Filtr

Anotace

s koupáním v termálech

Trasa

ZÁMEK BOJNICE - KREMNICA - LÁZNĚ SKLENÉ TEPLICE - ZUBŘÍ OBORA - ZÁMEK TOPOLČIANKY - BÁNSKÁ ŠTIAVNICA - VODNÍ DÍLO GABČÍKOVO - TERMÁLY VEĹKÝ MEDER

Svozové trasy

B: pouze Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, D, F

1. den

Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Čeká nás prohlídka pohádkového zámku v BOJNICÍCH, který, tak jak si to přál hrabě Pálffy, v mnohém připomíná romantické zámky na Loiře. Odpoledne se vydáme za tajemstvím „zlaté“ KREMNICE s dominantním středověkým městským hradem a jedinečnou expozicí mincovnictví. Poté se příjemně vykoupeme v lázních SKLENÉ TEPLICE, kde dnes vyvěrá termální voda ze čtrnácti přírodních mineralizovaných pramenů z hloubky až 1600 metrů, a nenecháme si ujít ani zdejší raritu – jeskynní parní lázeň „Parenica“. Odjedeme na ubytování.

2. den

Po snídani pojedeme za neopakovatelnou podívanou do ZUBŘÍ OBORY, kde budeme svědky krmení těchto vzácných zvířat. V letním sídle Habsburků v TOPĽČIANKÁCH se ponoříme do historie a možná nám toto místo učaruje stejně jako Masarykovi a dalším prezidentům, kteří se sem rádi vraceli. Zbytek dne strávíme ve skutečném klenotu Slovenska a jednom z nejstarších měst střední Evropy – v BÁNSKÉ ŠTIAVNICI (UNESCO). Nejdříve navštívíme důlní muzeum u jezera Klinger s povrchovou a podzemní částí se zpřístupněnými šachtami ze 17. století i fárací trasou pro návštěvníky. Dále se budeme věnovat historickým zákoutím města v uličkách mezi Starým a Novým zámkem. Zájemci podniknou procházku na Kalvárii nad městem. Večer se vrátíme na ubytování.

3. den

Po snídani odjedeme do oblasti ohraničené koryty Malého Dunaje a Dunaje na Žitný ostrov. Z vodní hladiny se blíže seznámíme s monumentálním Vodním dílem GABČÍKOVO. Proplujeme i jeho plavebními komorami. A nakonec zavítáme do VEĽKÉHO MEDERU, kde se oddáme vodním radovánkám nebo odpočinku. Zdejší termální prameny příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a na celkovou regeneraci organismu. V podvečer se přes Bratislavu vydáme na cestu zpět do ČR. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

doprava klim. autobusem, 2x ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů cca 40 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 300 Kč, 2x večeře - 790 Kč, cestovní pojištění Uniqa

TEST RATING