Přitažlivá Kantábrie a nezkrotné Baskicko - mozaiky kontrastů

od 13 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • možnost návštěvy Guggenheimova muzea a muzea Vesmíru a kosmonautikyFiltr

Anotace

místa, kde se zastavil čas - dobře utajené Španělsko

Trasa

DIJON - SANTANDER - ALTAMIRA - COMILLAS -  PICOS DE EUROPA - LA RIOJA - NERVIÓN - HARO - ELCIEGO - MARQUÉS DEL RISCAL - BILBAO  - GUERNICA - SAN SEBASTIAN - LA RHUNE – BAYONNE – ST-JEAN-DE LUZ – TOULOUSE

Svozové trasy

A, B, C, D, E

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Transfer přes Německo do Francie. V podvečer nás čeká prohlídka města DIJON (UNESCO). Dijon je hlavní město Burgunska ležící na řece Ouche na východě Francie a dřívější sídlo mocných burgundských vévodů. Dijon proslul výrobou hořčice a perníkem, což je dáno tím, že město leželo na trase, po níž se převáželo koření. Centrum Dijonu vyniká nádhernou architekturou, která je pozůstatkem po burgundských vévodech a zámožných členech parlamentu, kteří si ve městě v 17. a 18. století stavěli elegantní soukromé paláce. Centrum města je tvořeno bludištěm uliček, které stojí za prozkoumání. Po prohlídce města se v nočních hodinách ubytujeme.

2. den

V ranních hodinách se vydáme na cestu do svěží kantábrijské krajiny, která ukrývá jedny z nejzvláštnějších, pravěkých, jeskynních maleb světa, desítky úžasných a neobjevených pláží a jedno z nejkrásnějších, ale také nejvíce přehlížených pohoří Evropy, Picos de Europa. V centru toho všeho leží SANTANDER , živoucí hlavní město Kantábrie, kde v létě lenošili členové královských rodin. Město se rozkládá u Biskajského zálivu, v severní části města je několik pláží, jednou z nejnavštěvovanějších je El Sardinero, a několik přístavů, v jižní části se nalézá staré centrum města a zelené hory. Po prohlídce města a osvěžení v místních vodách se ve večerních hodinách ubytujeme.

3. den

Celý region Kantábrie (UNESCO) nabízí celou řadu příležitostí k výletům a objevování přírodních krás a hor, prehistorických míst, letovisek a krásných vesniček. My se dnes vydáme do města SANTILLANA DEL MAR - na území této nevelké obce se nachází světoznámá jeskyně ALTAMIRA (UNESCO) - Sixtinská kaple pravěkého umění. Jeskyně obsahuje nejkrásnější jeskynní malby z období mladého paleolitu. Byla obývána asi před 35 000 až 13 000 lety. Obsahuje rozsáhlé celky maleb, z nichž nejslavnější je velká síň bizonů. Poté navštívíme rybářskou vesnici COMILLAS s rozmarnou Gaudího stavbou Capricho z roku 1880, přeslazeného bonbónu s věžičkami, pokrytého keramickými dlaždicemi se slunečnicemi a obklopeného nádhernými zahradami. Kouzlo přírody Kantábrie ale nekončí pouze u mořského pobřeží. V jihozápadním koutě regionu, jen 15 km vzdušnou čarou od Atlantiku do vnitrozemí, se náhle tyčí majestátní pohoří PICOS DE EUROPA dosahující výšek přes 2 500 m. Tyto rozeklané, vápencové vrcholy sloužívaly namísto majáků pro mořeplavce vracející se domů. Dnes jejich unikátní a nádherná krajina láká především vyznavače outdoorových aktivit, kteří sem míří za vysokohorskými jezery, alpinskými pastvinami posetými kravkami a hluboce zaříznutými soutěskami. I my se na tato místa vypravíme a podnikneme 12 km dlouhou túru touto vskutku podmanivou krajinou vedoucí soutěskou řeky Ebro. Ve večerních hodinách přijedeme zpět na ubytování.

4. den

A vzhůru do hrdého Baskicka, které nám nabídne dramatické výhledy na rozbouřené moře, vynikající jídlo a kvalitní víno a potěší srdce nejednoho architekta. Baskicko je kraj, který se od těch ostatních ve Španělsku značně liší - ať už vysokou mírou autonomie nebo baskičtinou, která se od španělštiny značně liší. A specialit tu je opravdu mnoho. Dnes se právě za jednou takovou vydáme do baskické ho vnitrozemí, až na hranice s Kastilií a do provincie La Rioja, abychom navštívili jeden z nejkrásnějších vodopádů celé západní Evropy, a to 222 m vysoký vodopád na řece NERVIÓN. A čímpak je tam speciální ? Je aktivní pouze 20 dní v roce a ani sami místní neví, kdy přesně tato doba nastane. Následně zavítáme do proslulých vinařství v okolí městeček HARO či ELCIEGO, která se triumfují nejen v kvalitě svých vín, ale i architektonicky. Místní vína jsou svou kvalitou srovnatelná s francouzským Bordeaux. Společně navštívíme také nejstarší a nejslavnější španělské vinařství MARQUÉS DEL RISCAL. Od samého počátku (r.1858) je vinařství považováno za naprostou špičku ve španělském vinařském světě. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

5. den

Dnešek strávíme celý ve španělském Baskicku. Nejprve navštívíme hlavní město provincie Vizkaya, město BILBAO. Město, které si musíte zamilovat, město mnoha tváří - historické, průmyslové, město kvalitní moderní architektury. Projdeme jeho nejvýznamnější místa a budeme mít možnost návštěvy slavného postmoderního Guggenheimova muzea. Jde o muzeum moderního umění, kde můžeme obdivovat umělecká díla významných umělců druhé poloviny 20. století, například Andyho Warhola, Rosenquista, Rauschenberga, de Kooninga nebo Antoni Tàpiese. Následně se vydáme do města GUERNICA. Toto město sice proslavila španělská občanská válka, potažmo stejnojmenný Picassův obraz, pro Basky samotné se však jedná o místo klíčového významu. Právě zde se totiž nachází Casa de Juntas a také památný dub, symboly práv baskického lidu. Den završíme návštěvou SAN SEBASTIANU. Užijeme si jeho živou atmosféru, překrásnou pláž La Concha, ale hlavně si pochutnáme na baskických pintxos a víně txakoli v těch nejlepších pintxos barech. Pak už přejedeme do francouzské části Baskicka na nocleh.

6. den

Po snídani vyjedeme stoletou zubačkou na vrchol Baskicka, mýtickou baskickou horu LA RHUNE, odkud se nám v případě dobré viditelnosti otevře fantastický výhled, jak na Atlantické pobřeží Francie, tak i na vrcholky Pyrenejí. Spatříme baskické divoké poníky pottoka a navštívíme některé z nejúchvatnějších baskických obcí na francouzské straně Baskicka včetně typických baskických obydlí. Zastavíme se také v rybářské vesničce ST-JEAN-DE-LUZ s nejvýznamnějším baskickým kostelem Église St-Jean-Baptiste, který se stal dějištěm okázalé svatby Ludvíka XIV. Závěr dne strávíme v malebném baskickém městě BAYONNE, kde si prohlédneme velkolepou katedrálu (UNESCO) i místní tržnici. Vedle úžasné syrové šunky a čokolády je město Bayonne známé také tím, že se zde koná páté největší lidové shromáždění na světě. Jeho účastníci se oblékají do bílé a červené barvy. Během tohoto pětidenního svátku se střídají baskické zpěvy a tance, kraví běhy a koncerty. Ve večerních hodinách přejedeme na ubytování.

7. den

Na okraji města TOULOUSE budeme mít možnost navštívit Muzeum letadel a letectví - Aéroscopia, které leží v blízkosti montážní haly letounů A380 a přiblíží nám vznik a vývoj letectví těchto legendárních letadel. Odpoledne se metrem přepravíme do centra města a společně projdeme městské tržiště, seznámíme se s největší románskou bazilikou de St-Sernin, honosnou budovou radnice a nábřežím řeky Garonne s mostem Pont Neuf. Francouzskému Toulouse se kvůli množství typických cihlových domů říká Ville Rose neboli růžové město nebo také město fialek, kterých je tu všude plno a dávají se do parfémů, likérů i čokolády. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu do ČR.

8. den

Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 6× ubytování v hotelích ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, lodní plavby a vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 100 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 3 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 06:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Informace o letovisku

Fantastická dovolená v prostředí členitého skalnatého pobřeží kombinovaného s písečnými plážemi, velmi bohatá nabídka denních aktivit a výletů, bouřlivý noční život, výhodné nákupy, vyhlášené místní speciality.

Rozloha

Španělské království se rozkládá na Pyrenejském poloostrově a svou rozlohou větší než 500 000 km2 je za Ruskem a Francií třetí největší zemí Evropy. Hlavní město Madrid je sídlem krále a vlády.

Obyvatelstvo

Ve Španělsku žije 42 717 064 obyvatel, z toho Španělé (73%), Katalánci (18%), Baskové (2,5%) a další.

Historie

Pyrenejský poloostrov byl ovládán ve 2. st. př. Kr. Kartaginci, které vystřídali expandující Římané. Španělsko bylo bohatou provincií Římské říše. Po pádu této říše bylo uvrženo Španělsko do rukou Vizigótů a poté se stali kořistí Maurů. Maurové bylo označení pro arabské kmeny, díky jejichž vládě se ze Španělska stal nejzápadnější cíp islámského světa. Tento arabský vliv můžeme dodnes vidět na četných kulturních památkách (mešity, apod.). Córdobský chalífát se ale postupně rozpadá a v zemi sílí touha po šíření křesťanství. Boj za získání poloostrova křesťany zvaný reconquista byl postupně ukončen ve 13. století, kdy byla pod vlivem arabů pouze už Granada.

V 15. století vzniklo sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského Španělské království. Tito panovníci získali zpět Granadu a zároveň v této době vládne ve Španělsku přísná a zcela netolerantní inkvizice, hájící tvrdě křesťanství. Přesto v umění dosahuje země rozkvětu a Kolumbovy cesty jí otevírají Nový svět. V 16. století prožívá Španělsko tzv. "Zlatý věk". Vládne zde habsburská dynastie (Karel I., Filip II.) a Španělsko získává obrovské bohatství z Jižní Ameriky. Dochází k velkému uměleckému a literárnímu rozkvětu (El Greco, Velazquéz, Cervantes, ..). Velká část bohatství ale mizí v nekonečných bitvách proti protestantství. Dochází k hospodářské krizi, která je v 17. století završena třicetiletou válkou. Po ní už není Španělsko přední velmocí, ale jen druhořadou evropskou zemí.

Po vymření španělských Habsburků nastal boj o "Španělské dědictví", z kterého vzešel vítezně rod Bourbonů z Francie, který musel slíbit, že nikdy Francii a Španělsko nespojí v jednu zemi. V 19. století dochází k bojům za nezávislost vyvolaným vpádem Napoleona. Ve Španělsku se tak střídá období revolučních republik a monarchií. Nepokoje v zemi vedli ve 20. století k vypuknutí občanské války mezi nacionalisty a republikány. S pomocí Hitlera v roce 1939 Španělsko ovládá nacionalista – generál Franco. Ten v zemi vládne až do 70. let 20. století. Poté nastupuje na trůn potomek původní královské rodiny. Španělsko se tak zpět stává moderní demokratickou zemí. Bohužel se tato země potýká s útoky baskické separatistické organizace ETA, se kterou se snaží dlouhodobě udržet mír pomocí posilování autonomie Baskicka.

Přírodní podmínky

Území Španělska je rozlehlé a díky tomu zde můžeme pozorovat širokou škálu různých podnebí, a to hlavně v zimě. Východní a jižní pobřeží včetně ostrovů (např. Kanárské) mají zimy mírné a naopak teploty ve vnitrozemí klesají v zimě pod nulu. Léto je převážně všude horké, s výjimkou vysoko položených horských oblastí.

Měna

Španělskou pesetu nahradilo v roce 2002 plně euro, které je oficiální měnou Španělska. Aktuální kurz se pohybuje kolem 27 Kč / 1 €.

Turistické zajímavosti

Během pobytu ve Španělsku se můžete setkat s různými formami oslav. Každoročně se slaví nejen vánoce a velikonoce, ale oslavují se také svátky související s jarem a létem nebo patronem daného místa.
Dalšími důvody k oslavám jsou karnevaly, poutě a neodmyslitelně také býčí zápasy.

Původ této rozporuplné tradice je třeba hledat v dávné minulosti. Už krétská mládež v době bronzové měřila své síly s býky a oddávala se hrám, které byly velmi nebezpečné. Divocí býci (toros bravos), kteří v oněch dávných dobách žili v oblastech kolem Středozemního moře, našli pravděpodobně nejlepší životní podmínky právě na území dnešního Španělska. I když jsou býčí zápasy pro mnohé symbolem Španělska, může se stát, že se s nimi během své dovolené vůbec nesetkáte. Korida totiž nepatří k běžným nedělním zábavám, jak se často mylně domníváme, ale koná se většinou u příležitosti nějakého svátku či slavnosti. Toreadorskou sezónu obvykle zahajují slavnosti Las Fallas, které se konají ve Valencii v polovině března. Býčí zápasy trvají zpravidla dvě až dvě a půl hodiny a mají svá pevná pravidla. Vystupují v nich tři toreadoři (toreros nebo také matadores či espadas), z nichž každý bojuje proti dvěma býkům, které si vylosuje. Toreadoři nastupují do arény podle délky svého působení mezi toreadory. Kdo má tzv. alternativu, tedy povolení bojovat s dospělými býky nejdéle, nastupuje jako první a čtvrtý. Každý toreador má svou družinu (cuadrilla), k níž patří dva picadores na koních, tři pěší banderilleros a další pomocníci (monosabios). Každý zápas má tři části (tercios).

K tomu všemu patří také široký výběr zábavy a kulturního vyžití, milovníkům hudby a tance přijde zajisté vhod neúnavný a bujarý noční život nebo například návštěva poutavého Flamenca, které je vášnivým španělským tancem. Jeho kořeny sahají až do 15. století.

Připomeňme si několik měst a míst, kterými se Španělsko pyšní. Již zmíněný Madrid je královským sídlem od 16. století. Cordoba se svou maurskou mešitou a židovskou čtvrtí patří k městům zapsaným na seznamu UNESCO, stejně jako Alhambra (Granada) s maurskými paláci a pevností ze 14. století. Barcelona je klenotem v oblasti architektury, a to především díky stavbám secesního umělce A. Gaudího. V provincii Valencie najdete největší palmový háj v Evropě zvaný Elche s funkčním zavlažovacím systémem z 10. století. K dalším významným městům patří např. Sevilla, Toledo, Malaga, Valencie, Granada…

Gastronomie

Obecně je Španělsko rozděleno do šesti základních oblastí. Pro severní Španělsko až k Pyrenejím jsou charakteristické omáčky, pro Aragon je typické ragú, pro Katalánii ryby, region Valencie a Murcie je oblastí rýže, v jižním Španělsku se vše smaží a v centrálním Španělsku je základem pečení či rožnění.

Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy a husté polévky, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické podmínky. Všude je tradiční časté používání česneku a olivového oleje, místo něhož se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde nechybí ovoce a zelenina, oblíbené jsou brambory a rajčata. Všude mají svůj "kotlík" tedy vše vařeno v jednom hrnci, jemuž někde říkají puchero, jinde zase olla podrida, caldereta, frite, cocido, caldo, marmitako... Různé jsou však suroviny a různé je i koření, která se k jeho ochucení používají.

Ve Španělsku nelze totiž hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další.

TEST RATING