Švýcarské delikatesy a železnice UNESCO

od 14 490
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Filtr

Trasa

RÝNSKÉ VODOPÁDY - LINDT HOME OF CHOCOLATE - CURYCH - UETLIBERG - EMMENTAL - KAMBLY ERLEBNIS - SCHYNIGE PLATTE - SUSTENPASS - ANDERMATTU - GLACIER EXPRESS - DISENTIS - FLIMS - IL SPIR - RHEINSCHLUCHT - VIAMALA - SOLISBRÜCKE - LANDWASSER - WIESEN - DAVOS - WEISSFLUH

Svozové trasy

A, B, D, E

1. den

Odjezd z Brna ve večerních hodinách.

2. den

V ranních hodinách nás čeká krátká zastávka u RÝNSKÝCH VODOPÁDŮ v Schaffhausenu. Rýnský vodopád (Rheinfall) je největším a nejmohutnějším vodopádem v Evropě. Poté budeme pokračovat v cestě až do Kilchbergu, kde zavítáme nově otevřené expozice LINDT HOME OF CHOCOLATE. Lindt patří mezi deset největších výrobců čokolády na světě. V tomto interaktivním muzeu se dozvíme mnoho o historii čokolády nejenom ve Švýcarsku, ale i ve světě, nahlédneme do dějin místní továrny a dozvíme se vše o metodě konšování, díky níž se značka Lindt proslavila svými úžasnými krémovými bonbony. Čekají nás tu nejen různé ochutnávky, ale take největší čokoládová fontána světa a budeme mít možnost nákupů. Následně se místním vlakem přesuneme k prohlídce CURYCHU, města které leží v předhůří Alp na břehu Curyšského jezera a je největším švýcarským městem a současně centrem bankovnictví a finanční metropolí celé země. V případě hezkého počasí budeme mít možnost výjezdu lanovkou na horu UETLIBERG, ze které je famozní výhled na město a Curyšské jezero. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování.

3. den

Po snídani se přesuneme do údolí EMMENTAL k návštěvě sýrárny Emmentaler Schaukäserei ve městečku Affoltern. Poté navštívíme typické světoznámé švýcarské sušenkárny KAMBLY ERLEBNIS. Následně odjedeme do Wilderswilu v oblasti Jungfrau. Čeká nás výjezd zubačkou na SCHYNIGE PLATTE do výšky 2068 m n. m. Jde o výjimečné místo svou polohou nad údolími a pohledem na okolní vrcholy hor a pohoří. Hluboko pod sebou spatříme modré Thunské jezero a tyrkysové Brienzské jezero. Na opačné straně budeme mít horské velikány Jungfrau, Eiger a Mönch. Zavítáme take do místní alpské zahrady s množstvím alpských květin, sjedeme zpět do údolí a odjedeme na ubytování.

4. den

Přes horský průsmyk SUSTENPASS přejedeme do ANDERMATTU. Kolem poledne nastoupíme do vlaku a čeká nás fascinující jízda panoramatickým vláčkem GLACIER EXPRESS - nejpomalejším rychlíkem světa, až do Disentisu. Zde nás čeká prohlídka monumentálního nejstaršího švýcarského kláštera DISENTIS. Odpoledne přijedeme do FLIMSU, odkud vyrazíme lesoparkem kolem nádherného jezera Caumasee na vyhlídku IL SPIR, ze které se nám naskytne pohled do přes 400 m hluboké Rýnské rokle RHEINSCHLUCHT. Ta byla vyhloubena ledovcem a je označována jako švýcarský Grand Canyon. Modrošedá divoká řeka, nad ní mohutné bělavé vápencové skály, nad nimi zase typické švýcarské pastviny nebo lesy - neskutečně fotogenická scenérie. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování.

5. den

Po snídani podnikneme výlet do romantické soutěsky VIAMALA, nejkrásnější soutěsky Švýcarska. Ta se táhne v délce přes šest km a v dřívějších dobách bývala jedinou přístupovou cestou k Alpám. Zastavíme se u železničního viaduktu SOLISBRÜCKE, který se tyčí nad hlubokou soutěskou. Přejedeme do Filisuru, kde bude následovat vycházka přímo pod oblouky nejznámějšího švýcarského viaduktu LANDWASSER, který ústí přímo do skalního tunelu. Nemine nás prohlídka take třetího úžasného viaduktu WIESEN, z vyhlídky budeme mít nádherný výhled na tento nejvyšší viadukt Rhétské dráhy. Přímo po viaduktu se take projdeme. Poté se vydáme autobusem nebo vlakem do DAVOSU, významného turistického a lyžařského střediska s klimatickými lázněmi. Po prohlídce města na nás čeká výjezd dvěma sekcemi pozemní lanovky Parsennbahn a gondolovou lanovkou na vrchol WEISSFLUH (2844 m n. m.) – nejvyšší vrchol nad Davosem s panoramatickým výhledem až na ledovce Bernina a Silvretta. Ve večerních hodinách odjedeme směr ČR.

6. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem, 3× ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 400 CHF.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (3 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Rozloha

Švýcarsko je země v alpském regionu a rozkládá se na ploše necelých 41 300 km2. Jedná se o federaci, která je rozdělena do 26 kantonů. Hlavním městem je Bern.

Obyvatelstvo

Švýcarská konfederace má 7,4 milionu obyvatel, z toho přibližně 1/5 tvoří cizinci. Zajímavé je, že země se člení na tři jazykové regiony. Na severu, východě a ve středu Švýcarska převládá němčina, na západě se hovoří francouzsky a na jihu italsky. V menších oblastech na východě je hlavním jazykem i rétorománština. Všechny tyto jazyky jsou ve Švýcarsku úřední. Zákonem je tedy zaručené právo komunikovat se spolkovými úřady v jakémkoliv z těchto jazyků.

Historie

Přibližně od roku 500 př. Kr. se na území dnešního Švýcarska začaly usazovat dva národy – Rétové a Helvetiové. Později byla tato oblast přičlěněna k Římské říši. Dále byla napadána germánskými kmeny, Burgundy či Franky. Poté náležely země do Svaté říše římské, vliv této říše však v 11. století postupně upadal a do popředí se dostávají Habsburkové. V roce 1291 vytvořili svobodní rolníci spojením tří kantonů "Věčný spolek", který byl namířen proti nadvládě Habsburků. Od této chvíle se začaly psát dějiny dnešního Švýcarska.

Ve 14. století se postupně připojovaly ke spolku další kantony. Habsburkové utrpěli četné porážky a v roce 1499 si kantony vybojovaly nezávislost. Švýcarsko zisk nezávislosti podnítil k expanzivní politice a získalo tak Lombardii, Locarno a další. I přes věhlasnou udatnost svých vojáků utrpělo Švýcarsko v v 16. století porážku a rozhodlo se přiklonit k vojenské neutralitě. I přesto počet kantonů narostl až na třináct.

V čele náboženské reformace stáli ve Švýcarsku Kalvín či Ulrich Zwingli. Navzdory náboženským rozporům zůstalo Švýcarsko politicky jednotné. Švýcarsko se v 17. století nezúčastnilo ani 30. leté války, což vedlo k obrovskému hospodářskému růstu. Uprchlíci ze sousedních zemí přinesli do Švýcarska např. výrobu hodin či inovaci textilního průmyslu. V době Francouzské revoluce vtrhl Napoleon do Švýcarska, a to se na krátkou dobu přeformovalo v Helvétskou republiku. Po pádu Napoleona byla konfederace obnovena. V 19. století se opakují náboženské nepokoje a sedm katolických kantonů bojuje v občanské válce proti protestantským. Katolíci prohrávají a v r. 1847 je sepsána ústava. Bern byl ustanoven hlavním městem a byla vytvořena centrální vláda.

Během 1. světové války zůstalo Švýcarsko neutrální a po jejím skončení se stalo členem Společnosti národů. Na počátku 2. světové války bylo zcela obklíčeno nacistickými nebo okupovanými zeměmi a okupace nacisty se zdála nevyhnutelná. Nakonec zůstalo Švýcarsko neutrální a sehrálo ve válce důležitou roli. Ve Švýcarských bankách byly zakládány anonymní účty pro movité Židy, banky také poskytovaly finanční prostředky pro nacistické země. Země se v roce 2002 členem OSN a dodnes odmítá členství v EU, pod vidinou zachování své neutrality.

Přírodní podmínky

Švýcarsko se nachází v mírném pásmu, nebývají zde zvykem extrémní teploty nebo extrémní vlhkost v létě ani v zimě. Velkou část území tvoří Alpy, v nichž panuje vysokohorské podnebí. Lze tady provozovat zimní sporty již od listopadu až do dubna.

Měna

Oficiální měnou Švýcarska je švýcarský frank (CHF), jehož kurz je přibližne 26,80 Kč / 1 CHF.

Turistické zajímavosti

Tato prosperující a bohatá země láká na nejrůznější turistické oblasti. Jednou z hlavních jsou jistě Švýcarské Alpy. Stále platí, že Šýcarské Alpy jsou pro turisty jedny z nejnákladnějších. Přesto si získávají stále větší oblibu. Švýcarsko je známé pro svou krásnou přírodu. Můžete ho navštívit jak v zimě, tak i v létě. V zimě si jistě přijde na své každý milovních zimních sportů a v létě turistům přijdou vhod průzračná jezera.

K typické švýcarské chloubě patří věhlasné železnice, tunely a viadukty. Země je protkána sítí úzkokolejek, a to včetně zubaček na těch nejstrmějších svazích. Na Švýcarskou kulturu mělo vliv mnoho okolních národů, přesto je švýcarská venkovská kultura velmi svébytná. V kontrastu s venkovem jsou kosmopolitní města jako Bern, Curych, Lausanne, Lucern, Basilej a další. Navštivte tuto zemi, obdivovanou pro její krásnou přírodu.

TEST RATING