Galície, Asturie, Kastílie, Kantábrie, Baskicko - mozaiky kontrastů

od 24 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • severní Španělsko - poznávání i koupáníFiltr

Anotace

místa, kde se zastavil čas - dobře utajené Španělsko

Trasa

DIJON - SANTANDER - ALTAMIRA - COMILLAS -  PICOS DE EUROPA - LA RIOJA - NERVIÓN - HARO - ELCIEGO - MARQUÉS DEL RISCAL - BILBAO  - GUERNICA - SAN SEBASTIAN - BURGOS - LEÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Svozové trasy

A, B, D, E

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Transfer přes Německo do Francie. V podvečer nás čeká krátká prohlídka města DIJON (UNESCO). Dijon je hlavní město Burgunska ležící na řece Ouche na východě Francie a dřívější sídlo mocných burgundských vévodů. Dijon proslul výrobou hořčice a perníkem, což je dáno tím, že město leželo na trase, po níž se převáželo koření. Centrum Dijonu vyniká nádhernou architekturou, která je pozůstatkem po burgundských vévodech a zámožných členech parlamentu, kteří si ve městě v 17. a 18. století stavěli elegantní soukromé paláce. Po prohlídce města se vydáme opět na cestu. 

2. den

V ranních hodinách přijedeme do svěží kantábrijské krajiny, která ukrývá jedny z nejzvláštnějších, pravěkých, jeskynních maleb světa, desítky úžasných a neobjevených pláží a jedno z nejkrásnějších, ale také nejvíce přehlížených pohoří Evropy, Picos de Europa. V centru toho všeho leží SANTANDER, živoucí hlavní město Kantábrie, kde v létě lenošili členové královských rodin. Město se rozkládá u Biskajského zálivu, v severní části města je několik pláží, jednou z nejnavštěvovanějších je El Sardinero, a několik přístavů, v jižní části se nalézá staré centrum města a zelené hory. Po prohlídce města a osvěžení v místních vodách se ve večerních hodinách ubytujeme.

3. den

Celý region Kantábrie (UNESCO) nabízí celou řadu příležitostí k výletům a objevování přírodních krás a hor, prehistorických míst, letovisek a krásných vesniček. My se dnes vydáme do města SANTILLANA DEL MAR - na území této nevelké obce se nachází světoznámá jeskyně ALTAMIRA (UNESCO) - Sixtinská kaple pravěkého umění. Jeskyně obsahuje nejkrásnější jeskynní malby z období mladého paleolitu. Byla obývána asi před 35 000 až 13 000 lety. Obsahuje rozsáhlé celky maleb, z nichž nejslavnější je velká síň bizonů. Poté navštívíme rybářskou vesnici COMILLAS s rozmarnou Gaudího stavbou Capricho z roku 1880, přeslazeného bonbónu s věžičkami, pokrytého keramickými dlaždicemi se slunečnicemi a obklopeného nádhernými zahradami. Kouzlo přírody Kantábrie ale nekončí pouze u mořského pobřeží. V jihozápadním koutě regionu, jen 15 km vzdušnou čarou od Atlantiku do vnitrozemí, se náhle tyčí majestátní pohoří PICOS DE EUROPA dosahující výšek přes 2 500 m. Tyto rozeklané, vápencové vrcholy sloužívaly namísto majáků pro mořeplavce vracející se domů. Dnes jejich unikátní a nádherná krajina láká především vyznavače outdoorových aktivit, kteří sem míří za vysokohorskými jezery, alpinskými pastvinami posetými kravkami a hluboce zaříznutými soutěskami. I my se na tato místa vypravíme a podnikneme 12 km dlouhou túru touto vskutku podmanivou krajinou vedoucí soutěskou řeky Ebro. Ve večerních hodinách přijedeme zpět na ubytování.

4. den

A vzhůru do hrdého Baskicka, které nám nabídne dramatické výhledy na rozbouřené moře, vynikající jídlo a kvalitní víno a potěší srdce nejednoho architekta. Baskicko je kraj, který se od těch ostatních ve Španělsku značně liší - ať už vysokou mírou autonomie nebo baskičtinou, která se od španělštiny značně liší. A specialit tu je opravdu mnoho. Dnes se právě za jednou takovou vydáme do baskické ho vnitrozemí, až na hranice s Kastilií a do provincie La Rioja, abychom navštívili jeden z nejkrásnějších vodopádů celé západní Evropy, a to 222 m vysoký vodopád na řece NERVIÓN. A čímpak je tam speciální ? Je aktivní pouze 20 dní v roce a ani sami místní neví, kdy přesně tato doba nastane. Následně zavítáme do proslulých vinařství v okolí městeček HARO či ELCIEGO, která se triumfují nejen v kvalitě svých vín, ale i architektonicky. Místní vína jsou svou kvalitou srovnatelná s francouzským Bordeaux. Společně navštívíme také nejstarší a nejslavnější španělské vinařství MARQUÉS DEL RISCAL. Od samého počátku (r.1858) je vinařství považováno za naprostou špičku ve španělském vinařském světě. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

5. den

Dnešek strávíme celý ve španělském Baskicku. Nejprve navštívíme hlavní město provincie Vizkaya, město BILBAO. Město, které si musíte zamilovat, město mnoha tváří - historické, průmyslové, město kvalitní moderní architektury. Projdeme jeho nejvýznamnější místa a budeme mít možnost návštěvy slavného postmoderního Guggenheimova muzea. Jde o muzeum moderního umění, kde můžeme obdivovat umělecká díla významných umělců druhé poloviny 20. století, například Andyho Warhola, Rosenquista, Rauschenberga, de Kooninga nebo Antoni Tàpiese. Následně se vydáme do města GUERNICA. Toto město sice proslavila španělská občanská válka, potažmo stejnojmenný Picassův obraz, pro Basky samotné se však jedná o místo klíčového významu. Právě zde se totiž nachází Casa de Juntas a také památný dub, symboly práv baskického lidu. Navečer se přesuneme do historického města Burgos a ubytujeme se.

6. den

Dnešní den strávíme v městě El Cida - v BURGOSU. Ostatky Cida jsou údajně uloženy v místní katedrále, o níž místní tvrdí, že je jednou z nejkrásnějších katedrál světa. Katedrála (UNESCO) s dvojitou věží, které se pnou do výše osmdesáti m, nabídne gotický design a přímo od ní pak vede cesta ulicí Paloma do historického srdce Burgosu. Tam najdeme mimo jiné i jezdecký pomník El Cida. Se zájemci vystoupáme na kopec nad městem, kde se nacházejí ruiny starého hradu, který dal městu jméno. Odpoledne budeme pokračovat do LEÓNU. Hlavním cílem zde je úchvatná místní gotická katedrála vyhlášená svými vitrážemi. Nevynecháme ani románskou baziliku San Isidro, která sloužila jako královská hrobka. Ve večerních hodinách se ubytujeme.

7. den

Dnes přejedeme do SANTIAGA DE COMPOSTELA, města, které je cílem všech poutníků putujících po Svatojakubské cestě. Čeká nás mystická procházka po starém městě s chrámy, kláštěry i obytnými domy již z 12. století. Město je spjato s působením apoštola Jakuba, který je uložen v místní impozantní katedrále věhlasné také obrovskou kadidelnicí, tzv. botafumeiro. Nádherný výhled na centrum města s katedrálou si vychutnáme z parku Alameda a odpoledne zavítáme ještě na kopec Monte de Gozo, což je místo, odkud poutníci po dlouhé a strastiplné cestě poprvé zahlédnou svůj vytoužený cíl. Navečer zde, mimo pouliční osvětlení, uvidíme mléčnou dráhu Campus Stellae. Zkomolenina tohoto sousloví dala přídomek městu Compostela. Ve večerních hodinách se ubytujeme. 

8. den

Dnes budeme pokračovat do OVIEDA, hlavního města Asturie, ke dvěma prerománským stavbám na Monte Naranco, které jsou pod ochranou UNESCO. Čeká nás prohlídka historického centra, bývalého rezidenčního města asturských králů. Staré město kolem katedrály je rovněž zapsáno na seznamu UNESCO. V odpoledních hodinách se vydáme na cestu do SAN VICENTE DE LA BARQUERA, jde o nejzápadnější historické město regionu Kantábrie, ležící na výběžku mezi dvěma zátokami v ústí řeky Escudo. Dále přejedeme blíže k San Sebastianu, kde se ubytujeme.

9. den

Den strávíme v SAN SEBASTIANU, v jednom z nejelegantnějších španělských přímořských letovisek, které se nachází na severu země u Biskajského zálivu. Okouzlující město San Sebastián je označováno za „perlu Kantaberského pobřeží“ díky svému dokonalému tvaru připomínajícímu lasturu, bezchybným plážím a vynikající gastronomii. Těší se umístění na zeleném úpatí Pyrenejí a původně sem jezdila na léto španělská královská rodina. Dodnes si město zachovalo noblesní atmosféru a silnou vazbu na tradice. Užijeme si jeho živou atmosféru, překrásnou pláž La Concha, ale hlavně si pochutnáme na baskických pintxos a víně txakoli v těch nejlepších pintxos barech. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu do ČR.

10. den

Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 7× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích, 7× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, lodní plavby a vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 150 €.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (4 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 06:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Informace o letovisku

Fantastická dovolená v prostředí členitého skalnatého pobřeží kombinovaného s písečnými plážemi, velmi bohatá nabídka denních aktivit a výletů, bouřlivý noční život, výhodné nákupy, vyhlášené místní speciality.

Rozloha

Španělské království se rozkládá na Pyrenejském poloostrově a svou rozlohou větší než 500 000 km2 je za Ruskem a Francií třetí největší zemí Evropy. Hlavní město Madrid je sídlem krále a vlády.

Obyvatelstvo

Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Historie

Pyrenejský poloostrov byl ovládán ve 2. st. př. Kr. Kartaginci, které vystřídali expandující Římané. Španělsko bylo bohatou provincií Římské říše. Po pádu této říše bylo uvrženo Španělsko do rukou Vizigótů a poté se stali kořistí Maurů. Maurové bylo označení pro arabské kmeny, díky jejichž vládě se ze Španělska stal nejzápadnější cíp islámského světa. Tento arabský vliv můžeme dodnes vidět na četných kulturních památkách (mešity, apod.). Córdobský chalífát se ale postupně rozpadá a v zemi sílí touha po šíření křesťanství. Boj za získání poloostrova křesťany zvaný reconquista byl postupně ukončen ve 13. století, kdy byla pod vlivem arabů pouze už Granada.

V 15. století vzniklo sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského Španělské království. Tito panovníci získali zpět Granadu a zároveň v této době vládne ve Španělsku přísná a zcela netolerantní inkvizice, hájící tvrdě křesťanství. Přesto v umění dosahuje země rozkvětu a Kolumbovy cesty jí otevírají Nový svět. V 16. století prožívá Španělsko tzv. "Zlatý věk". Vládne zde habsburská dynastie (Karel I., Filip II.) a Španělsko získává obrovské bohatství z Jižní Ameriky. Dochází k velkému uměleckému a literárnímu rozkvětu (El Greco, Velazquéz, Cervantes, ..). Velká část bohatství ale mizí v nekonečných bitvách proti protestantství. Dochází k hospodářské krizi, která je v 17. století završena třicetiletou válkou. Po ní už není Španělsko přední velmocí, ale jen druhořadou evropskou zemí.

Po vymření španělských Habsburků nastal boj o "Španělské dědictví", z kterého vzešel vítezně rod Bourbonů z Francie, který musel slíbit, že nikdy Francii a Španělsko nespojí v jednu zemi. V 19. století dochází k bojům za nezávislost vyvolaným vpádem Napoleona. Ve Španělsku se tak střídá období revolučních republik a monarchií. Nepokoje v zemi vedli ve 20. století k vypuknutí občanské války mezi nacionalisty a republikány. S pomocí Hitlera v roce 1939 Španělsko ovládá nacionalista – generál Franco. Ten v zemi vládne až do 70. let 20. století. Poté nastupuje na trůn potomek původní královské rodiny. Španělsko se tak zpět stává moderní demokratickou zemí. Bohužel se tato země potýká s útoky baskické separatistické organizace ETA, se kterou se snaží dlouhodobě udržet mír pomocí posilování autonomie Baskicka.

Přírodní podmínky

Území Španělska je rozlehlé a díky tomu zde můžeme pozorovat širokou škálu různých podnebí, a to hlavně v zimě. Východní a jižní pobřeží včetně ostrovů (např. Kanárské) mají zimy mírné a naopak teploty ve vnitrozemí klesají v zimě pod nulu. Léto je převážně všude horké, s výjimkou vysoko položených horských oblastí.

Měna

Španělskou pesetu nahradilo v roce 2002 plně euro, které je oficiální měnou Španělska. Aktuální kurz se pohybuje kolem 27 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Během pobytu ve Španělsku se můžete setkat s různými formami oslav. Každoročně se slaví nejen vánoce a velikonoce, ale oslavují se také svátky související s jarem a létem nebo patronem daného místa.
Dalšími důvody k oslavám jsou karnevaly, poutě a neodmyslitelně také býčí zápasy.

Původ této rozporuplné tradice je třeba hledat v dávné minulosti. Už krétská mládež v době bronzové měřila své síly s býky a oddávala se hrám, které byly velmi nebezpečné. Divocí býci (toros bravos), kteří v oněch dávných dobách žili v oblastech kolem Středozemního moře, našli pravděpodobně nejlepší životní podmínky právě na území dnešního Španělska. I když jsou býčí zápasy pro mnohé symbolem Španělska, může se stát, že se s nimi během své dovolené vůbec nesetkáte. Korida totiž nepatří k běžným nedělním zábavám, jak se často mylně domníváme, ale koná se většinou u příležitosti nějakého svátku či slavnosti. Toreadorskou sezónu obvykle zahajují slavnosti Las Fallas, které se konají ve Valencii v polovině března. Býčí zápasy trvají zpravidla dvě až dvě a půl hodiny a mají svá pevná pravidla. Vystupují v nich tři toreadoři (toreros nebo také matadores či espadas), z nichž každý bojuje proti dvěma býkům, které si vylosuje. Toreadoři nastupují do arény podle délky svého působení mezi toreadory. Kdo má tzv. alternativu, tedy povolení bojovat s dospělými býky nejdéle, nastupuje jako první a čtvrtý. Každý toreador má svou družinu (cuadrilla), k níž patří dva picadores na koních, tři pěší banderilleros a další pomocníci (monosabios). Každý zápas má tři části (tercios).

K tomu všemu patří také široký výběr zábavy a kulturního vyžití, milovníkům hudby a tance přijde zajisté vhod neúnavný a bujarý noční život nebo například návštěva poutavého Flamenca, které je vášnivým španělským tancem. Jeho kořeny sahají až do 15. století.

Připomeňme si několik měst a míst, kterými se Španělsko pyšní. Již zmíněný Madrid je královským sídlem od 16. století. Cordoba se svou maurskou mešitou a židovskou čtvrtí patří k městům zapsaným na seznamu UNESCO, stejně jako Alhambra (Granada) s maurskými paláci a pevností ze 14. století. Barcelona je klenotem v oblasti architektury, a to především díky stavbám secesního umělce A. Gaudího. V provincii Valencie najdete největší palmový háj v Evropě zvaný Elche s funkčním zavlažovacím systémem z 10. století. K dalším významným městům patří např. Sevilla, Toledo, Malaga, Valencie, Granada…

Gastronomie

Obecně je Španělsko rozděleno do šesti základních oblastí. Pro severní Španělsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omáčky, pro Aragon je typické ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Španělsku se vše smaží a v centrálním Španělsku je základem pečení či rožnění.

Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy a husté polévky, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické podmínky. Všude je tradiční časté používání česneku a olivového oleje, místo něhož se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a rajčata. Všude mají svůj "kotlík" tedy vše vařeno v jednom hrnci, jemuž někde říkají puchero, jinde zase olla podrida, caldereta, frite, cocido, caldo, marmitako... Různé jsou však suroviny a různé je i koření, která se k jeho ochucení používají.

Ve Španělsku nelze totiž hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další.

TEST RATING
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.