Filtr

Trasa

BRATISLAVA - DEVÍN - BUDAPEŠŤ - VÍDEŇ

Svozové trasy

A

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Prohlídku po historii slovenské metropole začneme úchvatnou plavbou (cca 90 minut) po Dunaji až k nejjižnějšímu výběžku Malých Karpat, kde na vysokém ostrohu nad soutokem řek Moravy a Dunaje hrdě stojí hrad DEVÍN, symbol slavné minulosti Slovanů. Dějiny hradního vrchu sahají až do dob Keltů a najdeme zde proto zajímavé archeologické vykopávky. Po individuální prohlídce hradu odjedeme do historického centra města BRATISLAVA. V centru města se soustřeďuje nejvíce památek, z nichž některé – jako například františkánský kostel ze 13. století – patří k opravdovým perlám. Prohlédneme si slavnou Michalskou bránu – sídlo prezidenta, Starou radnici, Grassalkovičův palác a Slovenské národní divadlo. Navštívíme gotický dóm sv. Martina, jeden z největších kostelů na Slovensku. Neopomeneme ani na dominantu města Bratislavský hrad, pyšnící se bohatou historii. Poté budeme mít individuální volno. Ve večerních hodinách se ubytujeme. 

2. den

Po snídani se vydáme do BUDAPEŠTI (UNESCO). Nejprve navštívíme část Budapešti ležící na pravé straně Dunaje Budín – čeká nás prohlídka památek jako jsou např. Gellertúv vrch, čtvrť Tabán, Královský palác a mnohé další. Po prohlídce Budína se přesuneme do Pešti, kde nás okouzlí budova Parlamentu, náměstí Hrdinů, bazilika sv. Štěpána či budova státní Opery. Po prohlídce města odjedeme na ubytování.

3. den

Do metropole VÍDNĚ absolvujeme úchvatnou plavbu lodí po Dunaji. Následně nás čeká prohlídka historického centra města - od monumentálního Dómu sv. Štěpána, Hofburgu - bývalé císařské rezidence, se dostaneme až k radnici aj. krásným pamětihodnostem. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do ČR, příjezd do Brna v nočních hodinách. 

Cena zahrnuje

dopravu klimatizovaným autobusem, 2× ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů a plavby cca 60 €. Příplatky za jednolůžkový pokoj (1 490 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Příplatky

cestovní pojištění Uniqa

TEST RATING