Z Bojnice za zlatem a stříbrem

od 5 990
destinace
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • ubytování na jednom místě

Filtr

Anotace

s plavbou na vodním díle Gabčíkovo

Trasa

ZÁMEK BOJNICA - KREMNICA - LÁZNĚ SKLENÉ TEPLICE - BÁNSKÁ ŠTIAVNICA - ZUBŘÍ OBORA - TOPOLČIANKY - KLINGER - VODNÍ DÍLO GABČÍKOVO

Svozové trasy

B: pouze Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, D, F

1. den

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Čeká nás prohlídka pohádkového zámku BOJNICA, který v mnohém připomíná romantické zámky na Loiře. Odpoledne se vydáme za tajemstvím „zlaté“ KREMNICE s dominantním středověkým hradem a jedinečnou expozicí mincovnictví. Poté se vykoupeme v lázních SKLENÉ TEPLICE, kde vyvěrá termální voda ze 14 přírodních mineralizovaných pramenů a nenecháme si ujít ani zdejší raritu – jeskynní parní lázeň „Parenica“. Ubytujeme se v oblasti Štiavnických vrchů, v jednom z nejstarších měst střední Evropy – v BÁNSKÉ ŠTIAVNICI(UNESCO).

2. den

Po snídani uvidíme Starý i Nový zámek, výstavné měšťanské domy, skromné hornické domky vystavené na úbočích strmých hor. Vyzbrojeni plášti a přilbami absolvujeme prohlídku podzemní části Důlního muzea se zpřístupněnými šachtami ze 17. století i fárací trasou. Dozvíme se o původu tajchů, které byly v 19. století nejdokonalejší vodohospodářskou stavbou Evropy. Dnes jsou tajchy vyhledávanými vodními plochami k rekreaci. I my se ohřejeme pod sluníčkem u tajchu - jezera KLINGER

3. den

Celé dopoledné strávíme v Bánské Štiavnici a budeme tak mít dostatek času vychutnat si všechno, co toto skvostné město nabízí. Odpoledne se vydáme za neopakovatelnou podívanou v ZUBŘÍ OBOŘE kde budeme svědky krmení těchto mohutných a vzácných zvířat. V nedalekém letním sídle Habsburků v TOPOLČIANKÁCH, obklopeném rozsáhlým anglickým parkem s jezírky, fontánami a sochami, se v bohatých interiérech ponoříme do historie.

4. den

Po snídani se rozloučíme s oblastí Štiavnických vrchů a odjedeme na ŽITNÝ OSTROV. Z vodní hladiny se blíže seznámíme s monumentálním VODNÍM DÍLEM GABČÍKOVO. Během dvouhodinové plavby proplujeme i jeho plavebními komorami, které regulují hladinu vody. V podvečer se přes Bratislavu vydáme na cestu zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

doprava autobusem, 3x ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu cca 3 €/os./pobyt, vstupy do navštívených objektů cca 40 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 2 000 Kč, 3x večeře - 1 090 Kč, cestovní pojištění Uniqa

Poznámka

Plánovaný odjezd z Brna - 07:20, předpokládaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou orientační. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

TEST RATING