středověku bylo Rumunsko rozděleno do tří knížectví. První dvě, Valašsko a Moldávie, byla od 16. století závislé na Osmanské říši, Sedmihradsko bylo zprvu součástí Uher, v 16. století mělo na Osmanské říši větší míru samostatnosti, roku 1699 pak bylo znovu připojeno k Uhrám. Valašsko a Moldávie získaly roku 1829 autonomii, v roce 1858 se sjednotily a položily tak základ samostatnému Rumunsku, které vzniklo roku 1878.
Po 1. světové válce se Rumunsko rozšířilo o Sedmihradsko, Bukovinu a Besarábii, čímž vzniklo tzv. Velké Rumunsko.
Ve druhé světové válce Rumunsko bojovalo po boku Třetí říše. Rumuni přišli za druhé vídeňské arbitráže o severní Sedmihradsko, které bylo přiděleno expandujícímu Maďarsku.
Poté se Rumunsko stalo součástí komunistického východního bloku.
Diktátor Nicolae Ceauşescu, který zemi po léta vládl tvrdou rukou, byl svržen v roce 1989, odsouzen polním soudem a následně zastřelen i se svou manželkou.
Nově nabytá svoboda rumunskému lidu otevřela staronové a problematické otázky. K těm patřilo jak soužití se zhruba dvoumilionovou maďarskou menšinou, cesta k Evropě ale také i ekonomická situace.
Roku 2004 vstoupila země do NATO a roku 2007 společně s Bulharskem do Evropské unie.

Přírodní podmínky

Rumunsko leží v mírném podnebném pásu, převládá podnebí pevninské, i když se zde silně uplatňuje vliv Atlantského oceánu. Velká členitost reliéfu Rumunska má za následek značné podnebné rozdíly. S výškou klesá teplota a přibývá srážek. V celých Karpatech je horské podnebí.

Měna

Oficiální měnou Rumunska je rumunský leu (RON). Aktuální směnný kurz je asi 5,8 Kč / 1 RON. Ceny jsou v Rumunsku přibližně stejné jako u nás. Záleží na tom, kde se nacházíte a jaké máte požadavky na kvalitu zboží nebo služeb.

Turistické zajímavosti

Rumunsko patří k nejrozmanitějším zemím Evropy. To je dáno nejen krajinným rázem, ale také historií země coby hranice mezi Osmanskou říší a křesťanským světem. Oblasti jako Sedmihradsko a Dobrudža jsou natolik rozdílné, že si můžete připadat jako v úplně jiné zemi. Zatímco v sedmihradských městech si často při procházce uličkami připadáte jako na Malé Straně, Dobrudža, nazývaná též "okno do Levanty", je spíše podobná Orientu. Příjemný je fakt, že se v Rumunsku prosazují nacionalistické tendence jen ve zcela malé míře, a nesetkáte se tudíž s projevy netolerance vůči jiným etnikům.

Gastronomie

Skloubením toho nejlepšího z řeckého, maďarského, ruského, německého, tureckého kulinářského umu vznikla rumunská kuchyně, která si potrpí zejména na úpravy skopového, hovězího, vepřového i telecího masa.
K rumunským specialitám patří mleté maso pečené v zelných listech, dušené vepřové maso s česnekem a cibulí a koblihy se smetanou a tvarohem.
Maso se upravuje převážně na roštu, kterému Rumuni říkají grataru, který je umístěn nad dřevěným uhlím, nebo plynovými hořáky.
Vyhlášeným městem rumunské gastronomie je město Braila, pověstné mezi jinými i svou brynzou.

TEST RATING