Filtr

Anotace

nádherné horské scenérie a panenská příroda

Trasa

TERCHOVA - MALÁ FATRA – VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO – SMOKOVCE - ZAKOPANE – DUNAJEC – RAJECKÁ DOLINA - RAJECKÁ LESNÁ - ČIČMANY - PIENINSKÝ NP

Svozové trasy

A, B, C, D, E2, F

1. den

V ranních hodinách odjezd z Brna do TERCHOVEJ. Jde o jedno z největších turistických center Malé Fatry, rodiště zbojníka Juraja Jánošíka. Každoročně se zde koná velké množství kulturních akcí, z nichž nejznámější je kulturní festival Jánošíkově dni, v obci se nachází i Jánošíkovo muzeum. Po slavném terchovském zbojníkovi jsou pojmenovány také nejkrásnější rokle MALÉ FATRY – Jánošíkovy diery, kam se dnes vydáme na lehkou turistiku. Jedná se o vápencové kaňony s vodopády a kaskádami, vytvořené horskými bystřinami, které stékají z úbočí Velkého a Malého Rozutce. Jejich průchod patří k předním turistickým magnetům Vrátné doliny. Navečer přijedeme do VYSOKÝCH TATER, kde se ubytujeme.

2. den

Po snídani se vydáme do PIENINSKÉHO NP, kde nás čeká plavba po DUNAJCI na pltích. Splavování Dunajce na pltích má tradici více než 130 let, Dunajec je oblíbenou vodáckou řekou. Plť je loď podobná voru, ale s tím rozdílem, že kmeny stromů na pltích jsou vydlabané, tudíž si zde můžeme pohodlně sednout. Pltě jsou vpředu ozdobeny chvojím, takže se nemusíme bát, že při projíždění peřejemi budeme mokří. Po tomto nevšedním zážitku navštívíme nejvýznamnější turistické středisko na polské straně Vysokých Tater, ZAKOPANE. Město je pestrou směsicí půvabné dřevěné architektury, obchůdků, muzeí a galerií a tradičního Goralského folkloru. Vrátíme se na ubytování.

3. den

Dnes navštívíme SMOKOVCE a následně ŠTRBSKÉ PLESO, nejvýznamnější turistická centra ve Vysokých Tatrách. V poledne se vydáme přes lázně Rajecké Teplice známou RAJECKOU DOLINOU, kde se stáčí minerálka Rajec. Během jízdy navštívíme unikátní slovenský betlém v RAJECKEJ LESNEJ a malované domy v ČIČMANECH, které proslavil známý fotograf Karel Plicka. Domy v Čičmanech se ornamenty začaly zdobit před více než 200 lety. Následně odjedeme do ČR, příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 2× ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× polopenze, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

plavba na pltích 10 - 15 € (doporučujeme rezervaci při sepsání smlouvy o zájezdu), vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 15 € a 25 PLN, pobytové taxy.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 800 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

TEST RATING