Filtr

Anotace

od úrodných rovin k téměř vysokohorským vrcholkům

Trasa

VALLDEMOSSA – DEIÀ - SA CALOBRA – SOLLER - POLLENSA – FORMENTOR - PORT POLLENSA - SA DRAGONERA – PALMA DE MALLORCA

Svozové trasy

7 nocí           BRNO/PRAHA/OSTRAVA
10 nocí         BRNO
11 nocí         BRNO

1. den

Odlet z ČR do Palmy de Mallorca. Transfer na ubytování.

2. den

Volný den k relaxaci na pláži, ve večerních hodinách možnost fakultativního výletu lodí kolem nasvětleného hlavního města PALMA DE MALLORCA, spojeného se zastávkou u jedné z nejkrásnějších španělských katedrál. Gotická katedrála - Catedral de Palma de Mallorca, kterou místní obyvatelé nazývají La Seu, patří k nejimpozantnějším církevním stavbám v Evropě. Římskokatolická katedrála byla vybudována na místě, kde kdysi stávala arabská mešita.

3. den

Ráno odjedeme na celodenní výlet na severní pobřeží ostrova. Nejdříve se vydáme přes přístav PORT POLLENSA k mysu FORMENTOR, místu úchvatných přírodních scénérií, vysokých strmých a rozeklaných útesů nad křišťálově čistým mořem. Výběžek je východním koncem poloostrova, místní ho také nazývají "místem setkávání větrů". Budeme mít možnost koupání. Následně nastoupíme na loď (za příznivého počasí) a poplujeme do přístavu Port Pollensa, pokračovat budeme do POLLENSY, kde nás čeká prohlídka půvabného starobylého městečka, kulturní metropole severu, s proslulým schodištěm Calvari s 365 schody lemovanými letitými cypřiši a s překrásnými vyhlídkami do okolí. Návrat do hotelu.

4. den

Dnes podnikneme celodenní výlet na jihozápadní části ostrova, nejprve do vesnice DEIÀ, která svou krásnou polohou vždy přitahovala umělce a slavné osobnosti, mezi nimi spisovatele R. Gravese, arcivévodu L. Salvadora nebo hudebníka Mika Oldfielda. Odpoledne neopomeneme navštívit nejhezčí vesnici ostrova,VALDEMOSSU, kde si užijeme procházku po úzkých kamenných uličkách s malebnými průčelími domů pokrytých kvetoucími květinami nebo můžeme posedět v některé typické kavárně. Nejznámější památkou Valdemossy je bývalý kartuziánský klášter – La Cartuja, v něm je nejen unikátní stará lékárna s původním vybavením, muzeum, ale hlavně mnišské cely, kde se – bohužel neúspěšně – v roce 1838 léčil z tuberkulózy Fryderyk Chopin. Doprovod mu dělala jeho neméně slavná partnerka George Sandová.Ve volném čase budeme mít možnost návštěvy kláštera.

5. den

Volný den k relaxaci a koupání v moři nebo fakultativně výlet lodí podél jihozápadního pobřeží plného pěkných zátok a skalnatých výběžků k ostrovu SA DRAGONERA, který byl prohlášen přírodní rezervací. Jméno Sa Dragonera si ostrov vysloužil zřejmě po svých nejstarších obyvatelích, malých ještěrkách, které místní lidé nazývají “dragones“ neboli draci. “Dračí ostrov“ se v dobách dávno minulých stal útočištěm korzárů křižujících Středozemní moře. Podle legendy někde na ostrově zakopali poklad. Volno k relaxaci na ostrově a po té budeme pokračovat do zátoky Egos na koupání a šnorchlování. Na lodi nás čeká malé občerstvení.

6. den

Dnes si užijeme celodenní výlet s nezapomenutelným cestováním po nejhezčích přírodních místech severozápadní části ostrova. Z PALMY se vydáme historickým vlakem na 50 minutovou cestu do SOLLERU, půvabného městečka ukrytého v údolí pohoří Tramuntana, po cestě budeme míjet plantáže s pomerančovníky a mandlovníky a projedeme řadou tunelů. Město získalo věhlas a prosperitu díky bohaté úrodě pomerančů, které se vyvážely a stále vyváží do mnoha evropských zemí. Název Sóller údajně vznikl z arabského slova "suliar", což znamená "zlatá mísa" a úrodné sóllerské údolí si toto označení vskutku zaslouží. Obchodníci, kteří zbohatli na obchodování s citrusovými plody, si nechávali v Sólleru postavit mnohdy až honosné domy. Ze Solleru sjedeme vyhlídkovou tramvají do malebného přístavu Port Soller, zde nasedneme na loď a poplujeme do ústi rajského kaňonu Torrent de Pareis. Následovat bude volný čas ke koupání v moři nebo k procházce soutěskou, ze které ústí do moře dva horské potoky. Po té se proslulou horskou cestou SA CALOBRA budeme vracet na ubytování. Po cestě se zastavíme v historické lisovně olivového oleje Tafona de Caimari, kde budeme mít možnost prohlédnout si tradiční výrobnu i ochutnat výborný místní olej.

7. den

Volný den k relaxaci na pláži nebo individuální návštěvě hlavního města.

8. den

Transfer na letiště a odlet do Brna, Ostravy a Prahy. Pořadí výletů může být v průběhu sezony změněno.

9. den

Pobyty na 10 nocí
1. den Odlet z Brna. Přílet do Palmy de Mallorca. Transfer na ubytování.
2.-7. den Program stejný jako 2.-7.den u pobytů na 7 nocí
8-10. den Pobyt na Mallorce věnovaný volnu, koupání. Možnost potápění, návštěvy akvaparku, apod.
11 .den Transfer na letiště a odlet do Brna
Pobyty na 11 nocí
1. den Odlet z Brna. Přílet do Palmy de Mallorca. Transfer na ubytování.
2.-5. den Pobyt na Mallorce věnovaný volnu, koupání. Možnost potápění, návštěvy akvaparku, apod.
6.-11. den Program stejný jako 2.-7.den u pobytů na 7 nocí
12 .den Transfer na letiště a odlet do Brna

Cena zahrnuje

leteckou dopravu na Mallorcu a zpět včetně tax, transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět, 7× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7x polopenzi, výlety na Mallorce dle programu, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů - výlet na ostrov Sa Dragonera 25 - 30 €, výlet Večerní Palma cca 37 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 700 Kč/noc - pouze na vyžádání, cestovní pojištění Uniqa.

Informace o letovisku

Fantastická dovolená v prostředí členitého skalnatého pobřeží kombinovaného s písečnými plážemi, velmi bohatá nabídka denních aktivit a výletů, bouřlivý noční život, výhodné nákupy, vyhlášené místní speciality.

Rozloha

Španělské království se rozkládá na Pyrenejském poloostrově a svou rozlohou větší než 500 000 km2 je za Ruskem a Francií třetí největší zemí Evropy. Hlavní město Madrid je sídlem krále a vlády.

Obyvatelstvo

Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Historie

Pyrenejský poloostrov byl ovládán ve 2. st. př. Kr. Kartaginci, které vystřídali expandující Římané. Španělsko bylo bohatou provincií Římské říše. Po pádu této říše bylo uvrženo Španělsko do rukou Vizigótů a poté se stali kořistí Maurů. Maurové bylo označení pro arabské kmeny, díky jejichž vládě se ze Španělska stal nejzápadnější cíp islámského světa. Tento arabský vliv můžeme dodnes vidět na četných kulturních památkách (mešity, apod.). Córdobský chalífát se ale postupně rozpadá a v zemi sílí touha po šíření křesťanství. Boj za získání poloostrova křesťany zvaný reconquista byl postupně ukončen ve 13. století, kdy byla pod vlivem arabů pouze už Granada.

V 15. století vzniklo sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského Španělské království. Tito panovníci získali zpět Granadu a zároveň v této době vládne ve Španělsku přísná a zcela netolerantní inkvizice, hájící tvrdě křesťanství. Přesto v umění dosahuje země rozkvětu a Kolumbovy cesty jí otevírají Nový svět. V 16. století prožívá Španělsko tzv. "Zlatý věk". Vládne zde habsburská dynastie (Karel I., Filip II.) a Španělsko získává obrovské bohatství z Jižní Ameriky. Dochází k velkému uměleckému a literárnímu rozkvětu (El Greco, Velazquéz, Cervantes, ..). Velká část bohatství ale mizí v nekonečných bitvách proti protestantství. Dochází k hospodářské krizi, která je v 17. století završena třicetiletou válkou. Po ní už není Španělsko přední velmocí, ale jen druhořadou evropskou zemí.

Po vymření španělských Habsburků nastal boj o "Španělské dědictví", z kterého vzešel vítezně rod Bourbonů z Francie, který musel slíbit, že nikdy Francii a Španělsko nespojí v jednu zemi. V 19. století dochází k bojům za nezávislost vyvolaným vpádem Napoleona. Ve Španělsku se tak střídá období revolučních republik a monarchií. Nepokoje v zemi vedli ve 20. století k vypuknutí občanské války mezi nacionalisty a republikány. S pomocí Hitlera v roce 1939 Španělsko ovládá nacionalista – generál Franco. Ten v zemi vládne až do 70. let 20. století. Poté nastupuje na trůn potomek původní královské rodiny. Španělsko se tak zpět stává moderní demokratickou zemí. Bohužel se tato země potýká s útoky baskické separatistické organizace ETA, se kterou se snaží dlouhodobě udržet mír pomocí posilování autonomie Baskicka.

Přírodní podmínky

Území Španělska je rozlehlé a díky tomu zde můžeme pozorovat širokou škálu různých podnebí, a to hlavně v zimě. Východní a jižní pobřeží včetně ostrovů (např. Kanárské) mají zimy mírné a naopak teploty ve vnitrozemí klesají v zimě pod nulu. Léto je převážně všude horké, s výjimkou vysoko položených horských oblastí.

Měna

Španělskou pesetu nahradilo v roce 2002 plně euro, které je oficiální měnou Španělska. Aktuální kurz se pohybuje kolem 27 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Během pobytu ve Španělsku se můžete setkat s různými formami oslav. Každoročně se slaví nejen vánoce a velikonoce, ale oslavují se také svátky související s jarem a létem nebo patronem daného místa.
Dalšími důvody k oslavám jsou karnevaly, poutě a neodmyslitelně také býčí zápasy.

Původ této rozporuplné tradice je třeba hledat v dávné minulosti. Už krétská mládež v době bronzové měřila své síly s býky a oddávala se hrám, které byly velmi nebezpečné. Divocí býci (toros bravos), kteří v oněch dávných dobách žili v oblastech kolem Středozemního moře, našli pravděpodobně nejlepší životní podmínky právě na území dnešního Španělska. I když jsou býčí zápasy pro mnohé symbolem Španělska, může se stát, že se s nimi během své dovolené vůbec nesetkáte. Korida totiž nepatří k běžným nedělním zábavám, jak se často mylně domníváme, ale koná se většinou u příležitosti nějakého svátku či slavnosti. Toreadorskou sezónu obvykle zahajují slavnosti Las Fallas, které se konají ve Valencii v polovině března. Býčí zápasy trvají zpravidla dvě až dvě a půl hodiny a mají svá pevná pravidla. Vystupují v nich tři toreadoři (toreros nebo také matadores či espadas), z nichž každý bojuje proti dvěma býkům, které si vylosuje. Toreadoři nastupují do arény podle délky svého působení mezi toreadory. Kdo má tzv. alternativu, tedy povolení bojovat s dospělými býky nejdéle, nastupuje jako první a čtvrtý. Každý toreador má svou družinu (cuadrilla), k níž patří dva picadores na koních, tři pěší banderilleros a další pomocníci (monosabios). Každý zápas má tři části (tercios).

K tomu všemu patří také široký výběr zábavy a kulturního vyžití, milovníkům hudby a tance přijde zajisté vhod neúnavný a bujarý noční život nebo například návštěva poutavého Flamenca, které je vášnivým španělským tancem. Jeho kořeny sahají až do 15. století.

Připomeňme si několik měst a míst, kterými se Španělsko pyšní. Již zmíněný Madrid je královským sídlem od 16. století. Cordoba se svou maurskou mešitou a židovskou čtvrtí patří k městům zapsaným na seznamu UNESCO, stejně jako Alhambra (Granada) s maurskými paláci a pevností ze 14. století. Barcelona je klenotem v oblasti architektury, a to především díky stavbám secesního umělce A. Gaudího. V provincii Valencie najdete největší palmový háj v Evropě zvaný Elche s funkčním zavlažovacím systémem z 10. století. K dalším významným městům patří např. Sevilla, Toledo, Malaga, Valencie, Granada…

Gastronomie

Obecně je Španělsko rozděleno do šesti základních oblastí. Pro severní Španělsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omáčky, pro Aragon je typické ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Španělsku se vše smaží a v centrálním Španělsku je základem pečení či rožnění.

Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy a husté polévky, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické podmínky. Všude je tradiční časté používání česneku a olivového oleje, místo něhož se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a rajčata. Všude mají svůj "kotlík" tedy vše vařeno v jednom hrnci, jemuž někde říkají puchero, jinde zase olla podrida, caldereta, frite, cocido, caldo, marmitako... Různé jsou však suroviny a různé je i koření, která se k jeho ochucení používají.

Ve Španělsku nelze totiž hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další.

TEST RATING