Mallorca - kouzelný ostrov

od 27 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Tuřany,
strava Polopenze

Proč vybrat tento produkt

  • polopenze v ceně
  • letecká přeprava

Filtr

Anotace

od úrodných rovin k téměř vysokohorským vrcholkům

Trasa

PALMA - VALLDEMOSSA - SA DRAGONERA - CUEVAS DRACH - SOLLER - PORT DE SOLLER - SA CALOBRA - TRAMUNTANA - PORT DE POLLENSA - ALCUDIA

1. den

Odlet z Brna a Prahy do Palmy de Mallorca. Transfer na ubytování. Ubytování je zajištěno ve 3* hotelích s polopenzí ve vzdálenosti do 100m od pláže.

2. den

Volný den k odpočinku a koupání.

3. den

Volný den k odpočinku nebo fakultativně výlet lodí podél jihozápadního pobřeží plného pěkných zátok a skalnatých výběžků k ostrovu Sa Dragonera, který byl prohlášen přírodní rezervací. Volno na ostrově, kde je několik značených turistických stezek, informační centrum o floře a fauně na ostrově a 2 majáky. Pokračování lodí do kouzelné zátoky Egos s tyrkysovou vodou a přírodní pláží na koupání a šnorchlování. Malé občerstvení na lodi.

4. den

Ráno odjezd autobusem k SZ pobřeží s proslulým mysem Formentor, který je konečným výběžkem pohoří Serra de Tramuntana. Po cestě se zastavíte v Alcudii, kde v historické části probíhají pravidelné trhy, které jsou největší a nejrušnější na ostrově.Staré město je obklopeno hradbami s cimbuřím, po kterých se můžete procházet. Po té odjedete do přístavu Port de Pollensa, kde se nalodíte na loď, která vás zaveze na jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, Platja de Formentor, úzký zlatý písečný pás, asi 1 km dlouhý pod nízkými borovicemi. Naskytnou se vám nádherné výhledy na horský masív na druhé straně zálivu. Volno ke koupání. Před návratem do hotelu zastávka na vyhlídce s úžasnými pohledy na rozeklané skály mysu Formentor.

5. den

Ráno odjezd autobusem k SZ pobřeží s proslulým mysem Formentor, který je konečným výběžkem pohoří Serra de Tramuntana. Po cestě se zastavíte v Alcudii, kde v historické části probíhají pravidelné trhy, které jsou největší a nejrušnější na ostrově.Staré město je obklopeno hradbami s cimbuřím, po kterých se můžete procházet. Po té odjedete do přístavu Port de Pollensa, kde se nalodíte na loď, která vás zaveze na jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, Platja de Formentor, úzký zlatý písečný pás, asi 1 km dlouhý pod nízkými borovicemi. Naskytnou se vám nádherné výhledy na horský masív na druhé straně zálivu. Volno ke koupání. Před návratem do hotelu zastávka na vyhlídce s úžasnými pohledy na rozeklané skály mysu Formentor.

6. den

Volný den k odpočinku, koupání nebo k individuální návštěvě vodních parků nebo mořského parku Palma Aquarium s 55 nádržemi pro mořskou faunu s těmi největšími mořskými savci na světě. Aquarium se nachází v blízkosti hlavního města. Na místě u delegátky je i nabídka celodenních a večerních lodních výletů.

7. den

Dopoledne návštěva hlavního města Palmy de Mallorca. Procházka historickým centrem s gotickou katedrálou ze 13. stol., nazývanou katedrálou světla, s renesančními městskými hradbami, s parkem Parc del Mar, palácem Almudeina a s gotickou čtvrtí. Po prohlídce odjezd autobusem do nejhezčí vesnice ostrova Valldemossy, kde si užijete procházku po úzkých kamenných uličkách s malebnými průčelími domů ozdobenými kachlíky s patronkou města a barevnými květináči nebo můžete posedět v některé typické kavárně. Nejznámější památkou Valldemossy je bývalý kartuziánský klášter – La Cartuja, kde strávil zimu roku 1838 extravagantní pár F. Chopin a G. Sandová. Ve volném čase možnost návštěvy kláštera (vstupné není v ceně zájezdu). Po cestě zastávka na vyhlídce Sa Foradada , odkud uvidíme malý skalní ostroh pod zahradami bývalého sídla arcivévody Ludvíka Salvátorského, který zde kotvil svou jachtu. Pořadí výletů může být v průběhu sezóny změněno.

8. den

Transfer na letiště a odlet do Brna a Prahy. Možnost prodloužení pobytu o další týden.

Cena zahrnuje

leteckou dopravu na Mallorcu a zpět včetně tax, transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět, 7× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety na Mallorce dle programu, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - výlet na ostrov Sa Dragonera 30 - 35 €, předpokládaná částka na vstupy 30 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 900 Kč/noc - pouze na vyžádání, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Zájezd je pořádán ve spoluprací s partnerskou ck.

Doprava

Doprava na Mallorcu je zajištěna letadly Boeing 737-800 české letecké společnosti Smartwings, lety z Prahy i se společností Ryanair (dle aktuální dostupnosti letenek).
Předpokládaný letový řád (místní časy): 7/14 nocí, odlet sobota::20 Brno - Palma Mallorca 17:40 - 20:15, Palma de Mallorca - Brno 21:05 - 23:40 Praha - Palma Mallorca 18:05 - 20:35, Palma de Mallorca - Praha 21:20 - 23:50 nebo Praha - Palma Mallorca 06:15 - 08,40, Palma de Mallorca - Praha 09:15 - 11,40 (Ryanair)
Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou. V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 20 kg a jedno malé příruční zavazadlo.
Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 250 cm. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x45x25 cm.
Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Informace o letovisku

Fantastická dovolená v prostředí členitého skalnatého pobřeží kombinovaného s písečnými plážemi, velmi bohatá nabídka denních aktivit a výletů, bouřlivý noční život, výhodné nákupy, vyhlášené místní speciality.

Rozloha

Španělské království se rozkládá na Pyrenejském poloostrově a svou rozlohou větší než 500 000 km2 je za Ruskem a Francií třetí největší zemí Evropy. Hlavní město Madrid je sídlem krále a vlády.

Obyvatelstvo

Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Historie

Pyrenejský poloostrov byl ovládán ve 2. st. př. Kr. Kartaginci, které vystřídali expandující Římané. Španělsko bylo bohatou provincií Římské říše. Po pádu této říše bylo uvrženo Španělsko do rukou Vizigótů a poté se stali kořistí Maurů. Maurové bylo označení pro arabské kmeny, díky jejichž vládě se ze Španělska stal nejzápadnější cíp islámského světa. Tento arabský vliv můžeme dodnes vidět na četných kulturních památkách (mešity, apod.). Córdobský chalífát se ale postupně rozpadá a v zemi sílí touha po šíření křesťanství. Boj za získání poloostrova křesťany zvaný reconquista byl postupně ukončen ve 13. století, kdy byla pod vlivem arabů pouze už Granada.

V 15. století vzniklo sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského Španělské království. Tito panovníci získali zpět Granadu a zároveň v této době vládne ve Španělsku přísná a zcela netolerantní inkvizice, hájící tvrdě křesťanství. Přesto v umění dosahuje země rozkvětu a Kolumbovy cesty jí otevírají Nový svět. V 16. století prožívá Španělsko tzv. "Zlatý věk". Vládne zde habsburská dynastie (Karel I., Filip II.) a Španělsko získává obrovské bohatství z Jižní Ameriky. Dochází k velkému uměleckému a literárnímu rozkvětu (El Greco, Velazquéz, Cervantes, ..). Velká část bohatství ale mizí v nekonečných bitvách proti protestantství. Dochází k hospodářské krizi, která je v 17. století završena třicetiletou válkou. Po ní už není Španělsko přední velmocí, ale jen druhořadou evropskou zemí.

Po vymření španělských Habsburků nastal boj o "Španělské dědictví", z kterého vzešel vítezně rod Bourbonů z Francie, který musel slíbit, že nikdy Francii a Španělsko nespojí v jednu zemi. V 19. století dochází k bojům za nezávislost vyvolaným vpádem Napoleona. Ve Španělsku se tak střídá období revolučních republik a monarchií. Nepokoje v zemi vedli ve 20. století k vypuknutí občanské války mezi nacionalisty a republikány. S pomocí Hitlera v roce 1939 Španělsko ovládá nacionalista – generál Franco. Ten v zemi vládne až do 70. let 20. století. Poté nastupuje na trůn potomek původní královské rodiny. Španělsko se tak zpět stává moderní demokratickou zemí. Bohužel se tato země potýká s útoky baskické separatistické organizace ETA, se kterou se snaží dlouhodobě udržet mír pomocí posilování autonomie Baskicka.

Přírodní podmínky

Území Španělska je rozlehlé a díky tomu zde můžeme pozorovat širokou škálu různých podnebí, a to hlavně v zimě. Východní a jižní pobřeží včetně ostrovů (např. Kanárské) mají zimy mírné a naopak teploty ve vnitrozemí klesají v zimě pod nulu. Léto je převážně všude horké, s výjimkou vysoko položených horských oblastí.

Měna

Španělskou pesetu nahradilo v roce 2002 plně euro, které je oficiální měnou Španělska. Aktuální kurz se pohybuje kolem 27 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Během pobytu ve Španělsku se můžete setkat s různými formami oslav. Každoročně se slaví nejen vánoce a velikonoce, ale oslavují se také svátky související s jarem a létem nebo patronem daného místa.
Dalšími důvody k oslavám jsou karnevaly, poutě a neodmyslitelně také býčí zápasy.

Původ této rozporuplné tradice je třeba hledat v dávné minulosti. Už krétská mládež v době bronzové měřila své síly s býky a oddávala se hrám, které byly velmi nebezpečné. Divocí býci (toros bravos), kteří v oněch dávných dobách žili v oblastech kolem Středozemního moře, našli pravděpodobně nejlepší životní podmínky právě na území dnešního Španělska. I když jsou býčí zápasy pro mnohé symbolem Španělska, může se stát, že se s nimi během své dovolené vůbec nesetkáte. Korida totiž nepatří k běžným nedělním zábavám, jak se často mylně domníváme, ale koná se většinou u příležitosti nějakého svátku či slavnosti. Toreadorskou sezónu obvykle zahajují slavnosti Las Fallas, které se konají ve Valencii v polovině března. Býčí zápasy trvají zpravidla dvě až dvě a půl hodiny a mají svá pevná pravidla. Vystupují v nich tři toreadoři (toreros nebo také matadores či espadas), z nichž každý bojuje proti dvěma býkům, které si vylosuje. Toreadoři nastupují do arény podle délky svého působení mezi toreadory. Kdo má tzv. alternativu, tedy povolení bojovat s dospělými býky nejdéle, nastupuje jako první a čtvrtý. Každý toreador má svou družinu (cuadrilla), k níž patří dva picadores na koních, tři pěší banderilleros a další pomocníci (monosabios). Každý zápas má tři části (tercios).

K tomu všemu patří také široký výběr zábavy a kulturního vyžití, milovníkům hudby a tance přijde zajisté vhod neúnavný a bujarý noční život nebo například návštěva poutavého Flamenca, které je vášnivým španělským tancem. Jeho kořeny sahají až do 15. století.

Připomeňme si několik měst a míst, kterými se Španělsko pyšní. Již zmíněný Madrid je královským sídlem od 16. století. Cordoba se svou maurskou mešitou a židovskou čtvrtí patří k městům zapsaným na seznamu UNESCO, stejně jako Alhambra (Granada) s maurskými paláci a pevností ze 14. století. Barcelona je klenotem v oblasti architektury, a to především díky stavbám secesního umělce A. Gaudího. V provincii Valencie najdete největší palmový háj v Evropě zvaný Elche s funkčním zavlažovacím systémem z 10. století. K dalším významným městům patří např. Sevilla, Toledo, Malaga, Valencie, Granada…

Gastronomie

Obecně je Španělsko rozděleno do šesti základních oblastí. Pro severní Španělsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omáčky, pro Aragon je typické ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Španělsku se vše smaží a v centrálním Španělsku je základem pečení či rožnění.

Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy a husté polévky, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické podmínky. Všude je tradiční časté používání česneku a olivového oleje, místo něhož se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a rajčata. Všude mají svůj "kotlík" tedy vše vařeno v jednom hrnci, jemuž někde říkají puchero, jinde zase olla podrida, caldereta, frite, cocido, caldo, marmitako... Různé jsou však suroviny a různé je i koření, která se k jeho ochucení používají.

Ve Španělsku nelze totiž hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další.

TEST RATING