Bodamské jezero, Rýnské vodopády a ráj exotických květin Mainau

od 6 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program
  • cesta TAM bez nočního přejezdu

Filtr

Anotace

skrytá perla Evropy s nádechem exotiky

Trasa

ŘEZNO - ST. GALLEN – RÝNSKÉ VODOPÁDY – SCHAFFHAUSEN - STEIN AM RHEIN – KOSTNICE – LINDAU – FRIEDRICHSHAFEN - MEERSBURG – MAINAU

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Po cestě zavítáme do úchvatného města NORIMBERK. Centrum města je jako vystřižené z historického filmu, krásné parky, malebné uličky a domy s červenými střechami. Druhé největší město Bavorska bylo založeno už v 11. století a okouzlí nás jak atmosférou, tak skvělým jídlem. Při toulkách městem nevynecháme návštěvu Císařského hradu. Je považován za symbol Norimberku a první zmínky o něm se datují až k roku 1050. Vládl zde i Karel IV. a hrad se dokonce pyšní podobnou historkou, jako je ta česká o Šemíkovi. Spatříme zde WeißgeberGasse, nejkrásnější ulici v centru, do kterého se dostaneme přes krásný Popravčí most. Po prohlídce města se vydáme opět na cestu a ve večerních hodinách přijedeme na ubytování.

2. den

Po snídani navštívíme šarmantní středověké město ST. GALLEN se zachovalým historickým jádrem. Ve středověku bylo město pokládáno za významné centrum kultury a vzdělání v rámci celé Evropy. Dále přejedeme k nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy – RÝNSKÝM VODOPÁDŮM. Poté se projdeme malebným městem SCHAFFHAUSEN, neopomeneme navštívit ani město STEIN AM RHEIN, které je považováno za nejhezčí středověké městečko německé části Švýcarska. Město proslavily hrázděnými domy s dobovými freskami. Následně přejedeme do KOSTNICE, kde navštívíte místo upálení mistra Jana Husa a jeho dům. Ve večerních hodinách se vrátíme na ubytování.

3. den

Dnes podnikneme výlet k BODAMSKÉMU JEZERU. Region Bodamského jezera, které Němci hrdě nazývají Švábské moře, považují někteří lidé za skrytou turistickou perlu Evropy. Zavítáme do malebného městečka LINDAU, které je atraktivním a charismatickým městečkem s příjemnou atmosférou provoněnou alpským vzduchem. Přes FRIEDRICHSHAFEN známý výrobou vzducholodí Zeppelin se dostaneme do nejpůvabnějšího města na Bodamském jezeře - MEERSBURGU. Zlatým hřebem dnešního dne bude květinový ostrov MAINAU – ráj exotických květin, kvetoucích každý rok od jara do podzimu. Zcela jistě budeme okouzleni množstvím květin, které nás přivítají svojí vůní a atmosférou, jež v nás zanechá hluboký dojem. Po prohlídce odjedeme do ČR.

4. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 50 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 1 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa

Rozloha

Švýcarsko je země v alpském regionu a rozkládá se na ploše necelých 41 300 km2. Jedná se o federaci, která je rozdělena do 26 kantonů. Hlavním městem je Bern.

Obyvatelstvo

Švýcarská konfederace má 7,4 milionu obyvatel, z toho přibližně 1/5 tvoří cizinci. Zajímavé je, že země se člení na tři jazykové regiony. Na severu, východě a ve středu Švýcarska převládá němčina, na západě se hovoří francouzsky a na jihu italsky. V menších oblastech na východě je hlavním jazykem i rétorománština. Všechny tyto jazyky jsou ve Švýcarsku úřední. Zákonem je tedy zaručené právo komunikovat se spolkovými úřady v jakémkoliv z těchto jazyků.

Historie

Přibližně od roku 500 př. Kr. se na území dnešního Švýcarska začaly usazovat dva národy – Rétové a Helvetiové. Později byla tato oblast přičlěněna k Římské říši. Dále byla napadána germánskými kmeny, Burgundy či Franky. Poté náležely země do Svaté říše římské, vliv této říše však v 11. století postupně upadal a do popředí se dostávají Habsburkové. V roce 1291 vytvořili svobodní rolníci spojením tří kantonů "Věčný spolek", který byl namířen proti nadvládě Habsburků. Od této chvíle se začaly psát dějiny dnešního Švýcarska.

Ve 14. století se postupně připojovaly ke spolku další kantony. Habsburkové utrpěli četné porážky a v roce 1499 si kantony vybojovaly nezávislost. Švýcarsko zisk nezávislosti podnítil k expanzivní politice a získalo tak Lombardii, Locarno a další. I přes věhlasnou udatnost svých vojáků utrpělo Švýcarsko v v 16. století porážku a rozhodlo se přiklonit k vojenské neutralitě. I přesto počet kantonů narostl až na třináct.

V čele náboženské reformace stáli ve Švýcarsku Kalvín či Ulrich Zwingli. Navzdory náboženským rozporům zůstalo Švýcarsko politicky jednotné. Švýcarsko se v 17. století nezúčastnilo ani 30. leté války, což vedlo k obrovskému hospodářskému růstu. Uprchlíci ze sousedních zemí přinesli do Švýcarska např. výrobu hodin či inovaci textilního průmyslu. V době Francouzské revoluce vtrhl Napoleon do Švýcarska, a to se na krátkou dobu přeformovalo v Helvétskou republiku. Po pádu Napoleona byla konfederace obnovena. V 19. století se opakují náboženské nepokoje a sedm katolických kantonů bojuje v občanské válce proti protestantským. Katolíci prohrávají a v r. 1847 je sepsána ústava. Bern byl ustanoven hlavním městem a byla vytvořena centrální vláda.

Během 1. světové války zůstalo Švýcarsko neutrální a po jejím skončení se stalo členem Společnosti národů. Na počátku 2. světové války bylo zcela obklíčeno nacistickými nebo okupovanými zeměmi a okupace nacisty se zdála nevyhnutelná. Nakonec zůstalo Švýcarsko neutrální a sehrálo ve válce důležitou roli. Ve Švýcarských bankách byly zakládány anonymní účty pro movité Židy, banky také poskytovaly finanční prostředky pro nacistické země. Země se v roce 2002 členem OSN a dodnes odmítá členství v EU, pod vidinou zachování své neutrality.

Přírodní podmínky

Švýcarsko se nachází v mírném pásmu, nebývají zde zvykem extrémní teploty nebo extrémní vlhkost v létě ani v zimě. Velkou část území tvoří Alpy, v nichž panuje vysokohorské podnebí. Lze tady provozovat zimní sporty již od listopadu až do dubna.

Měna

Oficiální měnou Švýcarska je švýcarský frank (CHF), jehož kurz je přibližne 15,5 Kč / 1 CHF.

Turistické zajímavosti

Tato prosperující a bohatá země láká na nejrůznější turistické oblasti. Jednou z hlavních jsou jistě Švýcarské Alpy. Stále platí, že Šýcarské Alpy jsou pro turisty jedny z nejnákladnějších. Přesto si získávají stále větší oblibu. Švýcarsko je známé pro svou krásnou přírodu. Můžete ho navštívit jak v zimě, tak i v létě. V zimě si jistě přijde na své každý milovních zimních sportů a v létě turistům přijdou vhod průzračná jezera.

K typické švýcarské chloubě patří věhlasné železnice, tunely a viadukty. Země je protkána sítí úzkokolejek, a to včetně zubaček na těch nejstrmějších svazích. Na Švýcarskou kulturu mělo vliv mnoho okolních národů, přesto je švýcarská venkovská kultura velmi svébytná. V kontrastu s venkovem jsou kosmopolitní města jako Bern, Curych, Lausanne, Lucern, Basilej a další. Navštivte tuto zemi, obdivovanou pro její krásnou přírodu.

TEST RATING