Norsko - zlatá cesta severu

od 16 046
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Hradec Králové, Letiště Václava Havla Praha, Litomyšl , Pardubice, Praha, Svitavy, Vysoké Mýto ,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • možnost kombinované dopravy BUS/LET

Filtr

Anotace

toulky krajinou nezapomenutelných hor, divokých řek, hlubokých fjordů a půlnočního slunce

Trasa

IDDEFJORD - OSLO - GJOVIK - LILLEHAMMER - ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN - DOMBAS - SOUTĚSKA ROMSDALEN - STĚNA TROLLŮ - CESTA TROLLŮ - ORLÍ STEZKA - GEIRANGERFJORD - DALSNIBBA - JOSTEDALSBREEN - BRIGSDALSBREEN - SOGNEFJORD - TVINDEFOSS - BERGEN - FLØYEN - GEILO - HOLMENKOLLEN - VORINGFOSSEN - BYGDØY

Svozové trasy

BRNO, PRAHA

1. den

PROGRAM A - Odjezd z Brna v dopoledních hodinách. Tranzit přes Německo na trajekt do Skandinávie. Nejprve nás čeká plavba do přístavu Trellborgu. Možnost ubytování ve 4lůžk. kajutách.

2. den

Podél západního pobřeží Švédska zamíříme k IDDEFJORDU, budeme pokračovat směr Svinesund a necháme se unést kouzlem severské přírody. Naši první zastávkou bude OSLO, norská metropole ležící u stejnojmenného fjordu. V Oslu se seznámíme např. s Královským palácem, Parlamentem, budovou Opery, katedrálou, přístavem, pevností Akershus a také obrovskou cihlovou radnicí, v níž se každý rok 10. prosince předává Nobelova cena míru. Pozoruhodnou atrakcí města je Vigelandův park - sochařská zahrada plná plastik, které znázorňují koloběh lidského života.V Oslu se také ubytujeme.
PROGRAM C - Odlet z Prahy v podvečerních hodinách, přílet do Osla, transfer na hotel, připojení ke skupině na na ubytování v Oslu. Dále společný program A, C.

3. den

Po snídani odjedeme do GJOVIKU, který spolu s Hamarem a Lillehammerem patří mezi města, ležící na březích největšího norského jezera Mjøsa. V roce 1994 se zde v rámci zimních olympijských her konaly hokejové turnaje. Hrálo se ve zdejší hale, která je vytesána 120 m hluboko ve skále. Gjøvik proslul také díky sklářskému průmyslu. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, „srdce Norska“, mohutné údolí GUDBRANDSDALEN. Dojedeme do Dombasu a podél divoké řeky Rauma se vydáme do monumentální soutěsky ROMSDALEN, na úpatí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě. Ubytujeme se.

4. den

Na programu dnešního dne je “Zlatá cesta Severu“ - divoké údolí Romsdalen, jenž lemují rozeklané vrcholy a vodopády. Zastavíme se u nejvyšší kolmé stěny Evropy - STĚNY TROLLŮ. Vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Překonáme Nordalsfjord a ORLÍ STEZKOU dojedeme do městečka GEIRANGER, ležícího v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáme při vyhlídkové plavbě. Poté vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1 440 m n.m.) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, strmé stěny s desítkami nádherných vodopádů. Ubytujeme se.

5. den

Dnes nás čeká vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN, resp. k jeho ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. Přejedeme k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Zastavíme u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS, který je vysoký 152 metrů a proslulý svou krásou. Odjedeme na ubytování.

6. den

Dnes si prohlédneme BERGEN (UNESCO), druhé největší město Norska. Uvidíme historické centrum města, zažijeme neopakovatelnou atmosféru místního trhu, zhlédneme unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, starou čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, fakultativně budeme mít možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku FLØYEN, ze které je vidět centrum města jako na dlani (na vyhlídku je možné vystoupat i pěšky) nebo podniknout návštěvu známého akvária. Vrátíme se na ubytování.

7. den

Po snídani budeme pokračovat podél impozantních vodopádů VORINGFOSSEN, který padá do hloubky 145 metrů až do GEILO, střediska zimních sportů. Přejedeme největší evropskou náhorní plošinu Hardangervidda a zbytek dne věnujeme prohlídce Osla. Navštívíme Vigelandův park (v parku si můžeme prohlédnout 192 sousoší G. Vigelanda, které obsahují více než 600 figur, všechny jsou vyvedeny v životní či nadživotní velikosti). Poté vyjedeme do dějiště zimní olympiády v HOLMENKOLLENU, kde se zastavíme u nově postaveného skokanského můstku a užijeme si překrásného panoramatického výhledu na Oslo, kde se ubytujeme.

8. den

PROGRAM A - Dopoledne dokončíme naši prohlídku Osla, seznámíme se s poloostrovem muzeií BYGDØY, kde se nachází celá řada poutavě zpracovaných muzeí. Jedno je věnované Vikingům, druhé známému dobrodruhovi Thoru Heyerdahlovi, další lodi Fram, na níž se plavil mj. Fridtjof Nansen nedaleko severního pólu a Roald Amundsen k pólu jižnímu. V poledne odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa budeme pokračovat do ČR.
PROGRAM C - Dopoledne prohlídka Osla, v poledních hodinách transfer na letiště a dle letového řádu odlet do Prahy.

9. den

Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

Program A - dopravu lux. autobusem, svoz/rozvoz - Brno-Praha-Brno, trajekty do Skandinávie a zpět, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani, služby průvodce, pojištění CK. Program C - leteckou přepravu Praha – Oslo - Praha vč. let. tax, transfery z/na letiště, dopravu lux. autobusem v Norsku, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování v hostelu, 1x ubytování v chatkách, 5x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord

Příplatky

Program A - 2lůžkový pokoj - 5 nocí v hostelu - 2 300 Kč/osoba, 5x večeře - 2 900 Kč (min.10 osob), 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět 1 600 Kč, cestovní pojištění Uniqa. Program C - 2lůžkový pokoj - 5 nocí v hostelu - 2 300 Kč/osoba, 4x večeře - 2 300 Kč (min.10 osob), cestovní pojištění Uniqa.

Ubytování

hostely – 2 a 4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka - možnost vaření, k dispozici místnost s TV, společenská místnost. 1x ubytování v norském kempu – luxusně vybavené chatky se čtyřmi lůžky, některé velké chatky apartmánového typu, oddělené 2lůžkové pokoje. K dispozici lednice, vařič a varná konvice. Ložní prádlo v hostelech cca 180 NOK a v chatce cca 120 NOK - platby na místě (variantně je možné mít vlastní povlečení). V Oslu (ubytování první a poslední noc) nabízíme možnost připlatit si ubytování v hotelu *** 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.

Poznámka

Program A: Plánované překročení hranic ČR (cesta TAM) - cca 14:00 hod., (cesta zpět) - cca 13:00 hod.
Program C: Přeprava zavazadel: 1 x zavazadlo na osobu do 20kg + 10kg zavazadlo příruční, max.rozměr 55x40x23 cm
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

Rozloha

Skandinávie označuje oblast zemí v severní Evropě se společným etno-kulturním dědictvím a jazykem. Zahrnuje království dánské, švédské a norské. Norsko a Švédsko se rozkládají na Skandinávském poloostrově a zasahují až za severní polární kruh. Díky Golfskému proudu mají však relativně mírné podnebí. Dánsko leží na Jutském poloostrově. Pobřeží všech zemí obklopuje řada menších i větších ostrovů, z nichž některé jsou osídlené, jiné neosídlené. K Norsku dále patří např. ostrovy Lofoty, Vestraly a Špicberky, ke Švédsku Gotland a Öland, k Dánsku Grónsku a Faerské ostrovy.

Obyvatelstvo

V Norsku žije 4,7 mil. obyvatel, ve Švédsku 9,4 mil. a v Dánsku 5,5 mil. V zemích žije velké množství imigrantů nejrůznějších etnik. Drtivá většina obyvatel žije ve městech a v okolí velkých aglomerací, ve Švédsku a Norsku navíc v jižních částech země. Vznikají tak kilometry a kilometry silnic obklopených lesy bez sebemenší známky osídlení.

Historie

Většinu Skandinávie tvoří Skandinávci, ve středověku známí jako Seveřané neboli Vikingové. V 8. - 11. století podnikali loupeživé výpravy. Plenili pobřeží Británie, Francie, Irska, Středozemního moře, Finska, po Volze dopluli až do arabských zemí a po Dněpru do Černého moře a Byzance. Postupně osídlili Faerské ostrovy, Orkneje, Island, Grónsko a okolo roku 985 dopluli do Ameriky.

Ve 12. století nahradilo bohatou a propracovanou severskou mytologii křesťanství. Norsko roku 1380 vstoupilo do personální unie s Dánskem, s nímž zůstalo spojeno až do roku 1814. V roce 1397 se se Švédskem sjednotili do Kalmarské unie. Švédsko se odpojilo v roce 1521, kdy Gustav I. Vasa založil samostatný stát. V roce 1814 Norsko vstupuje do personální unie se Švédskem.

Švédsko zůstalo neutrální během světových válek a ani dnes není členem žádné vojenské aliance. Roku 1995 vstoupilo do EU. Je konstituční monarchií v čele s králem Carlem XI. Gustav z dynastie Bernadottů, který se v zemi těší velké oblibě.

Dánsko bylo od roku 1940 až do roku 1945 okupováno nacistickým Německem. Stalo se členem NATO a v roce 1973 vstoupilo do EU. Je konstituční monarchií v čele s královnou Markétou II. z rodu Oldenburků.

Samostatné Norsko vzniklo roku 1905. V roce 1940 bylo obsazeno Německem a bylo okupováno až do roku 1945. Po válce vstoupilo do NATO. Je konstituční monarchíí v čele s králem Haraldem V.

Přírodní podmínky

Celým Norskem se od jihu na sever táhne Skandinávské pohoří s nejvyšší horou Galdhøpiggen (2.469 m.). Nachází se zde i největší evropský kontinentální ledovec Jostedalsbreen. Západní pobřeží je členité, příkré, s mnoha fjordy, ostrovy a zálivy. Norsko by mohlo být, podobně jako Finsko, nazýváno „Zemí tisíců jezer“. Mezi největší patří jezero Mjøsa.

Kromě zemědělského jihu většinu Švédska pokrývají lesy. Na západě se rozkládá Skandinávské pohoří. Najdete zde přes 90 tisíc jezer, největší z nich jsou Vänern a Vättern.

Dánsko se rozkládá na Jutském poloostrově a na 443 ostrovech. Povrch země je rovinatý, průměrná nadmořská výška je 30 m. n. m. Nejvyšší bod Møllehøj měří 171 m. Západ pokrývají vřesoviště a rašeliniště.

Díky teplému Golfskému proudu má Norsko i Švédsko mírné podnebí. Severně od polárního kruhu v letní dny slunce vůbec nezapadá, v zimě naopak vůbec nevychází. Dánské podnebí je oceánské s chladnými léty a deštivými zimami.

Všechny skandinávské země mají aktivní politiku ochrany životního prostředí. Najdete v nich velké množství národních parků a chráněných území.

Měna

Oficiální měnou Dánska je dánská koruna. Aktuální kurz se pohybuje cca 3,30 Kč/DKK.

Oficiální měnou Švédska je švédská koruna. Aktuální kurz se pohybuje cca 2,70 Kč/SEK.

Oficiální měnou Norska je norská koruna. Aktuální kurz se pohybuje cca 3,20 Kč/NOK.

Přestože jsou Dánsko a Švédsko členem EU, eurem se dá platit zcela výjimečně.

Turistické zajímavosti

Norsko symbolizuje zemi tisíců vodopádů, nekonečných fjordů, modravých ledovců, divokých řek, strmých vrcholů, hlubokých lesů, ale i úrodných údolí, malebných jezer a březových lesů. Díky divoké rozmanité kráse a malé hustotě osídlení je příroda největším norským bohatstvím. Můžete obdivovat řadu evropských „nej“ - největší náhorní plošinu jezernatou Hardangerviddu, největší pevninský ledovec Jostedalsbreen, nejdelší a nejhlubší fjord Sognefjord, nejkrásnější fjord Geirangerfjord. Můžete se toulat po horách, raftovat, lyžovat, rybařit, objíždět ostrovy nebo překročit polární kruh. Nezapomeňte navštívit Oslo, Trondheim, Stěnu a cestu trollů, jezero Gjende, Lillehammer a spoustu dalších!

Polární noci, nekonečné hvozdy, hory a kopce, nekonečné množství jezer, stáda sobů a prastaré památky nejen z dob Vikingů – to všechno je Švédsko. Ať už zamíříte do velkých měst nebo na venkov, vždy něco objevíte. Švédsko je plné malých muzeí a skanzenů. Navštivte Stockholm - Benátky severu, riviéru v Molmö, Göteborg, pohřební mohyly v Gamla Uppsale, Göta kanál, měděné doly ve Falunu, příjemné jižní Švédsko, kraj tradic Dalarnu a další.

Přestože je Dánsko rovinaté, má určitě co nabídnout. Za povšimnutí stojí Kodaň, její Malá mořská víla a squatterská čtvrť Christiania, mys Grenen, kde probíhá hranice mezi Severním a Baltským mořem, lagunová jezera na severu, most přes Velký Belt – 2. nejdelší visutý most na světě, fjordy a ostrovy, Helsingor s opevněným zámkem Kronborgem – dějištěm Shakespearova dramatu Hamlet, opevněné protipirátské kostely a další. Pro děti Dánsko nabízí zábavní park Legoland a Tivoli – nejstarší zábavní park v Evropě.

TEST RATING