Rumunsko - za perlami Transylvánie

od 15 990
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Polopenze

Proč vybrat tento produkt

  • cesta TAM bez nočního přejezdu
  • 4x večeře v ceně

Filtr

Anotace

výjimečné památky evropského středověku

Trasa

ARAD - SIBIU - PREDEAL - PELEŠ - BRAN - POIANA BRAŠOV - BRAŠOV - BUSTENI - BUCEGI - SINAIA - BUKUREŠŤ - SIGHISOARA

Svozové trasy

Žďár nad Sázavou 400 Kč, Jihlava 400 Kč, Velké Meziříčí 400 Kč, Velká Bíteš 300 Kč, Uherské Hradiště 400 Kč, Veselí nad Moravou 400 Kč, Strážnice 400 Kč, Hodonín 400 Kč, Břeclav 300 Kč, Zlín 500 Kč, Kroměříž 500 Kč, Vyškov 400 Kč, Přerov 500 Kč, Olomouc 500 Kč, Prostějov 500 Kč, Velká Bíteš – dálnice – zdarma, Velké Meziříčí – dálnice – zdarma, Jihlava – Pávov – zdarma, Hradec Králové 400 Kč.

1. den

Ubytujeme se ve městě Arad, které bylo založeno již v 11. století a bylo transylvánskou pevností. K dominantám města patří ortodoxní katedrála Narození sv. Jana Křtitele a katolická katedrála sv. Antonína z Padovy. U jednoho z památníků se dozvíme o tom, kým bylo „třináct mučedníků Aradu“ a proč se městu říká „maďarská Golgota“. Pokud nám zbude čas, vydáme se na procházku parky na březích řeky Mureš a podíváme se i k dalším pamětihodnostem tohoto města, v němž se mísí gotická, barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.

2. den

Po snídani nás čeká cesta za objevováním pokladů oblasti Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím podivných zámků knížete Drákuly, ale také územím, na kterém se nacházejí zajímavá saská města, selské pevnosti a typické rumunské a maďarské vesnice. Naší první zastávkou bude město Sibiu, které je považováno za nejdůležitější město Sedmihradska a v roce 2007 bylo prohlášeno městem Evropské kultury. Při procházce centrem budeme obdivovat mohutné opevnění s věžemi (z původních 39 se dochovalo 9) a tři půvabná náměstí v historickém centru – Piata Mare, Piata Mica, Piata Huet. Zastavíme se u budovy Staré radnice, Brukenthalova barokního paláce, navštívíme evangelický farní kostel ze 16. století, v jehož kryptě je uloženo tělo Drákulova syna – Mircey Zlého, kterého ubodali před tímto kostelem. Projdeme se po prvním železném mostě Rumunska, kde se také dozvíme, proč se mu říká Lhářův most. Prohlédneme si i ortodoxní katedrálu, která je zmenšeninou Agia Sofia v Istanbulu. Ze Sibiu budeme pokračovat do Brašova a poté, co projedeme městem, se dostaneme do krásného prostředí rumunských Karpat, do horského letoviska Predeal, kde se ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt. Večeře v hotelu.

3. den

Po snídani navštívíme jeden z patnácti nejkrásnějších a nejluxusnějších zámků na světě, zámek Peleš nacházející se v letovisku Sinaia, který dal postavit král Carol I. Ve 160 pokojích a sálech najdeme vzácný nábytek, obrazy a zbraně, řezby ze dřeva a ze slonoviny, orientální koberce a gobelíny. Zámek je jedním z nejlépe zachovaných v Evropě a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumunských muzeí s mimořádně cennými sbírkami. Nahlédneme také k zámečku Pelišor – „Malý Peleš“, který se nachází jen pár kroků opodál. Poté pojedeme na návštěvu jednoho z Drákulových hradů – Bran, kde prý nocoval sám kníže Vlad Tepes (Drákula), a který se stal populární zejména díky knize „Hrabě Drákula“ od Brama Stokera. Přes horské lyžařské středisko Poiana Brašov přijedeme do největšího města Sedmihradska, Brašova, které je také nazýváno „rumunský Salzburg“. Při příjezdu z vyhlídky uvidíme panorama města. Prohlédneme si historické jádro města, kterému vévodí budovy Staré radnice a Černý kostel. Pár kroků od náměstí se nachází brána Poarta Schei i nejužší ulička v Rumunsku Strada Sforii. Návrat na ubytování, večeře.

4. den

Po snídani přejedeme do blízkého horského střediska Busteni, odkud vyjedeme lanovkou (případně místními taxíky) do pohoří Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty Cabana Babele (2 200 m) to budeme mít jen kousíček k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako Babelská sfinga, od níž se nám naskytne nádherný výhled do okolí. Od Babelské sfingy budou moci zájemci také podniknout kratší túry, nebo jen tak vnímat krásy kolem. Odpoledne sjedeme lanovkou zpět do Busteni a odjedeme do letoviska Sinaia, zde navštívíme klášter a vychutnáme půvaby nejluxusnějšího horského střediska Rumunska, které se nazývá „Perlou Karpat“. Večer se vrátíme se na ubytování, večeře.

5. den

Po snídani podnikneme celodenní výlet do rumunského hlavního města Bukurešť, které získalo v minulosti přídomek „Paříž východu“. Během okružní jízdy se seznámíme s nejdůležitějšími pamětihodnostmi. Pojedeme bulvárem Kiseleva a třídou Calea Victoriei, uvidíme Vítězný oblouk, Královský palác, náměstí Revoluce, překrásné Atheneum i druhou největší budovu na světě – Palác Parlamentu vybudovaný za vlády Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde budeme mít i čas vychutnat starobylou atmosféru tohoto velkoměsta ve svém volném čase. Cestou zpět se ještě zastavíme ve Skanzenu rumunské vesnice. Návrat na ubytování v Predealu, večeře.

6. den

Po snídani se vydáme na návštěvu „perly Sedmihradska“ – města Sighisoara (UNESCO), které je jedním z největších a dodnes obydlených středověkých hradů. Celé město bylo obehnáno hradbami, z nichž se zachovalo devět obranných věží. Doménou města je věž s velkým orlojem s pohybujícími se figurkami, která se tyčí při hlavním vjezdu do pevnosti. Nalezneme zde také dům, kde se prý narodil kníže Vlad Tepes, který už po několik století straší po světě pod maskou Drákuly. Odpoledne odjedeme do ČR.

7. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 5× ubytování v hotelech ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 5× snídani, 4 x večeře, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 60 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 3 400 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Plánovaný odjezd z Brna - 08:00, předpokládaný příjezd do Brna 04:30 Uvedené údaje jsou orientační. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

Rozloha

Rumunsko se nachází v jihovýchodní Evropě. Jeho sever je převážně hornatý, zatímco jihu dominuje rozlehlé údolí povodí Dunaje. Poblíž Černého moře tato řeka tvoří deltu, která je přírodní rezervací pro bezpočet druhů místních a stěhovavých ptáků. Rozloha je 238 391 km², hlavní město je Bukurešť.

Obyvatelstvo

V Rumunsku žije 19 599 506 obyvatel. Přibližně 90 % z nich jsou Rumuni a 7 % obyvatelstva tvoří Maďaři.
Rumunština, stejně jako několik dalších jazyků v jižní Evropě, se vyvinula přímo z latiny, ačkoliv Rumunsko od jiných zemí, kde se mluví románskými jazyky, oddělují země, ve kterých se mluví slovanskými jazyky.

Historie

Původní obyvatelé Dákové byli poraženi v roce 106 Římany, území si však i poté ponechalo značnou míru samostatnosti.
Ve středověku bylo Rumunsko rozděleno do tří knížectví. První dvě, Valašsko a Moldávie, byla od 16. století závislé na Osmanské říši, Sedmihradsko bylo zprvu součástí Uher, v 16. století mělo na Osmanské říši větší míru samostatnosti, roku 1699 pak bylo znovu připojeno k Uhrám. Valašsko a Moldávie získaly roku 1829 autonomii, v roce 1858 se sjednotily a položily tak základ samostatnému Rumunsku, které vzniklo roku 1878.
Po 1. světové válce se Rumunsko rozšířilo o Sedmihradsko, Bukovinu a Besarábii, čímž vzniklo tzv. Velké Rumunsko.
Ve druhé světové válce Rumunsko bojovalo po boku Třetí říše. Rumuni přišli za druhé vídeňské arbitráže o severní Sedmihradsko, které bylo přiděleno expandujícímu Maďarsku.
Poté se Rumunsko stalo součástí komunistického východního bloku.
Diktátor Nicolae Ceauşescu, který zemi po léta vládl tvrdou rukou, byl svržen v roce 1989, odsouzen polním soudem a následně zastřelen i se svou manželkou.
Nově nabytá svoboda rumunskému lidu otevřela staronové a problematické otázky. K těm patřilo jak soužití se zhruba dvoumilionovou maďarskou menšinou, cesta k Evropě ale také i ekonomická situace.
Roku 2004 vstoupila země do NATO a roku 2007 společně s Bulharskem do Evropské unie.

Přírodní podmínky

Rumunsko leží v mírném podnebném pásu, převládá podnebí pevninské, i když se zde silně uplatňuje vliv Atlantského oceánu. Velká členitost reliéfu Rumunska má za následek značné podnebné rozdíly. S výškou klesá teplota a přibývá srážek. V celých Karpatech je horské podnebí.

Měna

Oficiální měnou Rumunska je rumunský leu (RON). Aktuální směnný kurz je asi 5,8 Kč / 1 RON. Ceny jsou v Rumunsku přibližně stejné jako u nás. Záleží na tom, kde se nacházíte a jaké máte požadavky na kvalitu zboží nebo služeb.

Turistické zajímavosti

Rumunsko patří k nejrozmanitějším zemím Evropy. To je dáno nejen krajinným rázem, ale také historií země coby hranice mezi Osmanskou říší a křesťanským světem. Oblasti jako Sedmihradsko a Dobrudža jsou natolik rozdílné, že si můžete připadat jako v úplně jiné zemi. Zatímco v sedmihradských městech si často při procházce uličkami připadáte jako na Malé Straně, Dobrudža, nazývaná též "okno do Levanty", je spíše podobná Orientu. Příjemný je fakt, že se v Rumunsku prosazují nacionalistické tendence jen ve zcela malé míře, a nesetkáte se tudíž s projevy netolerance vůči jiným etnikům.

Gastronomie

Skloubením toho nejlepšího z řeckého, maďarského, ruského, německého, tureckého kulinářského umu vznikla rumunská kuchyně, která si potrpí zejména na úpravy skopového, hovězího, vepřového i telecího masa.
K rumunským specialitám patří mleté maso pečené v zelných listech, dušené vepřové maso s česnekem a cibulí a koblihy se smetanou a tvarohem.
Maso se upravuje převážně na roštu, kterému Rumuni říkají grataru, který je umístěn nad dřevěným uhlím, nebo plynovými hořáky.
Vyhlášeným městem rumunské gastronomie je město Braila, pověstné mezi jinými i svou brynzou.

TEST RATING
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.