Legendární norské fjordy - okruh jižním Norskem

od 25 490
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně
Novinka

Proč vybrat tento produkt

  • GARANCE REALIZACE
  • možnost doobsazení - muž

Filtr

Trasa

HIRTSHALS - KRISTIANSAND - GRIMSTAD - LINDESNES - SKAGERRAK - FLEKKEFJORD - NORDSJØRUTA - SVERD I FJELL - RYFAST - LYSEJFORD - PREIKESTOLEN - STAVANGER - BERGEN - FLØYEN - ULRIKEN - VOSS - MYRDAL - FLAMBANA - KJOSFOSS - FLAM - SOGNEFJORD - NÆRØYFJORD - AURLANDSFJORDEN - GUDVANGEN - VIKINGSKÁ VESNICE - STALHEIMSFOSSEN - SKJERVFOSSEN - HARDANGERBRUA - ODDA - VIDFOSS - LATEFOSSEN - ROLDAL STAVKYRKJE - HEDDAL - OSLO - SVINESUND - TRELLEBORG - ROSTOCK

Svozové trasy

A, B, D, E, E1

1. den

Odjezd z Brna v odpoledních hodinách, cesta přes Německo do Dánska.

2. den

Čeká nás cesta Dánskem a Jutským poloostrovem až do města HIRTSHALS na severu Dánska. Před naloděním na trajekt do Norska si městečko krátce prohlédneme, případně navštívíme jedinečné akvárium Severního moře. V odpoledních hodinách přejedeme trajektem do Skandinávie, vylodíme se v Norsku a ubytujeme se v okolí KRISTIANSAND. V případě dostatku času si města prohlédneme.

3. den

Poznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech, zahájíme v městě GRIMSTAD. Spatříme historické centrum plné úzkých uliček s muzeem norského básníka Henrika Ibsena Ibsenhuset. Poté budeme pokračovat ke slavnému majáku LINDESNES, který nalezneme na nejjižnějším cípu Norska. Od roku 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu SKAGERRAK, spojujícího Severní a Baltské moře. Čeká na nás také návštěva správního centra kraje Agder, města FLEKKEFJORD se známým kostelem a nádražím pro historické šlapací drezíny. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska NORDSJØRUTA s množstvím příkrých skal a vodopádů přijedeme ke Stavangeru na ubytování. Předtím ještě podnikneme krátkou zastávku u monumentu SVERD I FJELL (Meče ve skále), který připomíná bitvu u Hafrsfjordu z roku 872, kdy král Harald Krásnovlasý sjednotil Norsko.

4. den

Po snídani projedeme supermoderním podmořským tunelem RYFAST a vydáme se poznávat krásy LYSEJFORDU, který měří 42 km a jeho skalní stěny padají do vody z výšky přes 1000 m n. m. Čeká nás středně náročný výšlap k největšímu symbolu celého Norska, legendární skalní vyhlídkové plošině PREIKESTOLEN (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne se vrátíme do STAVANGERU a bude následovat prohlídka historického centra s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Na ubytování přijedeme ve večerních hodinách.

5. den

Ráno se ve Stavangeru nalodíme na trajekt a poplujeme VYHLÍDKOVOU PLAVBOU podél členitého západního pobřeží Norska. Odpoledne se vylodíme ve druhém největším norském městě a přístavu BERGEN (UNESCO). Město je obklopené horami, malými nížinami, zálivy a mořem. Jeho symbolem je sedm hor (De syv fjell) a místní obyvatelé je uctívají například každoročním přechodem. Dokonce jsou znázorněny i v samotném erbu města, což podtrhuje fakt jeho spjatosti se sice drsnou, ale zato nádhernou severskou přírodou. Město je významným přístavem středověké Hanzy. Vyhlášenou je přístavní čtvrť Bryggen se starými hanzovními domy. Budeme mít dostatek volného času k individuálnímu program a poté vyjedeme lanovkou na horu FLØYEN, případně absolvujeme pěší výstup na horu ULRIKEN (643 m). Odměnou nám bude fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy. Na ubytování přijedeme ve večerních hodinách.

6. den

Po snídani ve městečku VOSS nastoupíme na vlak, který nás doveze nádhernou krajinou do horské stanice MYRDAL, kde na nás čeká opravdová lahůdka. Přestoupíme na technické mistrovské dílo - železnici FLAMBANA, označovanou za nejkrásnější železnici světa. Pojedeme po jedné z nejstrmějších železničních tratí s adhezním provozem, během cesty se budeme kochat úchvatnou přírodou, řekami, údolími a horami, spatříme nádherný vodopád KJOSFOSS a postupně budeme sjíždět do údolí, do městečka FLAM. Zde si prohlédneme místní muzeum železnice, projdeme se po okraji fjordu a přesedneme na vyhlídkovou loď, kterou poplujeme přes ramena nejdelšího norského fjordu - 200 km dlouhého SOGNEFJORDU. Proplouvat budeme dramatickou a absolutně panenskou přírodou přes NÆRØYFJORD a AURLANDSFJORDEN (UNESCO). Vystoupíme ve městečku GUDVANGEN, kde budeme moct navštívit VIKINGSKOU VESNICI - repliku původních norských obyvatel. Před příjezdem na ubytování se krátce zastavíme u vodopádu STALHEIMSFOSSEN.

7. den

V ranních hodinách zavítáme k vodopádu SKJERVFOSSEN. Po přejetí visutého silničního mostu HARDANGERBRUA přes Hardangerfjord zastavíme ve městečku ODDA na konci fjordu. Následně spatříme vodopády VIDFOSS i mohutné vodopády se dvěma rameny LATEFOSSEN. Prohlédneme si ROLDAL STAVKYRKJE - jeden z nejstarších dřevěných sloupových kostelů v Norsku. Cestou zastavíme i u úplně největšího dřevěného kostela Norska v HEDDALU. V podvečer navštívíme pulzující město DRAMMEN na břehu nedotčené řeky Drammenselva, která je známá lovem lososů. Přes řeku projdeme přes most Ypsilon. Odjedeme směrem na ubytování do oblasti Osla.

8. den

Po snídani si prohlédneme centrum hlavního norského města OSLA. Jde o prosperující město na pobřeží překrásného zálivu Oslofjord. Spatříme královský palác, parlament, budovu moderní radnice obloženou pálenými cihlami, supermoderní výstavbu přístavu či si odpočineme na pěší zóně plné obchodů a občerstvení. Uvidíme také jedinečnou moderní budovu Opery, která má připomínat ledovou kru pomalu se potápějící do fjordu. Odpoledne se vypravíme na jih Norska přes SVINESUND, jedinečný most přes hraniční fjord, na jehož stavbě se podíleli čeští odborníci. Večer přijedeme do jihošvédského přístavu TRELLEBORG a čeká nás noční trajekt do Německa (cca 7-8 hodin plavby).

9. den

Ráno přijedeme do ROSTOCKU a přes Německo budeme pokračovat do ČR. Příjezd do Brna v pozdních odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem, trajekty, 6x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 6x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 2 000 NOK.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (4 990 Kč), lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu Trelleborg - Rostock (zpět) - 1 000 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Skandinávie označuje oblast zemí v severní Evropě se společným etno-kulturním dědictvím a jazykem. Zahrnuje království dánské, švédské a norské. Norsko a Švédsko se rozkládají na Skandinávském poloostrově a zasahují až za severní polární kruh. Díky Golfskému proudu mají však relativně mírné podnebí. Dánsko leží na Jutském poloostrově. Pobřeží všech zemí obklopuje řada menších i větších ostrovů, z nichž některé jsou osídlené, jiné neosídlené. K Norsku dále patří např. ostrovy Lofoty, Vestraly a Špicberky, ke Švédsku Gotland a Öland, k Dánsku Grónsku a Faerské ostrovy.

Obyvatelstvo

V Norsku žije 4,7 mil. obyvatel, ve Švédsku 9,4 mil. a v Dánsku 5,5 mil. V zemích žije velké množství imigrantů nejrůznějších etnik. Drtivá většina obyvatel žije ve městech a v okolí velkých aglomerací, ve Švédsku a Norsku navíc v jižních částech země. Vznikají tak kilometry a kilometry silnic obklopených lesy bez sebemenší známky osídlení.

Historie

Většinu Skandinávie tvoří Skandinávci, ve středověku známí jako Seveřané neboli Vikingové. V 8. - 11. století podnikali loupeživé výpravy. Plenili pobřeží Británie, Francie, Irska, Středozemního moře, Finska, po Volze dopluli až do arabských zemí a po Dněpru do Černého moře a Byzance. Postupně osídlili Faerské ostrovy, Orkneje, Island, Grónsko a okolo roku 985 dopluli do Ameriky.

Ve 12. století nahradilo bohatou a propracovanou severskou mytologii křesťanství. Norsko roku 1380 vstoupilo do personální unie s Dánskem, s nímž zůstalo spojeno až do roku 1814. V roce 1397 se se Švédskem sjednotili do Kalmarské unie. Švédsko se odpojilo v roce 1521, kdy Gustav I. Vasa založil samostatný stát. V roce 1814 Norsko vstupuje do personální unie se Švédskem.

Švédsko zůstalo neutrální během světových válek a ani dnes není členem žádné vojenské aliance. Roku 1995 vstoupilo do EU. Je konstituční monarchií v čele s králem Carlem XI. Gustav z dynastie Bernadottů, který se v zemi těší velké oblibě.

Dánsko bylo od roku 1940 až do roku 1945 okupováno nacistickým Německem. Stalo se členem NATO a v roce 1973 vstoupilo do EU. Je konstituční monarchií v čele s královnou Markétou II. z rodu Oldenburků.

Samostatné Norsko vzniklo roku 1905. V roce 1940 bylo obsazeno Německem a bylo okupováno až do roku 1945. Po válce vstoupilo do NATO. Je konstituční monarchíí v čele s králem Haraldem V.

Přírodní podmínky

Celým Norskem se od jihu na sever táhne Skandinávské pohoří s nejvyšší horou Galdhøpiggen (2.469 m.). Nachází se zde i největší evropský kontinentální ledovec Jostedalsbreen. Západní pobřeží je členité, příkré, s mnoha fjordy, ostrovy a zálivy. Norsko by mohlo být, podobně jako Finsko, nazýváno „Zemí tisíců jezer“. Mezi největší patří jezero Mjøsa.

Kromě zemědělského jihu většinu Švédska pokrývají lesy. Na západě se rozkládá Skandinávské pohoří. Najdete zde přes 90 tisíc jezer, největší z nich jsou Vänern a Vättern.

Dánsko se rozkládá na Jutském poloostrově a na 443 ostrovech. Povrch země je rovinatý, průměrná nadmořská výška je 30 m. n. m. Nejvyšší bod Møllehøj měří 171 m. Západ pokrývají vřesoviště a rašeliniště.

Díky teplému Golfskému proudu má Norsko i Švédsko mírné podnebí. Severně od polárního kruhu v letní dny slunce vůbec nezapadá, v zimě naopak vůbec nevychází. Dánské podnebí je oceánské s chladnými léty a deštivými zimami.

Všechny skandinávské země mají aktivní politiku ochrany životního prostředí. Najdete v nich velké množství národních parků a chráněných území.

Měna

Oficiální měnou Dánska je dánská koruna. Aktuální kurz se pohybuje cca 3,30 Kč/DKK.

Oficiální měnou Švédska je švédská koruna. Aktuální kurz se pohybuje cca 2,70 Kč/SEK.

Oficiální měnou Norska je norská koruna. Aktuální kurz se pohybuje cca 3,20 Kč/NOK.

Přestože jsou Dánsko a Švédsko členem EU, eurem se dá platit zcela výjimečně.

Turistické zajímavosti

Norsko symbolizuje zemi tisíců vodopádů, nekonečných fjordů, modravých ledovců, divokých řek, strmých vrcholů, hlubokých lesů, ale i úrodných údolí, malebných jezer a březových lesů. Díky divoké rozmanité kráse a malé hustotě osídlení je příroda největším norským bohatstvím. Můžete obdivovat řadu evropských „nej“ - největší náhorní plošinu jezernatou Hardangerviddu, největší pevninský ledovec Jostedalsbreen, nejdelší a nejhlubší fjord Sognefjord, nejkrásnější fjord Geirangerfjord. Můžete se toulat po horách, raftovat, lyžovat, rybařit, objíždět ostrovy nebo překročit polární kruh. Nezapomeňte navštívit Oslo, Trondheim, Stěnu a cestu trollů, jezero Gjende, Lillehammer a spoustu dalších!

Polární noci, nekonečné hvozdy, hory a kopce, nekonečné množství jezer, stáda sobů a prastaré památky nejen z dob Vikingů – to všechno je Švédsko. Ať už zamíříte do velkých měst nebo na venkov, vždy něco objevíte. Švédsko je plné malých muzeí a skanzenů. Navštivte Stockholm - Benátky severu, riviéru v Molmö, Göteborg, pohřební mohyly v Gamla Uppsale, Göta kanál, měděné doly ve Falunu, příjemné jižní Švédsko, kraj tradic Dalarnu a další.

Přestože je Dánsko rovinaté, má určitě co nabídnout. Za povšimnutí stojí Kodaň, její Malá mořská víla a squatterská čtvrť Christiania, mys Grenen, kde probíhá hranice mezi Severním a Baltským mořem, lagunová jezera na severu, most přes Velký Belt – 2. nejdelší visutý most na světě, fjordy a ostrovy, Helsingor s opevněným zámkem Kronborgem – dějištěm Shakespearova dramatu Hamlet, opevněné protipirátské kostely a další. Pro děti Dánsko nabízí zábavní park Legoland a Tivoli – nejstarší zábavní park v Evropě.

TEST RATING
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.