Filtr

Trasa

NP SLOVENSKÝ RÁJ - DOBŠINSKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ - STRATENSKÝ KAŇON - PALCMANSKÁ MAŠA - SPIŠSKÝ HRAD - ŽEHRA - PREŠOV - SLOVENSKÉ OPÁLOVÉ BANĚ - KOŠICE - ZADIELSKÁ DOLINY - SLOVENSKÝ KRAS

Svozové trasy

A, B, C, D, E2, F

1. den

Dnes podnikneme výlet do NP SLOVENSKÝ RÁJ. Čeká nás prohlídka jedinečné DOBŠINSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ, která patří mezi největší a nejkrásnější v Evropě. Po prohlídce pojedeme romantickým údolím přes STRATENSKÝ KAŇON, kde absolvujeme nenáročnou procházku. Kolmé svahy kaňonu jsou plné zajímavých skalních dutin, otvorů a jeskyň. Odjedeme k přehradě PALCMANSKÁ MAŠA, jde o největší vodní nádrž na území Slovenského ráje. Ve večerních hodinách se ubytujeme.

2. den

Navštívíme klenot SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO), jeden z největších hradních komplexů Evropy. Projdeme se po mohutných hradbách a dosyta si vychutnáme výhled na nejmenší velehory světa Vysoké Tatry. Zavítáme také do obce ŽEHRA, která je známá díky vzácnému kostelu Ducha svatého. Po návštěvě historického centra PREŠOVA nás čeká místo, kde se po dlouhá století těžil drahokam – unikátní Slovenský opál. SLOVENSKÉ OPÁLOVÉ BANĚ jsou nejstarší a nejrozsáhlejší svého druhu na celém světě. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování.

3. den

Po snídani odjedeme do KOŠIC, nádherného města opředeného mnoha legendami a plného historických skvostů. Odpoledne podnikneme výlet do ZADIELSKÉ DOLINY v národním parku SLOVENSKÝ KRAS. Jde o nejkrásnější a nejmohutnější slovenskou dolinu, čeká nás cesta po dně i po okraji. Tato mohutná soutěska lemovaná rozeklanými vápencovými skalami, které vytvářejí typické bělostné hřebínky, nás doslova uchvátí. Příjezd do Brna v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenze, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů cca 40 €. Příplatky - 1lůžkový pokoj – 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING